Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c499e549-dae6-4d79-a732-8360fc57583b

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Aplikacja do przesyłania dokumentów dołączanych do zgłoszeń celnych w usłudze e-Załączniki

Autorzy Klimek, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Application to send documents attached to customs declarations in the e-Attachments service
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Służba Celna realizuje coraz większą liczbę nowoczesnych usług elektronicznych. Jednym z celów wprowadzania e-usług jest stopniowe ograniczanie papierowego obiegu dokumentów. Do wdrożonych rozwiązań w roku 2014, stwarzających możliwość dostarczania elektronicznie części dokumentów dołączanych do zgłoszenia celnego, jest usługa e-Załączniki. Początkowo obsługa dokumentów w e-Załączniki wymagała dużej liczby czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy celnych. W ramach rozwoju wprowadzony jest automatyczny kanał do przetwarzania pakietu e-załączników. Celem artykułu jest m.in. prezentacja aplikacji dla przedsiębiorców służącej do przesyłania dokumentów kanałem automatycznym w usłudze e-Załączniki – opisany jest sposób jej działania i dotychczasowe wykorzystanie.
EN Customs Service realizes an increasing number of modern electronic services. One of the objectives of the introduction of e-services is the gradual reduction of paper documents flow. For solutions implemented in 2014, posing the possibility of providing electronic parts of the documents attached to the customs declaration, is a service e-Attachments. Initially, document handling in e-Attachments service required a large number of activities performed by customs officers. As part of the development an automatic channel for processing package of e-attachments is introduced. The purpose of this article is, among others, presentation application for entrepreneurs used to send documents in the automatic channel in e-Attachments service – described is a method of its action and its previous use.
Słowa kluczowe
PL odprawa celna   usługi elektroniczne   e-usługi   elektroniczna wymiana dokumentów   elektroniczne przetwarzanie dokumentów   e-załączniki  
EN customs clearance   electronic services   e-services   electronic data interchange   electronic document processing systems   e-attachments  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1606--1611
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Klimek, M.
  • Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Zakład Informatyki, programista w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej wykonawca usługi e-Załączniki
Bibliografia
1. Flis R., Szut J., Mazurek-Kucharska B., Kuciński J., E-usługi – definicja i przykłady. Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe, PARP, Warszawa 2009.
2. Huzar Software, Programy obsługi celnej, http://www.huzar.pl/
3. Klimek M., Awizacja odprawy celnej autokarów i busów – system eBooking BUS, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 3, s. 28-33, 2016.
4. Klimek M., Ograniczanie papierowego obiegu dokumentów przy odprawach celnych – usługa e-Załączniki, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Transport, nr 107, s. 41-54, 2015.
5. Klimek M., System elektronicznej rezerwacji odprawy celnej autokarów i busów (eBooking BUS), Logistyka, nr 1, s. 48-51, 2015.
6. Klimek M., Usługa "e-załączniki" - nowe rozwiązanie usprawniające odprawy celne, Logistyka, nr 6, s. 46-49, 2014.
7. Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej, http://www.puesc.gov.pl.
8. Program e-Cło, http://www.e-clo.gov.pl.
9. Raport z badania Eurobarometru, The electronic customs implementation in the European Union, 2014, http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_399_en.pdf.
10. Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 02.07.1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z dnia 11.10.1993 r. z późn. zm.).
11. Strona informacyjna usługi „e-Załączniki” udostępniona przez Izbę Celną w Białej Podlaskiej http://www.bialapodlaska.scelna.gov.pl/web/icbialapodlaska/jak-zalatwic-sprawe/zadania-centralne/ezalaczniki.
12. Strona informacyjna usługi „e-Załączniki” udostępniona przez Ministerstwo Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/zgloszenia-celne-i-intrastat/zgloszenia-celne/.
13. Wiadomości Celne, Ułatwienia dla przedsiębiorców i podróżnych - nowe usługi Służby Celnej, nr 3-4, 2014.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c499e549-dae6-4d79-a732-8360fc57583b
Identyfikatory