Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c3f55336-43e7-4846-aeb9-0f3719189828

Czasopismo

Wiadomości Projektanta Budownictwa

Tytuł artykułu

Kanalizacja: problemy dyskusyjne. Cz.2

Autorzy Suligowski, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
Słowa kluczowe
PL kanalizacja   studzienka kanalizacyjna   studzienka rewizyjna   średnica  
Wydawca Izba Projektowania Budowlanego
Czasopismo Wiadomości Projektanta Budownictwa
Rocznik 2005
Tom nr 10
Strony 18--19
Opis fizyczny Bibliogr. 37 poz., il.
Twórcy
autor Suligowski, Z.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Bibliografia
1) Abwassergebühren und Beiträge. Ergebnisse der ATV - Umfrage 1996. ATV, Hennef 1997.
2) Błaszczyk W.: Projektowanie sieci kanalizacyjnych. Arkady, Warszawa 1965.
3) Błaszczyk W., Roman M., Stamatello H.: Kanalizacja. T. 1 i T.2. Arkady, Warszawa 1974.
4) Błaszczyk W., Stamatello H.: Budowa miejskich sieci kanalizacyjnych. Arkady, Warszawa 1975.
5) Błażejewski R.: Kanalizacja odciążona dla ścieków bytowo-gospodarczych na terenach o zabudowie rozproszonej. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo 40, Kielce 2001.
6) DIN EN 752: Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden. Deutsche Fassung der Europärschen Normenreihe EN 752: Teil 1: Allgemeines und Definitionen; Teil 2: Anforderungen; Teil 3: Planung; Teil 4: Hydraulische Berechnung und Umweltschutzaspekte; Teil 5: Sanierung: Teil 6: Pumpanlagen; Teil 7: Betrieb und Unterhalt.
7) Entwurf und Bau von Kanalisationen und Abwasserpumpwerken ATV Handbuch. Red. F. Adamczyk. Ernst und Sohn Verlag, München 1982.
8) Gabryszewski T.: Wodociągi. Arkady, Warszawa 1983.
9) Genzmer E.: Die Entwässerung der Städte. W: Handbuch der Ingenieur wissensschaften. Dritter Teil: Der Wasserbau. Wilhelm Engelmann Verlag, Leipzig 1924.
10) Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwässerungssystem. ATV Regelwerk Abwasser - Abfall. Arbeitsblatt ATV – A118. ATV GFA, Hennef 1999.
11) Imhoff K., Imhoff K.-R.: Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Poradnik. Arkady, Warszawa 1982.
12) Korczak W., Suligowski Z.: Pomiar poboru wody w mieszkalnictwie w warunkach ogólnego spadku jej konsumpcji. W: Eksploatacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Doświadczenia krajowe i zagraniczne. PZITS i SNG, Gdańsk 2001.
13) Łomotowski J.: Systemy kanalizacyjne stosowane w Polsce na terenach o rozproszonej zabudowie. Przegląd Komunalny 5/2003.
14) Niedzielski w.: Uwarunkowania budowy i eksploatacji kanalizacji wiejskiej. Materiały Konferencji "Sieci kanalizacyjne i pompownie ścieków na terenach niezurbanizowanych". ABRYS, Wisła 1999.
15) Pecher R.: Wody przypadkowe w sieci kanalizacyjnej - problem gospodarki wodnej (tłumaczenie artykułu z Korrespondenz Abwasser 12/1998). Gaz Woda i Technika Sanitarna 10/1999.
16) Pecher R.: Abwasserkanäle – Zeitbomben in Untergrund. ST Kanalbau Fachbeitrag 1/2004.
17) Pułciennik S., Wilbik J.: TIN. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej. Warszawa, 2003.
18) Richtlinien für die hydraulische Berechnung von Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanälen. ATV Regelwerk A118, ATV St. Augustin 1984.
19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w Budownictwie", Warszawa 2002.
20) Salomon H. 1907: Die städtische Abwässerbeseitigung in Deutschland. T.1.
21) Salomon H. 1911: Die städtische Abwässerbeseltlgung in Deutschland. Pierwszy suplement. Gustav Fischer Verlag, Jena 1911.
22) Sergeev A.I.: Issledovaniye bytovykh kanalizacyonnykh setey pri razdelnoy sisteme kanalizacii. 5. Leningradskiy Inzhenerno-Sroitelniy Institut, Leningrad 1971.
23) Suligowski Z.: Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Cz. I-III. Magazyn Instalatora 12/2001, 1 i 2/2002.
24) Suligowski Z.: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in Polen. KA Korrespondenz Abwasser - Abwasser, Abfall 4/2003.
25) Suligowski Z.: Specyficzne konsekwencje postanowień Normy Europejskiej EN 752. Wiadomości Izby Projektowania Budowlanego 10/2004.
26) Suligowski Z.: Wybrane zagadnienia zagospodarowania wód opadowych. Przegląd Komunalny 11/2004.
27) Suligowski Z., Bukowska B.: Wymiarowanie instalacji wewnętrznych – podstawy i zagrożenia. W: Budownictwo ogólne. Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie. Pod red. D. Ślachciak. Wydawnictwo ATR, Bydgoszcz 2003.
28) Suligowski Z., Gudelis-Taraszkiewicz K.: Propozycje w zakresie projektowania alternatywnej kanalizacji wód opadowych. Cz. I i cz. II. Wiadomości Izby Projektowania Budowlanego 12/2004 i 1/2005.
29) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dziennik Ustaw 72/2001.
30) Wiebe F.: Die Reinigung und Entwässerung der Stadt Danzig. Ernst und Kom Verlag, Berlin 1865.
31) Wiśniewski J.: Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z komentarzem. Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Bydgoszcz 2001.
32) Wytyczne do programowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków w miejskich jednostkach osadniczych. 1991. IKS, Warszawa.
33) Wytyczne techniczne projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych. Dziennik Budownictwa 15/1965.
34) Wytyczne techniczne projektowania wodociągu komunalnego. Dziennik Budownictwa 6/1966.
35) Zanieczyszczenie i odnowa Zatoki Gdańskiej. Problem o znaczeniu ogólnoeuropejskim. Red. J. Błażejowski i D. Schuller: Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1994.
36) Zarządzenie nr 1 Ministra Rolnictwa w sprawie wytycznych do obliczania zapotrzebowania na wodę w wiejskich jednostkach osadniczych. Dziennik Budownictwa 3/1967.
37) Zbiornikowe przepompownie ścieków. Informator techniczno-handlowy. Brzeska Fabryka Pomp i Armatury MEPROZET, Brzeg.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c3f55336-43e7-4846-aeb9-0f3719189828
Identyfikatory