Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c2cf56e6-ab28-4bb3-bd71-b9690a42b995

Czasopismo

Ekonomia i Zarządzanie

Tytuł artykułu

Funkcjonalność oraz funkcje internetowych witryn gospodarstw agroturystycznych

Autorzy Król, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The functionality and functions of the websites of agritourism farms
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Internet stanowi jeden z najważniejszych kanałów komunikacji biznesowej, marketingowej i społecznej. Potencjał, jaki niesie jego wykorzystanie został dostrzeżony również na rynku usług turystycznych. Celem opracowania jest ocena pełnionych funkcji oraz funkcjonalności internetowych witryn gospodarstw agroturystycznych położonych w województwach małopolskim, podkarpackim oraz warmińsko-mazurskim. W badaniach wykorzystano punktową metodę oceny techniki wykonania oraz zawartości merytorycznej witryn. Przeprowadzone badania pozwalają wnioskować, że istnieje związek pomiędzy techniką wykonania a stadium, w jakim znajduje się witryna oraz funkcją, jaką pełni. Rozważania te stały się podstawą koncepcji uproszczonego modelu wdrożenia technologii internetowej SMWTI (ang.The Simplified Model of the Web Technology Implementation), który oddaje relacje pomiędzy przyjętą technologią wykonania witryny a funkcjami, jakie pełni.
EN The Internet is one of the most important channels of business, marketing and social communication. The potential of the Internet has been recognized also in the market of tourist services. The aim of the study is to assess the functionality and functions of the websites of agritourism farms located in the małopolska, podkarpackie and warmińsko-mazurskie provinces. The study used scoring method for evaluating the technique and the substantive content of websites. The study allowed to create the classification of websites relative to their function and to develop a simplified model of the implementation of Internet technology.
Słowa kluczowe
PL funkcje witryn internetowych   marketing internetowy   internetowa rezerwacja i sprzedaż usług  
EN functions of the websites   internet marketing   online sales and booking of the services  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie
Rocznik 2015
Tom Vol. 7, no. 1
Strony 343--355
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., tab.
Twórcy
autor Król, K.
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu , k.krol@ur.krakow.pl
Bibliografia
1. Burgess L., Cooper J. (2000), Extending the viability of MICA (Model of Internet Commerce Adoption) as a metric for explaining the process of business adoption of Internet commerce, Paper presented at the International Conference on Telecommunications and Electronic Commerce, Dallas
2. Bartoszewski A. (2011), Badanie funkcjonalności serwisów i aplikacji internetowych, w: A. Jastriebow, M. Raczyńska (red.), Informatyka w dobie XXI wieku. Nauka, technika, edukacja a nowoczesne technologie informatyczne, Politechnika Radomska, Radom
3. Doolin B., Burgess L., Cooper J. (2002), Evaluating the use of the Web for tourism marketing: a case study from New Zealand, Tourism Management 23, s. 557-561
4. Gemius (2014), Gemius SA, gemiusTraffic. Wyszukiwarki — silniki, badanie w I kwartale 2014 roku, http://ranking.pl/pl/rankings/search-engines.html [17.07.2014]
5. Górski J. (2005), Przemiany internetowych planów miast polskich, Roczniki Geomatyki 3 (2), s. 61-62
6. Kosmaczewska J. (2010), Witryna internetowa jako narzędzie kreowania konkurencyjności w agroturystyce, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 9 (4), s. 225-232
7. Kowalski P.J. (2005), Funkcjonalność geoinformacyjnych witryn internetowych, Roczniki Geomatyki 3 (2), s. 77-87
8. Król K. (2009), Korzyści płynące z posiadania strony internetowej w ocenie właścicieli gospodarstw agroturystycznych, w: B. Wiśniowska-Kielian (red.), Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, Kraków
9. Król K., Bedla D. (2014), Ocena witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych, Marketing i Rynek 11, s. 22-29
10. Król K., Gola P. (2006), Jakość witryn internetowych małopolskich gospodarstw agroturystycznych, w: A. Dyszewski (red.), Warunki rozwoju obszarów wiejskich, Akademia Rolnicza, Wrocław, s. 68-70
11. Król K., Wojewodzic T. (2006), Strona internetowa źródłem przewagi konkurencyjnej gospodarstwa agroturystycznego, Wieś i Doradztwo 1-2 (45-46), s. 59-62
12. Law R., Qi S., Buhalis D. (2010), Progress in tourism management: A review of website evaluation in tourism research, Tourism Management 31 (3), s. 297-313
13. Lightner N.J. (2004), Evaluating E-commerce functionality with a focus on customer service, Communications of the ACM 47 (10), s. 88-92
14. Liu J., Lu Z. (2004), Development, Distribution and Evaluation of Online Tourism Services in China, Electronic Commerce Research 4, s. 221-239
15. Liu L.K., Lu Z. (2007), On the website information flow integration and the guiding to human flow, Information Sciences 25, s. 511-516
16. Lu Z., Liu J., Zhang C. (2002), Website development and evaluation in the Chinese tourism industry, Networks and Communication Studies 16 (3-4), s. 191-208
17. Standing C., Tang-Taye J.P., Boyer M. (2014), The Impact of the Internet in Travel and Tourism: A Research Review 2001-2010, Journal of Travel & Tourism Marketing 31 (1), s. 82-113
18. Stepaniuk K. (2009), Ocena funkcjonalności wybranych witryn internetowych promujących działalność agroturystyczną w woj. podlaskim, Ekonomia i Zarządzanie 1 (1), s.128-132
19. Stepaniuk K. (2012), Funkcjonalność witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych we Wschodniej Polsce, Ekonomia i Zarządzanie 4 (1), s. 92-101
20. Zhou Q., DeSantis R. (2005), Usability issues in city tourism Web site design: a content analysis, Professional Communication Conference, IPCC, s. 789-796
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c2cf56e6-ab28-4bb3-bd71-b9690a42b995
Identyfikatory
DOI 10.12846/j.em.2015.01.21