Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c3133c25-da18-41d4-b849-b7d58c57c7ad

Czasopismo

Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej

Tytuł artykułu

Energooszczędność a redukcja kosztów samochodowego transportu chłodniczego

Autorzy Filin, S.  Filina-Dawidowicz, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Energy efficiency and costs reduce in road refrigerated transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł dotyczy problematyki zużycia paliwa w drogowym transporcie chłodniczym. Przedstawiono w nim nowatorskie podejście do redukcji kosztów samochodowego transportu chłodniczego poprzez zewnętrzne zasilanie elektryczne agregatów chłodniczych pojazdów w miejscach ich postoju. Przeprowadzono przykładową analizę porównawczą kosztów zużycia paliwa w drogowym transporcie chłodniczym dla wybranej trasy Gdańsk - Odessa, dla określonego samochodu i wybranego agregatu chłodniczego z uwzględnieniem zatrudnienia jednego lub dwóch kierowców. W artykule przedstawiono czynniki wpływające na zużycie paliwa w samochodowym transporcie chłodniczym oraz przeanalizowano tabor dalekobieżnych samochodów chłodni. Na podstawie wyników przeprowadzonych obliczeń pokazano wpływ promowanego rozwiązania na energooszczędność i redukcje kosztów samochodowego transportu chłodniczego.
EN The paper concerns the problems of fuel consumption in road refrigerated transport. An innovative approach to the reducing of costs in road refrigerated transport via an external electrical power supply of vehicle's refrigerating units in the parking places is presented. The sample comparative analysis of costs of fuel consumption in the road refrigerated transport for the selected route Gdańsk - Odessa, for a specific car and refrigarating unit with regard to the employment of one or two drivers was carried out. The aper presents the factors affecting fuel consumption in rood refrigerated transport and examines long-distance fleet of refrigerated trucks. On the basis of the calculation's results the effect of the promoted solutions on energy efficiency and costs reduce in refrigerated road transport was shown.
Słowa kluczowe
PL energooszczędności   redukcja kosztów   transport chłodniczy  
EN energy efficiency   costs reduce   refrigerated transport  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
Rocznik 2016
Tom R. 51, nr 1-2
Strony 44--52
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Filin, S.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego
autor Filina-Dawidowicz, L.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu
Bibliografia
[1] Filina-Dawidowicz L, Wienconek K.: Wybrane zagadnienia związane z przewozami ładunków szybko psujących się na terenie Unii Europejskiej. Logistyka 2013, nr 4, str. 57-60.
[2] Filina L, Filin S.: An analysis of influence of lack of the electricity supply to reefer containers serviced at sea ports on storing conditions of cargoes contained in them. Polish Maritime Research 2008, 4(58), vol. 15, pp. 96-102.
[3] Gajewska T.: Assessment of companies attitudes connected with perfection of quality logistics services in refrigerated transport, Logistyka 2014, nr 2, pp. 67-69.
[4] Idaszewska M., Bieńczak K.: Przewóz środków spożywczych zgodnie z najnowszą wersją umowy ATP, Logistyka 2011, nr 5.
[5] Kwaśniowski S.: Pojazdy izotermiczne i chłodnicze. Wrocław, 1997.
[6] Lorenc A.: Metodyka prognozowania rzeczywistego zużycia paliwa. Mechanika Czasopismo Techniczne Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej 2012, Zeszyt 14(7).
[7] Starkowski D., Bieńczak K., Zwierzycki W.: Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej. Tom I -Tom V, Poznań 2010.
[8] Tassou S.A., De-Lille G., Ge Y.T.: Food transport refrigeration - approaches to reduce energy consumption and environmental impacts of road transport. Applied Thermal Engineering, June 2009, vol. 29, iss. 8-9, pp. 1467-1477.
[9] Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP).
[10] Zalewski W.: Systemy i urządzenia chłodnicze. Podręcznik dla studentow wyższych szkół technicznych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, 2010.
[11] Zwierzycki W., Bieńczak K.: Pojazdy chłodnicze w transporcie żywności, Poznań, 2006.
[12] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php.
[13] http:iwww.arb.ca.gov/msprog/tech/presentation/tru.pdf.
[14] http:/www.arr.gov.pl/data/00167/handel_zagraniczny_2013_25092014.pdf.
[15] http:/www.carrier.pl.
[16] http:/www.ciezarowki.pl.
[17] http:/www.e-petrol.pl/index.php/notowania/rynki-zagraniczne/stacje-paliw-europa.
[18] http:/www.euro-truck.pi.
[19] http:/www.its.waw.pl/start,1.html.
[20] https:/www.maps.google.pl.
[21] http:/www.podkowinski.pl.
[22] http:/www.rms.nsw.gov.au/documents/about/ environment/air/electric-standby-refrigera-tion-case-study.pdf
[23] http:/www.thermoking.com.pl.
[24] http:/www.zaklad.energetycznyw.interia.pl.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c3133c25-da18-41d4-b849-b7d58c57c7ad
Identyfikatory
DOI 10.15199/8.2016.1-2.6