Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c34c93d8-c634-439e-be40-f02a4b372715

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Polerowanie elektrochemiczne wybranych stali

Autorzy Kulakowski, M.  Rokosz, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Electrochemical polishing of selected stainless steels
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono powierzchnie stali AISI 316Ti (EN 1.4571), która zawiera głownie takie pierwiastki stopowe takie jak: chrom (16-18%), molibden (2.0-3.0%), nikiel (10.0-14.0%), tytan (max 0.7), po standardowym polerowaniu elektrochemicznym przy gęstości prądu wynoszącej 50 A/dm2, w temperaturze 50±5 °C, w elektrolicie składającym się z 60% kwasu fosforowego H3PO4 oraz 40% kwasu siarkowego H2SO4 z użyciem zasilacza stabilizowanego RNG-3010. Do charakterystyki otrzymanych powierzchni po obróbce elektrochemicznej użyto parametrów chropowatości 3D według normy ISO25178, takich jak: średnie arytmetyczne odchylenie wysokości nierówności powierzchni od płaszczyzny odniesienia (Sa=0,744 μm), średnie kwadratowe odchylenie wysokości nierówności powierzchni od płaszczyzny odniesienia (Sq=0,984), maksymalna wysokość wierzchołków (Sp=2,32), maksymalna głębokość dolin (Sv=3,5), całkowita wysokość powierzchni, (St=5,88), asymetria topografii rozkładu wysokości (Ssk=–0,898), kurtoza rozkładu wysokości (Sku=2,97).
EN The AISI316Ti (EN 1.4571) austenitic stainless steel sample (50 × 30 × 1,5 mm) was used for the study. The main elements forming the steel are: chromium (16-18%), molybdenum (2.0-3.0%), nickel (10.0-14.0%), titanium (max 0.7%), and iron as the rest of the steel composition. The electrolytic polishing operations were performed at the current density of 50 A/dm2. The main elements of the electropolishing setup were a processing cell, a DC power supply RNG-3010, the electrodes and connecting wiring. The studies were carried out in the electrolyte of initial temperature of 50±5 °C. For the studies, as the electrolyte a mixture of two acids, i.e. H3PO4:H2SO4 equal to 60%:40%, was used. For surface characterization the 3D roughness parameters(Sa=0.744 μm, Sq=0.984; Sp=2.32, Sv=3.5, St=5.88; Ssk=–0.898; Sku=2.97) regarding ISO25178 were used.
Słowa kluczowe
PL stopowe stale austenityczne   polerowanie elektrochemiczne   pomiar chropowatości  
EN alloy austenitic steels   electrochemical polishing   roughness measurement  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2018
Tom R. 19, nr 6
Strony 682--685, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 31 poz., il., wykr.
Twórcy
autor Kulakowski, M.
  • Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych, Politechnika Koszalińska, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, marcinkulakowski@wp.pl
autor Rokosz, K.
  • Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych, Politechnika Koszalińska, ul. Racławicka 1517, 75-620 Koszalin, rokosz@tu.koszalin.pl
Bibliografia
1. Rokosz K., Hryniewicz T., Solecki G., Comparative corrosion studies of 2205 duplex steel after electropolishing and passivation in Ringer’s solution, World Scientific News, 95 (2018) 167-181.
2. Datasheet: Stainless Steel 1.4571 - 316Ti, Equinox International Ltd, (2012) 1-3.
3. Hryniewicz T., On Discrepancies Between Theory and Practice of Electropolishing, Materials Chemistry and Physics, 15(2) (1986) 139-154.
4. Hryniewicz T., Physico-chemical and technological fundamentals of electropolishing steels (Fizykochemiczne i technologiczne podstawy procesu elektropolerowania stali), Monograph No. 26(1989), Koszalin University of Technology Publishing House, ISSN 0239-7129 (in Polish).
5. Rokosz K., Hryniewicz T., Raaen S., and Malorny W., Fabrication and characterisation of porous coatings obtained by plasma electrolytic oxidation, Journal of Mechanical and Energy Engineering, 1(1|41) (2017) 23-30.
6. Hryniewicz T., Rokosz K., Valiček J., Rokicki R., Effect of magnetoelectropolishing on nanohardness and Young’s modulus of titanium biomaterial, Materials Letters, 83 (2012) 69-72.
7. Hryniewicz T., Rokicki R., and Rokosz K., Corrosion and surface characterization of titanium biomaterial after magnetoelectropolishing, Surface and Coatings Technology, 203(10–11) (2009) 1508-1515.
8. Hryniewicz T., Rokosz K., Valiček J., and Rokicki R., Effect of magnetoelectropolishing on nanohardness and Young’s modulus of titanium biomaterial, Materials Letters, 83 (2012) 69-72.
9. Hryniewicz T., Rokosz K., Rokicki R., and Prima F., Nanoindentation and XPS studies of Titanium TNZ alloy after electrochemical polishing in a magnetic field, Materials, 8(1) (2015) 205-215.
