Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c3e3a8db-48c1-4680-b414-057f638ef870

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Transport w trudnodostępnym terenie z wykorzystaniem bezzałogowej platformy lądowej

Autorzy Krogul, P.  Przybysz, M.  Rubiec, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Transport in rough terrain with Unmanned Ground Vehicle use
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Ciągły rozwój cywilizacji, chęć eksploracji przez człowieka nieznanych obszarów oraz konieczność prowadzenia przez niego rozmaitych działań (badania geodezyjne, geologiczne, konserwacja linii energetycznych, dbanie o obszary leśne, misje ratownicze) powoduje, że coraz częściej prace te wykonywane są w trudnodostępnym terenie. Niejednokrotnie jest on niedostępny dla konwencjonalnych pojazdów, stanowiących powszechnie dostępne środki transportu. To z kolei powoduje, że chcąc sprostać postawionym celom, ludzie mogą dostać się w wyznaczone miejsce jedynie pieszo, samodzielnie (lub z wykorzystaniem zwierzyny jucznej). Przenoszą oni w ten sposób sprzęt konieczny do przetrwania w niesprzyjającym środowisku oraz wyposażenie niezbędne do wykonania zadanej pracy. Podejście to jest mało efektywne oraz przy wykonywaniu zadań w obszarach niebezpiecznych może nieść ze sobą zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. W referacie przedstawiono alternatywną metodę prowadzenia transportu na obszarach trudnodostępnych z wykorzystaniem bezzałogowej platformy lądowej BPL. Opisano problemy jakie są z tym związane, stawiane wymagania oraz sposoby ich spełnienia. Ponadto przedstawiono projekt BPL, która może być wykorzystana jako alternatywny środek transportu. Zaprezentowano jej dane techniczne oraz możliwości transportowe.
EN Continuous development of civilization, the human's willingness to explore the unknown domains and the necessity of his various activities (geodetic and geological research, maintenance of power lines, care of forest areas, rescue missions) causes more and more these works are carried out in difficult terrain. Often it is inaccessible to conventional vehicles, which are commonly available means of transport. This in turn causes that in order to achieve this aim, people can get to the designated place only on foot, independently (or with the use of animals). They transport in this way the necessary to survive in a hostile environment and to perform the work equipment. The approach is not effective and in the performance of tasks in dangerous areas may carry with them danger to human health and life. The paper presents the alternative method of carrying out transport in difficult terrains with the use of unmanned ground vehicle UGV. It describes the problems that are associated with this, imposed requirements and ways to meet them. Furthermore it presents the UGV project, which can be used as an alternative means of transport. Presented its specifications and transport capabilities.
Słowa kluczowe
PL transport   teren trudnodostępny   bezzałogowe pojazdy   BPL  
EN transport   difficult-to-access area   unmanned vehicle   UGV  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 615--620
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., il., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Krogul, P.
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wydział Mechaniczny, Instytut Budowy Maszyn, piotr.korgul@wat.edu.pl
autor Przybysz, M.
autor Rubiec, A.
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wydział Mechaniczny, Instytut Budowy Maszyn, arkadiusz.rubiec@wat.edu.pl
Bibliografia
1. Bartnicki A., Sprawka P.: Zastosowanie hydrostatycznych układów napędowych we współczesnych maszynach i pojazdach lądowych, LOGITRANS, Szczyrk 2008.
2. Budny E.: Napęd i sterowanie układów hydraulicznych w maszynach roboczych. ITE, Radom 2001.
3. Garbacik A. i inni: Studium projektowania układów hydraulicznych. Ossolineum, Kraków 1997.
4. Konopka S., Łopatka M. J., Przybysz M.: Kinematic discrepancy of hydrostatic drive of Unmanned Ground Vehicle. ITELMS'2013 8th International Conference Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems. Panevezys. Litwa. Maj 23-24 2013.
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późniejszymi zmianami).
6. Strona internetowa www.tatromaniak.pl.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c3e3a8db-48c1-4680-b414-057f638ef870
Identyfikatory