Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c335dea4-d32f-44bc-8e4a-ed8bd440dc18

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

Imperfekcje pierwotne w budynkach wielkopłytowych

Autorzy Knyziak, P.  Bieranowski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Initial imperfections in precast large-panel buildings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono wybrane przykłady imperfekcji geometrycznych, materiałowych i projektowych dotyczących wykonania i montażu prefabrykatów wielkowymiarowych. Podano normowe dopuszczalne wartości odchyłek wymiarów i montażu prefabrykatów.
EN The article presents selected examples of geometrical, material and design imperfections of manufacturing and assembly of large size precast concrete elements. Limit values of dimensional deviations and assembly of precast elements specified in technical standards are given.
Słowa kluczowe
PL imperfekcja pierwotna   budynek wielkopłytowy   prefabrykat betonowy   odchyłka wymiarowa   wykonanie   montaż   stan techniczny  
EN initial imperfection   large panel building   precast concrete element   dimensional deviation   manufacturing   assembly   technical condition  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2018
Tom R. 74, nr 6
Strony 297--300
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., il., tab.
Twórcy
autor Knyziak, P.
  • Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
autor Bieranowski, P.
  • Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Bibliografia
[1] Bieranowski P., Runkiewicz L., Knyziak P.: Rewitalizacja konstrukcji balkonu systemu wielkopłytowego OWT-67 w kontekście ciepłochronności. "Materiały Budowlane", nr 11(543)/2017.
[2] Cholewicki A.: Rola złączy pionowych w prefabrykowanych ścianach usztywniających. Rozprawa doktorska. ITB. Warszawa 1970.
[3] Dzierżewicz Z., Starosolski W.: Systemy budownictwa wielkopłytowego w Polsce w latach 1970-1985. Przegląd rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
[4] Knyziak P., Bieranowski P.: Komputerowe wspomaganie ciepłochronności ścian konstrukcyjnych i osłonowych budynków wielkopłytowych. "Przegląd Mechaniczny", nr 9/2017.
[5] Knyziak P., Bieranowski P.: Imperfekcje w prefabrykowanych budynkach wielkopłytowych. XV konferencja naukowo-techniczna "Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego", Cedzyna 2018.
[6] Knyziak P., Krentowski J.: Nadbudowy i rozbudowy konstrukcji prefabrykowanych budynków mieszkalnych w świetle przykładowych realizacji. [W:] Błaszczyński T., Siewczyńska M. (red.): Naprawy a trwałość obiektów budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2017.
[7] Knyziak P.: Nieprawidłowe użytkowanie i modernizowanie głównymi zagrożeniami trwałości budynków z wielkiej płyty. [W:] Kaszyńska M. (red.): Awarie budowlane: zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2017.
[8] Knyziak P.: Prognoza czasu użytkowania prefabrykowanych budynków mieszkalnych na podstawie oceny stanu technicznego w toku eksploatacji. [W:] Szmigiera E., Łukowski P., Jemioło S. (red.): Beton i konstrukcje z betonu - badania. Tom 1. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.
[9] Krentowski J., Tribiłło R.: Stany zagrożenia zewnętrznych ścian warstwowych. Kształtowanie rozwiązań prototypowych. "Budownictwo i Inżynieria Środowiska", nr 1/2010.
[10] Lewicki B.: Bezpieczeństwo konstrukcji istniejących budynków wielkopłytowych. "Inżynieria i Budownictwo", nr 3/2000.
[11] Lewicki B.: Budynki wznoszone metodami uprzemysłowionymi. Projektowanie konstrukcji i obliczenia. Arkady, Warszawa 1979.
[12] Ligęza W.: Synteza zagadnień technicznych w rewitalizacji budynków wielkopłytowych. "Przegląd Budowlany", nr 6/2015.
[13] Ostańska A.: Badania stanu technicznego jednym z podstawowych aspektów rewitalizacji osiedli z budynkami prefabrykowanymi. "Przegląd Budowlany", nr 4/2009.
[14] Runkiewicz L., Szudrowicz B., Geryło R., Szulc J., Sieczkowski J.: Diagnostyka i modernizacja budynków wielkopłytowych. "Przegląd Budowlany", nr 7-8/2014 (część 1) i nr 9/2014 (część 2).
[15] Sobczak-Piąstka J., Podhorecki A.: Diagnostyka techniczna budynku wielkopłytowego. "Izolacje", nr 11-12/2013.
[16] Taczanowska T.: Ocena techniczno-ekonomiczna montażu wymuszonego na przykładzie budynków wielkopłytowych. Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska 1974.
[17] Taczanowska T., Ostańska A.: Dokładność realizacji a potrzeba modernizacji budynków wielkopłytowych. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012.
[18] Wierzbicki S., Sieczkowski J.: Konstrukcje budynków wielkopłytowych z punktu widzenia zabezpieczenia przed awarią oraz możliwości ich modernizacji. XXVI konferencja naukowo-techniczna "Awarie budowlane", Międzyzdroje 2013.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c335dea4-d32f-44bc-8e4a-ed8bd440dc18
Identyfikatory