Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c281496d-14ff-429c-be7b-c91715b95c63

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

Oddziaływanie farmy wiatrowej na środowisko w aspekcie akustycznym

Autorzy Dziechciowski, Z.  Czerwiński, A.  Szeląg, A.  Flaga, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Acoustic impact of the wind farm on the environment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Omówiono problematykę hałasu środowiskowego, który jest powodowany pracą turbin wiatrowych. Podano wyniki analiz akustycznych dotyczące realizacji farmy wiatrowej w gminie Grodków. Celem analiz było określenie wpływu wysokości nad poziomem gruntu gondoli turbin na hałas środowiskowy, który będzie rozchodził się na terenach przyległych do farmy wiatrowej.
EN The paper deals with the problem of environmental noise, which is caused by the work of wind turbines. The work is based on the results of acoustic analyses of the wind farm in the commune of Grodków. The aim of the analyses was to determine the impact of the height of the turbine gondola on the environmental noise, which will propagate in the areas adjacent to the wind farm.
Słowa kluczowe
PL farma wiatrowa   oddziaływanie na środowisko   oddziaływanie akustyczne   hałas   propagacja hałasu  
EN wind farm   environmental impact   acoustic impact   noise   noise propagation  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2018
Tom R. 74, nr 12
Strony 624--626
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., il., tab.
Twórcy
autor Dziechciowski, Z.
  • Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska
autor Czerwiński, A.
  • Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska
autor Szeląg, A.
  • Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
autor Flaga, A.
  • Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
Bibliografia
[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/W.
[2] Ingielewicz R.: Planowanie farmy wiatrowej, problematyka hałasu. Wibrotest 2010.
[3] Lubośny Z.: Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym. WNT, Warszawa 2009.
[4] PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej - Ogólna metoda obliczania.
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z późniejszymi zmianami (DzU z 2014 r., poz. 112).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c281496d-14ff-429c-be7b-c91715b95c63
Identyfikatory