Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c283d47f-ad1d-4d58-8c09-c3ed169c07ef

Czasopismo

Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna

Tytuł artykułu

Wpływ zabiegów sanatoryjnych na poziom serotoniny, hormonu wzrostu, spoczynkową czynność serca oraz subiektywną ocenę nastroju

Autorzy Damijan, Z.  Mleczko, M.  Błaszczyk, J.  Błaszczyk-Suszyńska, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of medical treatment in sanatorium on level of serotonin, growth hormone, resting heart rate variability and subjective mood assessment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Próby obiektywizacji leczenia fizykalnego dają sprzeczne wyniki, a zabiegi sanatoryjne mają zróżnicowane oddziaływanie na organizm człowieka. Wpływ naturalnych bodźców klimatycznych i środowiskowych interferuje dodatkowo z oferowanymi przez sanatoria metodami fizykalnymi. Źródłem akceptacji tej formy leczenia jest zapewne jego bodźcowy wpływ na organizm, powodujący rozwój korzystnej adaptacji oraz ogólną poprawę nastroju. W badaniach podjęto próbę znalezienia obiektywnych wskaźników poprawy samopoczucia w aspekcie fizycznym oraz psychicznym. Analizowano poziom serotoniny (5-hydroxytryptamine 5-HT), hormonu wzrostu (Human Growth Hormone HGH), spoczynkową czynność serca (heart rate HR) oraz skalę aktywacji Thayera (Activation Deactivation Adjective Check List AD ACL). Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 33 kobiet skierowanych do sanatorium. Krew do badań hormonów pobrano dwukrotnie Przed rozpoczęciem leczenia sanatoryjnego i po jego zakończeniu. Badania skali aktywacji AD ACL oraz pomiar HR wykonywano przez 19 dni, codziennie dwukrotnie, przed i po spotkaniach, o tej samej porze dnia. Wyniki każdej osoby uśredniono i poddano analizie statystycznej w środowisku Statistica. Przeprowadzone analizy wskazują na istotny statystycznie wzrost serotoniny (p< 0.025), HGH (p<0,001), aktywacji ogólnej AO AD ACL (p<0,024) oraz na istotne statystycznie spadki HR (p<10-6) i AW AD ACL (p<0,024).
EN Rehabilitation in sanatorium influences the human health. The impact of natural climatic and environmental stimuli additionally interferes with therapies offered in sanatorium. Direct health effects, as well as mood improvement are frequently observed. In this paper the attempt to assess the therapy in sanatorium results is described, whereas the following tests are proposed: serotonin (5-hydroxytryptamine 5- HT), growth hormone (Human Growth Hormone HGH), rest heart rate variability (heart rate HR) and Thayer scale of self actualization (Activation Deactivation Adjective Check List AD ACL). Examinations were carried out on a representative group of 33 women. The blood tests were performed twice: at the beginning and at the end of the treatment. AD ACL and HR tests were carried out within 19 days, before and after meetings, twice a day, at the same time of a day. Obtained results were analyzed by means of Statistica software. The analysis showed statistically significant increase of serotonin level (p<0,025), (Human Glucocorticoid Receptor HGR) (p<0,001), self actualization AO AD ACL (p<0,024) and statistically significant decrease of HR p<10-6) and high actualization AW AD ACL (p<0,024).
Słowa kluczowe
PL skuteczność leczenia sanatoryjnego   serotonina   hormon wzrostu   samopoczucie   tętno   test Thayera  
EN efficacy of the therapies in sanatorium   serotonin   growth hormone   mood   pulse   Thayer test  
Wydawca Jacek Doskocz
Czasopismo Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Rocznik 2008
Tom Vol. 14, nr 4
Strony 292--294
Opis fizyczny
Twórcy
autor Damijan, Z.
  • Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 (0) 12 617 31 12, damijan@imir.agh.edu.pl
autor Mleczko, M.
  • 20. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ, ul. Świdzińskiego 4, 33-380 Krynica-Zdrój
autor Błaszczyk, J.
  • Zakład Fizjologii i Biofizyki Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, plac Hallera 1, 90-647 Łódź
autor Błaszczyk-Suszyńska, J.
  • Zakład Fizjologii i Biofizyki Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, plac Hallera 1, 90-647 Łódź
Bibliografia
1. E.W. Holmes (red.): Endocrinology, Metabolism and Genetics, [w:] W.N. Kelley (red.): Textbook of Internal Medicine, 2nd Edition, vol. 2, 1992, s. 1931.
2. L.A. Frohman, J.O. Jansson: Growth hormone releasing hormone, Endocr Rev, vol. 7, 1986, s. 223.
3. H. Liu, D.M. Bravata, I. Olkin i in.: Systematic review: the safety and efficacy of growth hormone in the healthy elderly, Ann. Intern. Med., vol. 146, 2007, s. 104-115.
4. R.E. Thayer: Activation states as assessed by verbal report and four psychophysiological variables, Psychophysiology, vol. 7, 1970, s. 86-94.
5. H. Grzegołowska-Klarkowska: Wpływ reaktywności i obecnego stanu aktywacji podczas użycia mechanizmów obronnych, [w]: Regulacyjne funkcje temperamentu (J. Strelau, red.), Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Łódź, 1982, s. 93-119.
6. X. Jouven, J.P. Empana, P.J. Schwartz, M. Desnos, D. Courbon, P. Ducimetiere: Heart-rate profile during exercise as a predictor of sudden death, N Engl J Med, vol. 352, 2005, s. 1951-1958.
7. H.J. Levine: Rest heart rate and the life expectancy, Journal of the American College of Cardiology, vol. 4, 1997, s. 1104-1106.
8. R. Ferrari, J. Ford, K. Fox, P.G. Steg, M. Tendera: Randomized Trial of Ivabradine in Patients with Stable Coronary Artery Disease and Left Ventricular Systolic Dysfunction Baseline Characteristics of the Study Population, Cardiology, vol. 110, 2008, s. 271-282.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c283d47f-ad1d-4d58-8c09-c3ed169c07ef
Identyfikatory