Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c26a4008-66a5-42af-b9e8-c5d1ff82e93c

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego : gmina miejska Pabianice

Autorzy Fajczak-Kowalska, A.  Kowalska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Sustainable public transport : Pabianice
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy jest teoretyczno-empiryczne zaprezentowanie zrównoważonego rozwój transportu, ze szczególnym uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego. W artykule przedstawiono Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2017-2025 oraz projekt - Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach, które mają na celu: 1. Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego według zasad zrównoważonego rozwoju transportu, czego głównym przejawem w miastach średniej wielkości jest udział transportu zbiorowego w przewozach na poziomie 25-50%. 2. Zrównoważenie miejskiego i aglomeracyjnego systemu transportowego, poprzez stworzenie warunków do zwiększenia liczby podróży transportem zbiorowym.
EN The aim of the study is the theoretical and empirical presentation of the sustainable development of transport, with particular emphasis on public transport. The article presents the Plan of sustainable development of public transport for Pabianice, for the years 2017-2025 and the project - Modernization and development of urban transport in Pabianice, which aim to: 1. Ensure the functioning of public transport according to the principles of sustainable development of transport, the share of public transport in the transport - 25-50%. 2. Sustainability of the urban and agglomeration transport system, by creating conditions for increasing the number of journeys by public transport.
Słowa kluczowe
PL transport publiczny   transport miejski   rozwój transportu   Pabianice  
EN public transport   urban transport   transport development   Pabianice  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 532--537, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., tab.
Twórcy
autor Fajczak-Kowalska, A.
autor Kowalska, M.
Bibliografia
1. Brzeziński A., Rezwow M., Zrównoważony transport - ekologiczne rozwiązania transportowe, [online] http://www.transeko.pl/publikacje.html, dostęp: 01.11.2017.
2. Brzustewicz P., Zrównoważone rozwiązania w transporcie miejskim - kierunki rozwoju, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zarządzanie XL, Zeszyt 412, Toruń 2013.
3. Chamier-Gliszczyński N., Zrównoważony miejski system transportowy, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, nr 5.
4. Dyr T., Kierunki rozwoju transportu w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku, Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2010, nr 11.
5. Dziuba R., Partycypacja społeczna na tle zasady zrównoważonego rozwoju, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3725, Wrocław 2016.
6. Komunikacja Pabianice (a), Ponad 48 mln zł z Unii na transport niskoemisyjny, [online] http://komunikacjapabianice.pl/index.php?subaction=showfull&id=1507823413&archive=&start_from=&ucat=154&, 01.11.2017.
7. Komunikacja Pabianice (b), Plan transportowy, [online] http://komunikacjapabianice.pl/plan_transportowy.php, 02.11.2017.
8. Komunikacja Pabianice, Historia komunikacji tramwajowej oraz autobusowej, [online] http://komunikacjapabianice.pl/historia_t.php, 01.11.2017.
9. Machowski J., Ochrona środowiska. Prawo i zrównoważony rozwój (Stan prawny na dzień 1 stycznia 2003 r.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
10. Nowotyńska I., Kut S., Nowoczesne systemy transportowe w komunikacji miejskiej, , Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2016, nr 12.
11. OECD/BMLFUW, Environmentally Sustainable Transport (EST) - Futures, Strategies and Best Practices, Synthesis Report on the EST project, and EST Guidelines, Organisation for Economic Co-operation and Development, (OECD), Paris; Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management, Vienna, Austria 2000.
12. Pawłowska B. (a), Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
13. Pawłowska B., Zrównoważony rozwój transportu jako przykład poprawy efektywności sektora, Acta Universitatis Lodziensis, No 313, Łódź 2015.
14. Piontek B, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2002.
15. PTC, Plan zrównoważonego rozwój publicznego transportu zbiorowego dla gminy miejskiej Pabianice na lata 2017-2025, Gdynia - Pabianice 2017.
16. Rada Miejska, Strategia Rozwoju Gospodarczego Miasta Pabianic, Pabianice 2007.
17. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, [online] http://www.undocuments. net/our-common-future.pdf, dostęp: 01.11.2017.
18. Rokicka E., Woźniak W., W kierunku zrównoważonego rozwoju. Koncepcje, interpretacje, konteksty., Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, Katedra Socjologii Ogólnej, Łódź 2016.
19. Skowroński A., Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego, „Problemy Ekorozwoju”, vol. 1, nr 2/2006.
20. Tundys B., Logistyka miejska. Koncepcje, systemy, rozwiązania., Difin, Warszawa 2008.
21. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 O publicznym transporcie zbiorowym, Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, art. 4 paragraf 1.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c26a4008-66a5-42af-b9e8-c5d1ff82e93c
Identyfikatory