PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Rekultywacja w prawie geologicznym i górniczym jako element planowania działalności

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Reclamation of mine according to the new geological and mining low as an important element of mine planning
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dobrze zaplanowana działalność górnicza cechuje się tym, że już na jej początku należy wiedzieć jak będzie wyglądało zakończenie. Istotnym elementem planowania jest rekultywacja i likwidacja zakładu górniczego. Te dwa procesy mają znaczenie nie tylko w kształtowaniu opłacalności eksploatacji kopaliny, ale mają również wymiar obowiązku prawnego, jaki nakładają przepisy z zakresu ochrony środowiska oraz prawa geologicznego i górniczego. Artykuł ma na celu przybliżenie tych zagadnień w świetle ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, z jednoczesną oceną dotychczasowych i nowych przepisów w odniesieniu do skuteczności egzekwowania obowiązku rekultywacyjnego. Przeprowadzona analiza uregulowań prawnych i posiadane doświadczenie zawodowe autorów zaowocowało przedstawieniem kilku tez związanych z procesem rekultywacji.
EN
Well-planned mining business is characterized by the knowledge about the way of ending at the starting point of this activity. Those elements should be included mine reclamation and liquidation. These two processes are important for the profitability of investment which is mineral extraction and it is the environmental protection and geological and mining legal obligation. This paper explain this issues taking into account the Geological and Mining Low and its executive acts. The authors also asses the new and existing regulations considering their effectiveness in enforcing in the range of mine reclamation. The analysis of low regulations and the authors experience allowed for presentation few theses about the whole process of mine reclamation.
Twórcy
autor
 • Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
 • AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Bibliografia
 • 1. GUS, 2012, Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa.
 • 2. KASZTELEWICZ Z., 2010, Rekultywacja Terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych, Monografia, Wyd. Fundacja Nauki i Tradycje Górnicze AGH, Kraków.
 • 3. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U.1997.78.483.
 • 4. KRZAKLEWSKI W., 2001, Rekultywacja obszarów pogórniczych i przemysłowych. Przemiany środowiska naturalnego a ekorozwój, red. Kotarba M.J., TBŚ „Geosfera", Kraków.
 • 5. PN-G-07800:2002. Górnictwo odkrywkowe, Rekultywacja, Ogólne wytyczne projektowania.
 • 6. PTAK M., 2013, Przyrodnicze elementy metody KZN2000/mAHP, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr. nr 136, Studia i Materiały Nr 43.
 • 7. Rozporządzenie z dnia 16 lutego 2012 r. ws. planów ruchu zakładów górniczych, Dz.U.2012.372.
 • 8. Rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2012 r. ws. szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż, Dz.U.2012.511.
 • 9. Rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2013 r. ws. szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego, Dz.U.2013.1008.
 • 10. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U.2013.1205.
 • 11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2013.1232.
 • 12. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U.2012.647.
 • 13. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Dz.U.2007.210
 • 14. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, Dz.U.2013.1136.
 • 15. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U.2011.163.981.
 • 16. WUG, 2011, Sprawozdanie, Katowice.
 • 17. WUG, 2012, Sprawozdanie, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c4138d9e-e527-4e30-914b-f4874823e027
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.