PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wymagania IV pakietu kolejowego wobec systemów zarządzania bezpieczeństwem

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Requirements of the 4th Railway Package for Safety Management Systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zgodnie z nowymi wymaganiami prawa (tak zwanego IV pakietu kolejowego) od czerwca 2020 r. przewoźnik kolejowy lub zarządca infrastruktury kolejowej ubiegający się o jednolity certyfikat/ autoryzację bezpieczeństwa powinien wykazać zgodność z odpowiednimi wymogami dotyczącymi Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2018/762. W tym celu powinien przedstawić krajowemu organowi ds. bezpieczeństwa (Urząd Transportu Kolejowego) lub, w stosownych przypadkach, Agencji Kolejowej Unii Europejskiej dowód świadczący o ustanowieniu systemu zarządzania bezpieczeństwem, zgodnie z art. 9 dyrektywy (UE) 2016/798. Organizacja powinna opisać zakres systemu zarządzania bezpieczeństwem, wskazując, które części działalności są nim objęte przy uwzględnieniu wymagań prawnych. W trakcie planowania, opracowywania, wdrażania i przeglądu swoich procesów operacyjnych organizacja powinna zapewnić, by podczas prowadzenia działalności stosowane były kryteria akceptacji ryzyka i środki bezpieczeństwa, realizowane były plany służące osiągnięciu celów w zakresie bezpieczeństwa, a także gromadzone były informacje na potrzeby pomiaru prawidłowego stosowania i skuteczności ustaleń operacyjnych. Organizacja powinna również stale zwiększać adekwatność i skuteczność swojego systemu zarządzania bezpieczeństwem, uwzględniając ramy określone w rozporządzeniu (UE) nr 1078/2012, w tym wyniki monitorowania, audytu wewnętrznego, przeglądu zarządzania i analizy zdarzeń kolejowych. W publikacji podjęto próbę identyfikacji niezbędnych zmian i uzupełnień w dotychczas funkcjonujących Systemach Zarządzania Bezpieczeństwem.
EN
In accordance with the legal requirements (4th Railway Package), from June 2020, a railway undertaking or rail infrastructure manager applying for a single safety certificate/authorization should demonstrate compliance with the relevant requirements of the Safety Management System set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2018/762. Railway entities should provide proof to the National Safety Authority or, where applicable, the European Union Agency for Railways, that a Safety Management System has been established in accordance with Article 9 of Directive (EU) 2016/798. The organization should describe the scope of the Safety Management System, indicating which parts of the business are covered, considering legal requirements. The organization should ensure that risk acceptance criteria and safety measures are applied during its business, plans to achieve safety objectives were implemented, and information was gathered to measure the correct application and effectiveness of operational arrangements. The organization should also continually improve the adequacy and effectiveness of its safety management system, considering the framework set out in Regulation (EU) No 1078/2012 including the results of monitoring, internal audit, management review and rail event analysis. The publication attempts to identify necessary changes and additions to functioning Safety Management Systems.
Rocznik
Strony
10--14
Opis fizyczny
Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor
  • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Katedra Transportu i Informatyki
  • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Katedra Transportu i Informatyki
  • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Katedra Transportu i Informatyki
Bibliografia
  • 1. Commission Delegated Regulation (EU) 2018/762 of 8 March 2018 establishing common safety methods on safety management system requirements pursuant to Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulations (EU) No 1158/2010 and (EU) No 1169/2010.
  • 2. Commission Regulation (EU) No 1078/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for monitoring to be applied by railway undertakings, infrastructure managers after receiving a safety certificate or safety authorisation and by entities in charge of maintenance (OJ L 320, 17.11.2012, p. 8).
  • 3. Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work (OJ L 183, 29.6.1989, p. 1).
  • 4. Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on railway safety.
  • 5. Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on the inland transport of dangerous goods (OJ L 260, 30.9.2008, p. 13).
  • 6. Guidance for safety certification and supervision. Safety managemen system requirements for safety certification or safety authorisation European Union Agency for Railways, 2018.
  • 7. ISO/IEC Directives, Part 1, consolidated supplement 2016, Annex SL Appendix 2.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c2b63c8b-2f44-4864-a9c2-306ee9602de3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.