Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c4974618-7fdb-4141-9629-420546ccf644

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Efektywność transportu wodnego śródlądowego i lotniczego

Autorzy Wyraz, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Effectiveness of inland water transport and air transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono wybrane aspekty efektywności transportu wodnego śródlądowego i lotniczego w Polsce w przewozach krajowych. Transport jako dziedzina determinująca wzrost gospodarczy, powinna charakteryzować się dynamiką rozwoju. Żegluga śródlądowa pomimo przedstawionych zalet techniczno-ekonomicznych i środowiskowych należy do najrzadziej wybieranego środka transportu. Do najważniejszych ograniczeń należy zaliczyć problemy ze zmiennością przepływów i niewystarczającą długość i głębokość dróg wodnych. Natomiast w obszarze transportu lotniczego pomimo wzrostu przewozu i rozwoju technologii, nadal występuje duży negatywny wpływ na środowisko i wysokie koszty transportu.
EN Selected aspects of the efficiency of inland waterway transport and air transport in Poland for domestic transport has been presented. Transport is an area determining economic growth and should be characterized by dynamic development. Inland waterway transport, despite the advantages of technical-economic and environmental impacts is one of the least frequently chosen means of transport. The most important limitations include problems with flow volatility and insufficient length and depth of the waterways. However, in the field of air transport, despite the growth of freight transport and technology, there is still a big negative impact on the environment and high cost of transport.
Słowa kluczowe
PL transport wodny śródlądowy   transport lotniczy   przewozy krajowe   efektywność transportu   Polska  
EN inland waterway transport   air transport   domestic transport   transport efficiency   Poland  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 714--717
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Wyraz, E.
Bibliografia
D. Banister, Y. Berechman, Transport investment and the promotion of economic growth, J Transp Geogr, 9 (2001).
1. Eisner R., Infrastructure and regional economic performance: comment. New England Economic Review, Federal Reserve Bank of Boston; 1991.
2. Banister D., Berechman Y., Transport investment and the promotion of economic growth, J Transp Geogr, 2001, no. 9.
3. Gil L., i in., Analiza ekonomiczna procesu transportowego w łańcuchu logistycznym, „Logistyka” 2014, nr 6.
4. Strona internetowa: http://www.lex.pl/, dostęp styczeń 2016.
5. Wyraz E.; Kuźnar M., Znaczenie portów morskich w infrastrukturze logistycznej, „Logistyka” 2015, nr 4.
6. Strona internetowa: www.stat.gov.pl, dostęp luty 2016.
7. Kulczyk J., Winter J., Śródlądowy transport wodny, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2003.
8. Wojewódzka-Król K., Rozwój zrównoważony a problemy rozwoju transportu wodnego śródlądowego w Polsce, „Logistyka” 2009, nr 4.
9. Strona internetowa: www.pasazer.com, dostęp luty 2016.
10. Strona internetowa: http://www.binnenvaart.be, dostęp styczeń 2016.
11. Krajowy raport inwentaryzacyjny 20104 - Inwentaryzacja gazów cieplarnianych w Polsce dla lat 1988-2012, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, maj 2014, Warszawa.
12. Strona internetowa: https://www.mr.gov.pl/, dostęp styczeń 2016.
13. Strona internetowa: www.eea.europa.eu, dostęp styczeń 2016.
14. Olja Munitlak Ivanovic et all, Perspectives of sustainable development in countries of Southeastern Europe, Renewable and Sustainable Energy Review, 2009, no. 13 (8).
Uwagi
PL W oryginale podanych jest 14 pozycji bibliografii a rzeczywiście jest 15.
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c4974618-7fdb-4141-9629-420546ccf644
Identyfikatory