10. Rokosz K., Electrochemical Polishing in magnetic field (Polerowanie elektrochemiczne w polu magnetycznym), Koszalin University of Technology Publishing House, Monograph No. 219(2012) ISSN: 0239-7129 (in Polish).
11. Rokicki R., Hryniewicz T., Enhanced oxidation-dissolution theory of electropolishing, Transactions of The Institute of Metal Finishing, 90(4) (2012) 188-196.
12. Simka W., Nawrat G., Chlodek J., Maciej A., Winarski A., Electropolishing and anodic passivation of Ti6Al7Nb alloy, Przemysł Chemiczny, 90(1) (2011) 84-90.
13. Hryniewicz T., Rokosz K., and Sandim H. R. Z., SEM/EDX and XPS studies of niobium after electropolishing, Applied Surface Science, 263 (2012) 357-361.
14. Rokosz K., Hryniewicz T., Simon F., and Rzadkiewicz S., Comparative XPS analyses of passive layers composition formed on duplex 2205 SS after standard and high current-density electropolishing, Tehnički Vjesnik - Technical Gazette, 23(3) (2016) 731-735.
15. Rokicki R., Apparatus and method for enhancing electropolishing utilizing magnetic field. US Patent 7632390, December 15, 2009.
16. Hryniewicz T., Rokicki R., Rokosz K., Magnetoelectropolishing for metal surface modification, Transactions of the Institute of Metal Finishing, 85(6) (2007), 325-332.
17. Rokosz K., Hryniewicz T., Raaen S., Characterization of Passive Film Formed on AISI316L Stainless Steel after Magnetoelectropolishing in a Broad Range of Polarization Parameters, Steel Research International, 83(9) (2012) 910-918.
18. Hryniewicz T., Rokicki R., and Rokosz K., Co–Cr alloy corrosion behaviour after electropolishing and ‘magnetoelectropolishing’ treatments, Materials Letters, 62(17–18) (2008) 3073-3076.
19. Hryniewicz T., Rokosz K., Polarization characteristics of magnetoelectropolishing stainless steels, Materials Chemistry and Physics, 122(1) (2010) 169-174.
20. Hryniewicz T., Rokosz K., Investigation of selected surface properties of AISI 316L SS after magnetoelectropolishing, Materials Chemistry and Physics, 123(1) (2010) 47-55.
21. Rokosz K., Hryniewicz T., and Raaen S., Characterization of passive film formed on AISI 316L stainless ste O.-M el after magnetoelectropolishing in a broad range of polarization parameters, Steel Research International, 83(9) (2012) 910-918; DOI: 10.1002/srin.201200046.
22. Hryniewicz T., Rokosz K., Corrosion resistance of magnetoelectropolished AISI 316L SS biomaterial, Anti-Corrosion Methods and Materials, 61(2) (2014) 57-64.
23. Rokosz K., Hryniewicz T., XPS Analysis of nanolayers obtained on AISI 316L SS after Magnetoelectropolishing, World Scientific News, 37 (2016) 232-248.
24. Rokosz K, Hryniewicz T., Rokicki R., XPS measurements of AISI 316LVM SS biomaterial tubes after magnetoelectropolishing, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 21(4) (2014) 799-805.
25. Rokicki R., Hryniewicz T., Konarski P., Rokosz K., The alternative, novel technology for improvement of surface finish of SRF niobium cavities, World Scientific News, 74 (2017) 152-163.
26. Hryniewicz T., Lewicka-Rataj K., Rokosz K., On the biological response of austenitic stainless steels after electrochemical - EP and MEP- polishing, World Scientific News, 80 (2017) 284-296.
27. Rokosz K., Lahtinen J., Hryniewicz T., and Rzadkiewicz S., XPS depth profiling analysis of passive surface layers formed on austenitic AISI 304L and AISI 316L SS after high-current-density electropolishing, Surface and Coatings Technology, 276 (2015) 516-520.
28. Rokosz K., Simon F., Hryniewicz T., and Rzadkiewicz S., Comparative XPS analysis of passive layers composition formed on AISI 304 L SS after standard and high-current-density electropolishing, Surface and Interface Analysis, 47(1) (2015) 87-92.
29. Rokosz K., Hryniewicz T., Raaen S., XPS analysis of nanolayer formed on AISI 304L SS after high-voltage electropolishing (HPEO), Tehnički Vjesnik-Technical Gazette, 24(2) (2017) 321-326.
30. Nowak J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego, WKiŁ, Warszawa 2004.
31. Bąk J., Gajda D., Wpływ substancji psychoaktywnych na zachowanie kierowców, „Logistyka” 2009, nr 6.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c34c93d8-c634-439e-be40-f02a4b372715
Identyfikatory
DOI 10.24136/atest.2018.156