Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c2816084-47be-436e-ae38-238e838c67ba

Czasopismo

Inżynieria Morska i Geotechnika

Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo i niezawodność w geotechnice. Teoretyczne podstawy Eurokodu EC7-1

Autorzy Brząkała, W. 
Treść / Zawartość http://www.imig.pl/
Warianty tytułu
EN Safety and reliability in geotechnics. Theoretical background of the Eurocode EC7-1
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Podstawowe przyczyny niepewności parametrów gruntowych: zmienność punktowa in situ oraz błędy pomiarowe. Zestawienie najbardziej prawdopodobnych wartości parametrów statystycznych. Konieczność redukcji niepewności na skutek przestrzennej zmienności parametrów wzdłuż linii poślizgu, na podstawie skali fluktuacji. Miary ogólnej oceny bezpieczeństwa konstrukcji w zastosowaniach geotechnicznych. Wstępna dyskusja częściowych współczynników bezpieczeństwa γϕʹ = γcʹ.
EN Fundamental sources of the uncertainty of soil parameters: the inherent variability and measurements errors. A set of the most probable values of statistical parameters. Spatial random fluctuations which considerably reduce the variability of soil parameters due to averaging effects along sliding lines. In this context, the so-called scale of fluctuations is recalled. Structural-safety measures adopted to geotechnical problems. A general discussion of the partial safety factors γϕʹ = γcʹ.
Słowa kluczowe
PL geotechnika   bezpieczeństwo w geotechnice   bezpieczeństwo konstrukcji  
EN geotechnics   safety in geotechnics   structural safety  
Wydawca IMOGEOR, Spółka z o. o.
Czasopismo Inżynieria Morska i Geotechnika
Rocznik 2013
Tom nr 1
Strony 20--29
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Brząkała, W.
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Bibliografia
1. Baker M. J., Thof-Christensen P.: Structural reliability theory and its applications. Springer- Verlag, 1982.
2. Biernatowski K.: Metody statystyczne w geotechnice. Wyd. PWr., Wro¬cław 1982.
3. Brząkała W.: Bezpieczeństwo i niezawodność w geotechnice. Kalibra¬cja częściowych współczynników bezpieczeństwa według Eurokodu EC7-1. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 2/2013.
4. Murzewski J.: Niezawodność konstrukcji inżynierskich. Arkady, War¬szawa 1989.
5. Phoon K.-K., Kulhawy F. H.: Characterization of geotechnical variabil¬ity. Canad.Geotech.J., 1999,36,4,612-624.
6. Phoon K.-K., Kulhawy F. H.: Evaluation of geotechnical property vari¬ability. Canad.Geotech.J., 1999,36,4,625-639.
7. Przewłócki J.: Losowość w wybranych zagadnieniach mechaniki grun¬tów. Wyd. IBW PAN, Gdańsk 1998.
8. Puła W.: Zastosowanie teorii niezawodności konstrukcji do oceny bez¬pieczeństwa fundamentów. Oficyna Wyd. PWr., Wrocław 2004.
9. Schneider H. R.: Definition and detennination of characteristic soil properties. XIV ICSMFE, Hamburg-Germany 1997.
10. Schneider H. R.: Dealing with uncertainties in EC7 with emphasis on characteristic values + Implementation on EC7 in Switzerland. Workshop on Safety Concepts and Calibration of Partial Factors in European and North American Codes of Practice, 30/11/2011-01/12/2011 TU Delft, The Netherlands.
11. Tietje O., Fitze P., Schneider H. R.: Slope stability analysis based on autocorrelated shear strength parameters. XV ECSMGE, Athens-Greece 2011.
12. Vanmarcke E. H.: Probabilistic modeling of soil profiles. ASCE Journal of the Geotech.Eng.Div., 103(1977), 1227-1246.
13. Vanmarcke E. H.: Reliability of earth slopes. ASCE Journal of the Geo¬tech.Eng.Div., 103(1977), 1247-1265.
14. Wysokiński L, Kotlicki W., Godlewski T.: Projektowanie geotechnicz¬ne według Eurokodu 7. Poradnik. Wyd. ITB, Warszawa 20 II.
15. PN-ISO 2394:2000. Ogólne zasady niezawodności konstrukcji budowlanych.
16. PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
17. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część I: Zasady ogólne.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c2816084-47be-436e-ae38-238e838c67ba
Identyfikatory