Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c3d95903-460b-41c2-a3e5-58fb3ff691b9

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Analiza porównawcza możliwości uzyskania drobnego uziarnienia w młynie elektromagnetycznym i kulowym z uwględnieniem optymalizacji kosztów transportu surowca

Autorzy Wołosiewicz-Głąb, M.  Foszcz, D. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Comparative analysis of the possibility of obtaining fine grain size in a ball and electromagnetic mill, taking into account the optimization of transport costs of raw materials
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule dokonano oceny pracy dwóch rodzajów młynów służących do przeróbki surowców, młyna kulowego i elektromagnetycznego. Przedstawiono charakterystykę parametrów konstrukcyjnych, przeprowadzono analizę porównawczą efektywności rozdrabniania obu młynów. Zdefiniowano proces mielenia. Uwzględniono również koszt transportu surowca do mielenia, stosowanego w trakcie pracy tych młynów, biorąc pod uwagę że każdy z nich cechuje się inną wydajnością i konstrukcją.
EN The paper assesses the work of the two types of mills used for processing of raw materials: electromagnetic and ball mill. The characteristic design parameters and a comparative analysis of the two mills grinding efficiency have been presented. The milling process has been defined. Also included is the cost of transporting of the raw material, which is used during the grinding process in both of these mills, given that each mill has a different performance and design.
Słowa kluczowe
PL młyny   młyn kulowy   młyn elektromagnetyczny   proces mielenia   transport  
EN mills   ball mill   electromagnetic mill   milling process   transport  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2015
Tom nr 4
Strony 9930--9938, CD3
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., rys., fot., tab.
Twórcy
autor Wołosiewicz-Głąb, M.
autor Foszcz, D.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Polska, foszcz@agh.edu.pl
Bibliografia
[1] Gawenda T., Problematyka doboru maszyn kruszących w instalacjach produkcji kruszyw mineralnych, Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 34, Zeszyt 4, 2010
[2] Sławiński K., Knaś K., Gandor M., Balt B., Nowak W., Electromagnetic mill and its application for grinding and drying of coal, Rynek Energii, nr.1, str. 140-150
[3] Gawenda T., Główne aspekty rozdrabniania twardych surowców mineralnych w wysoko ciśnieniowych prasach walcowych,Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 33, Zeszyt 4, 2009
[4] Tumidajski T., Kasińska-Pilut E., Gawenda T., Naziemiec Z., Pilut R.: Badania energochłonności procesu mielenia oraz podatności na rozdrabnianie składników litologicznych polskich rud miedzi, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Tom 26, Zeszyt 1, 61-72, 2010
[5] Napier-Munn, T. J., Morrell, S., Morrison, R. D., Kojovic, T.: Mineral comminution circuits—Their operation and optimization, JKMRC monograph series in mining and mineral processing Brisbane: Hall & Jones Pty Ltd., 413, 1996
[6] Trybalski K., Tumidajski T., Jażdżyński W.: Poprawa efektywności procesu mielenia poprzez dobór optymalnych parametrów pracy młynów, Praca badawczo-rozwojowa KGHM Polska Miedź S.A, 2005
[7] Sidor J.:Metoda wizualizacji wyznaczania parametrów ruchu mielników w młynie wibracyjnym, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2013, 52, 3, 232-234
[8] SidorJ., Tomach P.:Eksperymentalna weryfikacja możliwości wytwarzania w młynie wibracyjnym sorbentu wapniowego w postaci mączki, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2013, 52, 3, 238-240
[9] Pampuch R., Haberko K., Kordek M.: Nauka o procesach ceramicznych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 1992.
[10] http://foresight.cuprum.wroc.pl/genetateTechnologies.php?id=91 (odwiedzono 28.05.2015)
[11] Mateuszuk S.:Selected issues of materials milling in vertical roller-mills, Prace instytutu ceramiki i materiałów budowlanych, nr.9, rok V, Warszawa-Opole 2012
[12] Skoczkowska K., Malek K., Ulbrich R.:Badanie modelowe ruchu wypełnienia podczas pracy młynów kulowych, Materiały Ceramiczne, tom: 66, Nr: 3, 2014 Str. 336-340
[13] Bińczyk F. Polechoński W. Skrzypek S.J Piątkowski J.: Zastosowanie młyna wysokoenergetycznego do mielenia i mechanicznego stopowania materiałów proszkowych, Inżynieria Materiałowa nr 3-4, Polska, 1999.
[14] Drzymała Z. Praca zespołowa: Badania i podstawy konstrukcji młynów specjalnych, PWN, Warszawa, Polska, 1992.
[15] Sidor J., Foszcz D., Tomach P., Krawczykowski D.: Młyny wysokoenergetyczne do mielenia rud i surowców mineralnych, XI Międzynarodowa Konferencja Przeróbki Rud Metali Nieżelaznych, 2015.
[16] Foszcz D., Gawenda T., Krawczykowski D.: Porównanie rzeczywistego i wyznaczonego teoretycznie zużycia energii dla młyna kulowego, Górnictwo i Geoinżynieria, nr. 3/1, 2006.
[17] http://atmia.put.poznan.pl/Woluminy/Fil/ATMiA_31_1_2.pdf (1.06.2015)
[18] Gawlik L., Kryzia D., Uberman R., Koszty transportu kolejowego i samochodowego w kontekście bilansowania rynku surowców skalnych w Polsce, http://www.miningscience.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/kruszywa_2013_03.pdf (2.06.2015)
[19] http://www.eltraf.eu (30.05.2015)
[20] Łochańska D., Ocena metod bilansowania popytu z produkcją surowców skalnych, Górnictwo i Geoinżynieria, rok 34, zeszyt 4, Polska, 2010.
[21] http://winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy2/10877/full10877.pdf (2.06.2015)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c3d95903-460b-41c2-a3e5-58fb3ff691b9
Identyfikatory