Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c30ac7e4-92b3-4fba-9e88-4417e8d61b60

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Problemy modelowania liczby podróży generowanych i absorbowanych na przykładzie Gdańska

Autorzy Romanowska, A.  Jamroz, K.  Budziszewski, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Trip generation modeling problems: a case study of Gdansk (Poland)
Konferencja Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (15-16.11.2012 ; Kraków, Polska)
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Jedną z podstawowych danych niezbędnych do planowania elementów systemu transportowego jest informacja o liczbie podróży odbywanych na analizowanym obszarze. Dane te uzyskiwane są najczęściej za pomocą symulacyjnych modeli transportowych. Jednym z istotnych elementów i pierwszym etapem najczęściej stosowanego, klasycznego modelu czterostopniowego jest modelowanie liczby podróży generowanych i absorbowanych, podczas którego to etapu uzależnia się liczbą podróży mieszkańców od charakterystyk demograficznych, społeczno-ekonomicznych, obszarowych, transportowych analizowanego obszaru. W klasycznym podejściu do modelowania liczby podróży generowanych i absorbowanych w rejonach transportowych buduje się modele regresyjne dla poszczególnych motywacji podróży w oparciu o podstawowe zmienne, tj. liczbę mieszkańców, liczbę miejsc pracy oraz liczbę miejsc w szkołach. Celem artykułu jest przedstawienie podejścia do modelowania liczby podróży generowanych i absorbowanych zastosowanego przy budowie Transportowego modelu symulacyjnego dla miasta Gdańska. W zastosowanych modelach uwzględniono wpływ dodatkowych zmiennych demograficznych, społeczno-ekonomicznych oraz zmiennych charakteryzujących rejony transportowe, pozwalających na uwzględnienie różnic w zagospodarowaniu przestrzennym tych rejonów.
EN One of the fundamental data, that is necessary for urban transport system planning is information about number of trips made in the analysed area. The data mostly are derived from simulation of transportation models. One of the significant components and the first stage of most commonly used, classical four-step model is trip generation modelling, which involves usually mathematical modelling of trips generated and absorbed in particular traffic analysis zones (TAZ) according to demographic, spatial or transport characteristics of the TAZ’s. Classical approach to trip generation modelling involves construction of regression models for individual motivations based on primary variables: population, number of workplaces and number of places in schools. The aim of this paper is to present different approach to trip generation modelling, applied in “Simulation transportation model of Gdansk”. Applied models take into account the impact of additional demographic, socio-economic and spatial variables which allow to include the differences in TAZ’s development.
Słowa kluczowe
PL model transportowy miasta   model czterostopniowy   generacja podróży   modelowanie podróży generowanych i absorbowanych  
EN urban transport model   trip generation   production and attraction of trips   four-step model  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2012
Tom Nr 1(97)
Strony 159--171
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Romanowska, A.
  • Katedra Inżynierii Drogowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
autor Jamroz, K.
  • Katedra Inżynierii Drogowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, tel. +48 58 347 1147, kjamroz@pg.gda.pl
autor Budziszewski, T.
Bibliografia
[1] Birr K., Maciasz K., Romanowska A., Zawisza M., Metodyka budowy prognostycznego modelu transportowego na przykładzie Miasta Gdańska. Praca dyplomowa magisterska. Politechnika Gdańska. Gdańsk, 2012.
[2] Biuro Rozwoju Gdańska: Badania Kompleksowe dla Gdańska. Gdańsk. 2009.
[3] Jamroz K., Kustra W., Budziszewski T., Birr K., Maciasz K., Romanowska A., Zawisza M., Transportowy Model Symulacyjny Miasta Gdańska. Biuro Rozwoju Gdańska, Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej. Gdańsk, 2012.
[4]Hensher, D.A., Button K.J., Handbook of Transport Modelling. First edition. Handbooks in Transport, Vol. 1. PERGAMON. Amsterdam, 2000.
[5] Chatterjee A., Venigalla M.M., Travel Demand Forecasting for Urban Transportation Planning.
[6] Bovy P.H.L., Bliemer M.C.J., Nes R.v., Transportation Modelling. Delft University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Transport & Planning Section. Delft, 2006.
[7] Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka. Wydanie drugie, poprawione. Difin. Warszawa, 2009.
[8] Sokołowski A., Przykłady prognozy ekonomicznej.
[9] Supernak J., Modele powstawania miejskiego ruchu osobowego. Biblioteka Drogownictwa. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa, 1980.
[10] PBS: Kompleksowe badania ruchu na terenie Miasta Gdańska 2009. Raport V - opracowanie wyników. Sopot - Warszawa, 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c30ac7e4-92b3-4fba-9e88-4417e8d61b60
Identyfikatory