Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c286a2b6-5275-49b6-9134-246f574ed126

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Obszary techniczne w certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego

Autorzy Stoma, M.  Dudziak, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Technical areas in certification of the environmental management system
Konferencja EKOENERGIA ‘2012 : Energia odnawialna w nauce i praktyce (7 ; 26-27.10.2012 ; Lublin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawione zostało zagadnienie zasad certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego z uwzględnieniem obszarów technicznych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu certyfikacji. Zaprezentowano istotę i rozwój systemów zarządzania środowiskowego w Polsce i na świecie oraz omówiono proces certyfikacji tego systemu. Główny nacisk położony został na możliwe podejścia do ustalania zasad wyznaczania sektorów biznesowych oraz obszarów technicznych, jako jednego z priorytetowych zadań jednostki certyfikującej. Zaproponowano także nową procedurę wyznaczania obszarów technicznych, będącą kompilacją ww. zasad.
EN This paper presents the issue of the certification rules for environmental management systems, taking into account technical areas necessary to the proper conduct of the certification process. The nature and development of environmental management systems in Poland and around the world was presented and the process of certification of that system was discussed. The main emphasis has been put on possible approaches to setting rules for determination of business sectors and technical areas, as one of the priority tasks of the certification body. The new procedure for determining the technical areas, which is a compilation of the above-mentioned rules, was also proposed.
Słowa kluczowe
PL certyfikacja   system zarządzania środowiskowego   audyt   obszary techniczne  
EN certyfication   environmental management system   audit   technical areas  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 10
Strony 219--223
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Stoma, M.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
autor Dudziak, A.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
Bibliografia
[1] PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością - Wymagania, PKN, Warszawa 2009.
[2] PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania.
[3] PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania.
[4] PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego, PKN, Warszawa 2006.
[5] PN-ISO/IEC 27000:2012 Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - Przegląd i terminologia.
[6] Lisowska-Mieszkowska E.: Systemy zarządzania środowiskowego - rozwój i funkcjonowanie w Polsce, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 2007, nr 30.
[7] Stoma M.: Rola pierwszego etapu audytu certyfikacyjnego w doskonaleniu systemu zarządzania środowiskiem opartym na wymaganiach normy PN-EN ISO 19011:2003, [w:] Wykorzystanie surowców rolniczych w energetyce, J. Tys (red.), Wyd. Wieś Jutra, Warszawa 2009.
[8] Stoma M.: Ryzyko jednostki certyfikującej związane z niewłaściwą oceną wniosku o certyfikację systemów zarządzania, [w:] Zarządzanie jakością - doskonalenie organizacji, T. Sikora (red.), tom II, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2010.
[9] PN-EN ISO/IEC 17021:2011 Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek prowadzących audyty i certyfikację systemów zarządzania. PKN, Warszawa 2011.
[10] PN-EN ISO 19011:2012 Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania. PKN, Warszawa 2012.
[11] IAF MD 5:2009 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący ustalania czasu trwania audytów QMS i EMS. Wydanie 1, International Accreditation Forum, Inc., 01.02.2009.
[12] Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), DzU nr 251, poz. 1885.
[13] PN-ISO 14004:2005 Systemy zarządzania środowiskowego - Ogólne wytyczne dotyczące zasad, systemów i technik wspomagających.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c286a2b6-5275-49b6-9134-246f574ed126
Identyfikatory