Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c3749f0b-1bfc-4c31-9206-695461f62055

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Obszary realizacji strategii przedsiębiorstwa górniczego z punktu widzenia kopalni – jednostki niższego szczebla zarządzania

Autorzy Kowal, B. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Fields of strategy implementation in coal mine from the point of view of the mine as a low-level management unit
Konferencja XVIII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zwrócono uwagę na złożoność procesu realizacji strategii w przedsiębiorstwie górniczym. Ze względu na strukturę przedsiębiorstw wielozakładowych wyróżnia trzy poziomy strategii, do których zalicza się: strategia poziomu korporacji, strategie kopalń i zakładów oraz strategie funkcjonalne. Artykuł koncentruje się na obszarach, w jakich realizowana jest strategia na szczeblu kopalni. Prezentuje wyniki badań ankietowych dotyczących ważności tych obszarów w ramach budowy Balanced Scorecard dla niższego szczebla zarządzania. Zawiera propozycję nowych ram modelu karty dla przykładowej kopalni węgla kamiennego.
EN This paper presents the complexity of strategy implementation in mining companies. Depending on the structure in multi-plant companies, there are three levels of strategy: corporate strategy, mine and plant strategy and functional strategy. The author shows the areas of strategy implementation at the lower level of management (coal mine) and presents the results of surveys concerning the importance of these areas of strategy within the framework of development of the Balanced Scorecard for low-level management. This paper includes a proposal of new areas of the coal’s Balanced Scorecard for the given hard coal mine.
Słowa kluczowe
PL strategia   realizacja strategii   szczeble zarządzania   centrala   kopalnia   strategiczna karta wyników   obszary realizacji strategii  
EN strategy   strategy implementation   levels of management   head office   coal mine   balanced scorecard   fields of strategy implementation  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2013
Tom T. 69, nr 9
Strony 83--85
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Kowal, B.
  • AGH w Krakowie
Bibliografia
1. Drążek Z., Niemczynowicz B.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2003.
2. Feliks J., Kowal B., Kowal D.: Implementacja strategii wyższej uczelni w oparciu o koncepcję strategicznej karty wyników, W: Zarządzanie zasobami organizacji – wybrane problemy, (red.) R. Barcik, H. Howaniec. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2010.
3. Karkula M., Kowal B., Kowal D.: Modelowanie przepływu informacji dla wybranego procesu biznesowego w przedsiębiorstwach węgla kamiennego, W: TLM – „Total Logistic Management”, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2012.
4. Kowal B.: Model strategicznej karty wyników dla spółki węglowej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010.
5. Kowal B.: Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwie górniczym z wykorzystaniem Balanced Scorecard, Wiadomości Górnicze 2011, nr 1.
6. Kowal B.: Cele strategiczne przedsiębiorstwa górniczego w ujęciu badań sondażowych, Wiadomości Górnicze 2011, nr 11.
7. Kowal B.: Ogólny model BSC dla kopalń węgla kamiennego, [W:] Szanse i bariery rozwoju przemysłu górniczego, (red.) A. Bluszcz, Śląsk 2013.
8. Magda R. (red.): Zintegrowany system wspomagania zarządzania produkcją w kopalniach węgla kamiennego, Wydawnictwo AGH, Kraków 2008.
9. Obłój K.: Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1998.
10. Wodarski K.: Zarządzanie ryzykiem w procesie planowania strategicznego w górnictwie węgla kamiennego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c3749f0b-1bfc-4c31-9206-695461f62055
Identyfikatory