Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c4786e8a-c265-47b7-b03a-efe53a4b1882

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Zastosowanie analizy spektralnej w podczerwieni w mikroobszarze (mikro- -FTIR) do charakterystyki struktury wewnętrznej witrynitu i liptynitu

Autorzy Komorek, J. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Spectral analysis of infrared radation in micro-area [micro-FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)] for the characterisation of vitrinite and liptinite inner structures
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy dokonano charakterystyki struktury wewnętrznej witrynitu (kolotelinit) i liptynitu (sporynitu) na podstawie analizy spektralnej w podczerwieni w mikroobszarze (mikro-FTIR). Stwierdzono, że witrynit charakteryzuje się większą względną zawartością wiązań aromatycznych niż alifatycznych. Wraz ze wzrostem stopnia uwęglenia rośnie stopień kondensacji pierścieni aromatycznych w witrynicie. Struktura wewnętrzna sporynitu charakteryzuje się większym udziałem wiązań alifatycznych niż aromatycznych. Wraz ze wzrostem stopnia uwęglenia w strukturze wewnętrznej liptynitu rośnie udział wiązań aromatycznych δCHar, C=C przy jednoczesnym spadku zawartości wiązań alifatycznych νCH2+CH3. Witrynit ze wszystkich analizowanych próbek reprezentuje kerogen typu III natomiast sporynit reprezentuje kerogen typu II i III.
EN This paper present the characterisation of vitrinite (colotelinite) and liptinite (sporinite) inner structures developed by performing the spectral analysis of infrared radation in the micro-area (micro-FTIR). It was observed that vitrinite consists of higher relative content of aromatic bonds than the aliphatic ones. The higher the extent of coalifi cation, the higher increase in the condensation aromatic rings inside the vitrinite. Alternatively, the inner structure of sporinite consists of higher content of aliphatic bonds than the aromatic ones. The higher the extent of coalifi cation in the inner structure of liptinite, the higher content of aromatic bonds δCHar, C= C by the simultaneous decrease in the content of aliphatic bonds νCH2+CH3. Vitrinite in each tested sample holds the same kerogen type III whereas sporinite contains both kerogen type II and III.
Słowa kluczowe
PL witrynit   struktura wewnętrzna witrynitu   analiza spektralna w podczerwieni w mikroobszarze (mikro-FTIR)  
EN vitrinite   inner structure of vitrinite   spectral analysis of infrared radiation in micro-area (micro-FTIR)  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2013
Tom T. 69, nr 1
Strony 43--50
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., tab., rys., wykr.
Twórcy
autor Komorek, J.
  • Instytut Geologii Stosowanej, Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska
Bibliografia
1. Ganz H., Kalkreuth W.: Application of infrared spectroscopy to the classifi cation of kerogen - types and evaluation of source rock and oil shale potentials. Fuel, 1987, vol 66, s. 708÷711.
2. Guo Y., Bustin R. M.: Micro - FTIR spectroscopy of liptinite macerals in coal. Int. Journal of Coal Geol., 1998, vol. 36, s. 259÷275.
3. Guo Y., Bustin R.M.: FTIR spectroscopy and reflectance of modern charcoals and fungal decayed woods: implication for studies of inertinite coals. Int. Journal of Coal Geol., 1998, vol. 37, s. 29÷53.
4. Guo Y., Renton J. J., Penn, J H.: FTIR microspectroscopy of particular liptinite- (lopinite) rich, Late Permian coals fromSouthern China. Int. Joaurnal of Coal geol., 1996, vol. 29, s. 187÷197.
5. Hacura A, Wrzalik R., Matuszewska A.: Application of reflectance micro-infrared spectroscopy in coal structure studies. Annal. Bioannal Chem., 2003, vol. 375, s. 324÷326.
6. Jasieńko S.: Chemia i fizyka węgla. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1995.
7. Mastalerz M. i Bustin R. M.: Electron microprobe and micro-FTIR analyses applied to maceral chemistry. Int. Journal of Coal Geol., 1993, vol. 24, s. 333÷345.
8. Mastalerz M., Bustin R. M.: Application of reflectance micro- Fourier transform infrared spectrometry in studying of coal macrerals: comparison with other Fourier transform infrared techniques. Fuel, 1995, vol. 74, 4, s. 536÷542.
9. Mastalerz M., Bustin R. M.: Application of reflectance micro- Fourier transform infrared spectrometry in studying of coal macrerals: an example from the Late Jurasic to early cretaceous coals of the Mist Mountains Formation, British Columbia, Canada. Int. Joaurnal Of Coal Geol., 1996, vol. 32, s. 55÷67.
10. Mastalerz M., Bustin R. M.: Variation in chemistry of macerals in coals of the Mist Mountains Formation, British Columbia, Canada . Int. Journal of Cola Geol., 1997, vol. 33, s. 43÷39.
11. Morga R.: Chemical structure of semifusinite and fusinite of steam and coking coal from the Upper Silesian Coal Basin (Poland) and its changes during heating as inferred from micro- FTIR analysys. Int. Journal of Coal Geol., 2010,vol. 84, s. 1÷15.
12. Morga R.: Zastosowanie spektroskopii FTIR i RAMANA w mikroobszarze do badań struktury wewnętrznej semifuzynitu i fuzynitu. Przegląd Górniczy, 2010, vol.66, nr 1-2, s. 111÷115.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c4786e8a-c265-47b7-b03a-efe53a4b1882
Identyfikatory