Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c2e164e0-9e66-4219-8e7c-57cb719d720c

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Metoda oceny znaczenia punktów wymiany pasażerów w systemach miejskiego transportu publicznego

Autorzy Gramza, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The method of evaluation the stops significance in the urban public transport systems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca dotyczy problematyki oceny znaczenia punktów przystankowych i ich roli w systemach miejskiego transportu publicznego. Przedstawiono ogólny opis punktów wymiany pasażerów i propozycję kryteriów służących do ich oceny. Opracowany model oceny może być użyteczny dla organów zajmujących się doborem charakterystyk i wyposażenia infrastruktury przystankowej w miejskim publicznym transporcie zbiorowym.
EN The paper concerns the issue of assessing the significance of stops and their role in urban public transport systems. A general description of the stops and a proposal for the criteria for their evaluation have been described. The model can be useful for the authorities involved the selection of the characteristics and the equipment of the infrastructure of stops in the urban public transport.
Słowa kluczowe
PL transport miejski   transport publiczny   przystanki   węzeł przystankowy   infrastruktura przystankowa  
EN city transport   public transport   stops   node bus stop   infrastructure bus stops  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 618--622
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Gramza, G.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Zakład Pojazdów Szynowych, grzegorz.gramza@put.poznan.pl
Bibliografia
1. Alexander C., Ishikawa S., Silverstein, M.: A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction. Oxford University Press, New York, 1977.
2. Gadziński J.: Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.
3. Hubicka D.: Znaczenie węzłów przesiadkowych w transporcie publicznym. dostępny w Internecie: http://yegroup.pl/wpcontent/ uploads/2014/05/Znaczeniew% C4%99z%C5%82%C3%B3w-przesiadkowych-wtransporcie- publicznym.pdf, październik 2016.
4. Jesionkiewicz K.: O przystankach i węzłach przesiadkowych. dostępny w Internecie: http://www.transeko.pl/publik/Przystanki.pdf, październik 2016.
5. Krukowski P., Olszewski P., Wapniarski M.: Wskaźniki oceny węzłów przesiadkowych. dostępny w Internecie: http://docplayer.pl/10412472-Wskazniki-oceny-wezlowprzesiadkowych- piotr-krukowski-1-piotr-olszewski-2-marcinwapniarski- 3.html, październik 2016.
6. Olszewski P., Krukowska H., Krukowski P.: Metodyka oceny wskaźnikowej węzłów przesiadkowych transportu publicznego. Transport Miejski i Regionalny, 6/2014, str. 4-9.
7. Perliński P., Łączny P., Końpa K.: Model doboru charakterystyk podsystemu informacji pasażerskiej w punktach wymiany pasażerów na przykładzie systemu komunikacji zbiorowej w Poznaniu. Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej 15/2015, str. 217-230.
8. Polska Norma PN-EN 13816:2004 Transport - Logistyka i usługi - Publiczny transport pasażerski - Definicje, cele i pomiary dotyczące jakości usług.
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, poz. 690.
10. Starowicz W.: Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007.
11. Szaumkessel D., Winiewicz M., Dahlke G.: Kryteria oceny i projektowania przystanków tramwajowych, Logistyka, 4/2014, str. 1282-1294.
12. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13.
13. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c2e164e0-9e66-4219-8e7c-57cb719d720c
Identyfikatory