Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c41c313b-8d66-4ee6-b59e-c63d340e8db5

Czasopismo

Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze

Tytuł artykułu

Akwizycja wymuszeń działających na ustrój nośny pojazdu od układu jezdnego

Autorzy Kosobudzki, M.  Stańco, M.  Kowalczyk, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Registration of loading acting on car load carrying structure caused by suspension's work
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono i omówiono układ do ciągłej rejestracji obciążeń pojazdu eksploatowanego na różnego rodzaju nawierzchniach. Zastosowano czujniki tensometryczne, którymi mierzono poziom odkształceń ustroju nośnego pojazdu, oraz czujniki linkowe do pomiaru przemieszczeń. Pomiar przemieszczeń względnych ramy i elementów nieresorowanych umożliwiał pośrednio ocenę sił wprowadzonych do ramy od strony zawieszenia. Mierzono także przyspieszenia pojazdu w trakcie eksploatacji. Do tego celu zastosowano czujniki pojemnościowe i sejsmiczne. Pomiar przyspieszeń jednocześnie na ramie i w nadwoziu służy ocenie wibroizolacji. Użycie czujników pojemnościowych podyktowane było potrzebą pomiaru przyspieszeń również w dolnym paśmie częstości drgań ze składową stałą. Sprawdzono, czy istnieje zależność pomiędzy wynikami przemieszczeń względnych a odkształceniem na ramie. Dokonano analizy przyspieszeń. Wartości przyspieszeń podzielono na pasma tercjowe w zakresach największej wrażliwości człowieka (0,5-63 Hz), według zaleceń normowych. Poziomy przyspieszeń w pojeździe określono dla różnych rodzajów nawierzchni.
EN In the paper presented the continuous measure system for registering the loads of vehicle on various road surfaces. In this case the electric resistant wire strain gauges were used to measure the level of deformation of car load carrying structure. For displacement measure the wire sensor were used. The measure of relative displacement the load carrying structure and elements of unsprung masses made possible the evaluation of suspension forces origin. The accelerations in various points of vehicle were measure as well. For this purpose the seismic and capacity sensors were used. The parallel measure of acceleration the car load carrying structure and the body enabled the estimation of vibro-isolation. The utilized of capacity sensor were caused to measure the acceleration in low band of frequency with the constant component. Correlation of relative displacement and deformation the load carrying structure were conducted as well as the analysis of accelerations. The value of acceleration were divided into third octaves in the range of the most sensitivity of human body (0,5-63 Hz) according to the norm. Levels of accelerations in car body were set for various road surfaces.
Słowa kluczowe
PL ustrój nośny pojazdu   samochód osobowy   samochód ciężarowy   projektowanie pojazdu  
EN motorcar   designing vehicles  
Wydawca Wydawnictwo HMR-TRANS Sp. z o.o.
Czasopismo Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
Rocznik 2009
Tom Nr 3
Strony 114--118
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kosobudzki, M.
  • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu
autor Stańco, M.
  • Politechnika Wrocławska
autor Kowalczyk, M.
  • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
[1] Rusiński E.: Zasady projektowania konstrukcji nośnych pojazdów samochodowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.
[2] Dudek D.: Elementy dynamiki maszyn górnictwa odkrywkowego. Akwizycja sygnałów, analiza układów, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1994.
[3] Rusiński E., Czmochowski J., Smolnicki T.: Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.
[4] Kosobudzki M., Kowalczyk M., Stańco M.: Akwizycja obciążeń dynamicznych działających na pojazd generowanych przez układ jezdny, Transport Przemysłowy 4(30)/2007.
[5] ISO 2631-1; 1997 Evaluation of human exposure to whole body vibration.
[6] PN-EN 14253 Drgania mechaniczne. Pomiar i obliczanie zawodowej ekspozycji na drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka dla potrzeb ochrony zdrowia.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c41c313b-8d66-4ee6-b59e-c63d340e8db5
Identyfikatory