Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c3baab4e-1d73-412e-a821-35a4d991bd8b

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Urządzenie do pomiaru masy poruszającego się obiektu w aspekcie istniejących rozwiązań

Autorzy Jagiełowicz-Ryznar, C. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The device to measure the weight of the object while moving, in the aspect of existing solutions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono opatentowane urządzenie do określania masy poruszającego się obiektu w znanym środowisku w oparciu o drgania generowane przez tą masę, zwłaszcza pojazdów poruszających się po drogach bez wpływu na ich bezpieczeństwo. Przedstawiono zalety ww. urządzenia w aspekcie innych istniejących już rozwiązań do pomiaru masy. Przeprowadzono test analityczny określania masy pojazdu na podstawie charakterystyki siły nacisku w funkcji czasu w czasie ruchu pojazdu na platformie pomiarowej.
EN The patented device to measure the weight of objects in moving is presented. The object moves in known environment, and the base is the wibrations that are generated by this weight, especially of vehicles moving on the road without affecting their safety. There are presented the advantages of foregoing devices, in the aspect of other existing solutions for mass measurement. An analytical tests were carried out to determine the weight of the vehicle, basing on the force pressure in the time function in the motion of the vehicle being on the measuring platform.
Słowa kluczowe
PL infrastruktura drogowa   nacisk na oś   pomiar całkowitej masy pojazdu  
EN road infrastructure   axle load   measurement of vehicle weight  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 910--914, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., il., rys., wykr.
Twórcy
autor Jagiełowicz-Ryznar, C.
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki, cjr@prz.edu.pl
Bibliografia
1. Dziennik Ustaw 2012 nr 1061 z 25.09.2012.
2. Giergiel Józef : „Drgania mechaniczne” UWNT AGH, Kraków 2000.
3. Giergiel Józef : „Tłumienie drgania mechanicznych” Skrypt AGH, Kraków 1984.
4. Jagiełowicz-Ryznar Celina: „Analiza dynamiczna pojazdu w ruchu ciągłym na platformie pomiarowej” XII Sympozjum „Wpływ wibracji na otoczenie” Kraków-Wiśnicz, 2013.
5. Jagiełowicz-Ryznar Celina: " Dynamic axle load of an automotive vehicle when driven on mobile measurment platform" International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Number 3, Vol.9, 2014.
6. Mitschke Manfred: „Dynamika pojazdu” Tom 2. Drgania; WKiŁ, Warszawa 1989.
7. Sroka Ryszard : ” Detektory w systemach WIM”, Przegląd ITS, 2012.
8. Sroka Ryszard : ” Wielofunkcyjny system WIM”, Przegląd ITS, 2012.
9. Ustawa – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r.
10. www.eko-moto.pl
11. www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c3baab4e-1d73-412e-a821-35a4d991bd8b
Identyfikatory