Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c27968be-61cd-4abc-93de-96f7faa88855

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wykorzystanie systemu AIS do selekcji i doboru jednostek nieratowniczych do akcji SAR

Autorzy Małyszko, M.  Bugajski, G.  Wielgosz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Using the AIS system to select non-professional rescue units for SAR operations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule autorzy analizują możliwość wykorzystania coraz powszechniej dostępnych danych z systemu AIS do celów planowania, prowadzenia i koordynacji akcji poszukiwawczo ratowniczych na morzu. Właściwy dobór adekwatnej jednostki do specyfiki akcji poszukiwawczo-ratowniczej może w znaczący sposób wpłynąć na jej skuteczność. Opracowana metoda filtracji danych AIS jest pomocna w selekcji jednostek nieratowniczych, które pod względem techniczno-eksploatacyjnym różnią się między sobą i w różnym stopni mogą być przydatne do konkretnej akcji SAR. W artykule omówiono działanie sytemu AIS, format pozyskiwanych danych oraz metodę ich dekodowania. Ponadto scharakteryzowano najważniejsze aspekty związane z selekcją i doborem jednostek nieratowniczych do celów akcji poszukiwawczo-ratowniczych w oparciu o dane AIS.
EN In this article, the authors analyse the possibility of using AIS data, which are becoming more and more widely available, for the purposes of planning, conducting and coordinating search and rescue operations at sea. The proper selection of an appropriate unit to suit the specifics of an search and rescue operation may significantly affect its effectiveness. Developed method of AIS data filtration is helpful in the selection of rescue units, which are technically and operationally different from each other and can be in different degrees useful for a specific SAR action. The article discusses the operation of the AIS system, the format of the collected data and the method of their decoding. In addition, the most important aspects related to the selection of non-professional rescue units for Search and Rescue operations based on AIS data have been characterized.
Słowa kluczowe
PL system AIS   system automatycznej identyfikacji statków   akcja poszukiwawczo-ratownicza   jednostki nieratownicze   akcja SAR  
EN AIS system   automatic identification system   search and rescue operations   non-professional rescue units   SAR  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 276--280, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., il., rys.
Twórcy
autor Małyszko, M.
  • Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny, Instytut Nawigacji Morskiej, Zakład Ratownictwa i Ochrony Żeglugi
autor Bugajski, G.
  • Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny, Instytut Technologii Morskich, Zakład Matematyki
autor Wielgosz, M.
  • Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny, Instytut Nawigacji Morskiej, Zakład Ratownictwa i Ochrony Żeglugi
Bibliografia
1. Bugajski G., Małyszko M., Wielgosz M., Analysis of parameters influencing the suitability of the surface unit for search and rescue operation at sea, Scientific Journals Maritime University of Szczecin (w druku) / Międzynarodowa konferencja MTE-ISIS, Kołobrzeg 2017.
2. Drozd W., Dziewicki M., Waraksa M., Status polskiego systemu automatycznej identyfikacji statków (AIS), www.bhmw.mw.mil.pl (dostęp: 21.10.2017 r.).
3. Felski A., Jaskólski K., Analiza dostępności systemu AIS, Zeszyty naukowe Akademii Marynarki Wojennej, rok LII nr 3 (186) 2011.
4. IMRF, Mass Rescue "General guidance on the use of surface units" www.imrfmro.org (dostęp: 20.10.2017 r.).
5. IMO/ICAO, IAMSAR Manual, Volume I, Organization and management (2016 Edition) – baza IMO-Vega, dostęp on-line, www.vp.imo.org.
6. IMO/ICAO, IAMSAR Manual, Volume III, Mobile facilities (2016 Edition) - baza IMO-Vega, dostęp on-line, www.vp.imo.org.
7. IMO, Międzynarodowa Konwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim (Konwencja SAR) Dz.U. nr 27 poz.184.
8. IMO, SOLAS Convention, - baza IMO-Vega, dostęp on-line, www.vp.imo.org
9. Małyszko M., Wielgosz M., Analiza skuteczności polskiego system poszukiwania i ratowania na morzu, „Logistyka” 2015, nr 4.
10. Małyszko M., Wielgosz M., Analiza procesu decyzyjnego SAR DSS na przykładzie statku na mieliźnie, „Autobusy” 2016, nr 4.
11. Małyszko M., Wielgosz M., Decision support systems in search and rescue and salvage operations at sea, Scientific Journals, Maritime University of Szczecin, no. 45(117) 2016.
12. Małyszko M., Wielgosz M., Wykorzystanie metody drzew decyzyjnych w systemie wspomagania decyzji kapitana statku w sytuacjach awaryjnych, „Autobusy” 2016, nr 12.
13. Słownik Języka Polskiego PWN, wydanie elektroniczne, dostęp 15.09.2017 r. www.sjp.pwn.pl
14. www.bhmw.mw.mil.pl (dostęp: 21.10.2017 r.)..
15. www.mapy.google.pl (dostęp: 18.10.2017 r.).
16. www.maritimetraffic.com (dostęp: 21.10.2017 r.).
17. www.vesselfinder.com (dostęp: 21.10.2017 r.).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c27968be-61cd-4abc-93de-96f7faa88855
Identyfikatory