PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Assessment of the content of heavy metals in plants and soil in the area of the Trzebinia municipality, Poland. 3. Lead

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the article was to determine the content of heavy metals (lead) in soils and plants in areas heavily degraded by mining and processing industries. The study was conducted in the area of the municipality of Trzebinia, in the western part of the Małopolska province. Altogether 83 research areas were designated (one area of 25 m2 ) from which the plant material and soil samples were taken from the levels of 0-20 cm and 20-40 cm. The analysis of soil material was based on the determination of granulometric composition of the soil with the use of the Casagrande method modified by Prószyński [according to the industry standard (BN-78/9180-11), soil reaction in 1M KCl and in water with the use of the potentiometric method, electrolytic conductivity of the soil with the use of the conductometric method, content of organic matter in soil by its annealing using the modified Tiurin method, the total Pb content in the soil using the FAA method. The analysis of plant material was based on the determination of the total content of Pb in plants using the atomic absorption spectrometry. It was found that the mean lead content in the soil for the municipality exceeded the permissible concentrations, stated in national regulations (Journal of Laws 2002), of this element for farmlands. The research conducted on fallows of Trzebinia indicated a positive direction of the relationship between the lead content in the soil layer of 0-20cm and the content of the metal in plants present there. The results of the lead content in the plant material did not exceed the permissible content of the element in animal feed proposed by IUNG (Kabata-Pendias et al. 1993).
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
1689--1702
Opis fizyczny
Bibliogr. 62 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Department of Regional Economics Cracow University of Economics ul. Rakowicka 27, PL 31-510 Kraków
Bibliografia
 • Abramowska A. (2006). Armeria maritima - Gatunek rośliny przystosowanych do wzrostu na glebach skażonych metalami ciężkimi. Kosmos.nr.2-3. Tom.55, s, 217-227.
 • Bajda T. (2003). Geochemia chromu w glebach zanieczyszczonych jego związkami i zapobieganie skażeniom przez zastosowanie sorbentów mineralnych. PhD dissertation, University of Science and Technology in Cracow.
 • Baran S., Turski R. (1996). Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Publishing House of University of Agriculture in Lublin.
 • Baranowska-Morek A. (2003). Roślinne mechanizmy tolerancji na toksyczne działanie metali ciężkich. Kosmos-Problemy Nauk Biologicznych., 52, 2, 283-298.
 • Bidar G., Gar G., Pruvot C., Dewaele D., Cazier F., Douay F., Shirali P. (2007). Behavior of Trifolium repens and Lolium perenne growing in a heavy metal contaminated field: Plant metal concentration and phytotoxicity. Environmental Pollution 147, 546-553.
 • Brüggemann J. (1999). Auswirkungen der aktuell diskutieren Höchswerte für Blei und Cadmium auf Weizen und Roggen aus Deutschland. VDLUFA-Schriftenreihe 52,449-452.
 • Caussy D. (2003). Case studies of the impact of understanding bioavailability: arsenic. Ecotoxicology and Environmental Safety, 56,164-173.
 • Ciepał R.( 1992). Przenikanie S, Pb, Cd, Zn, Cu i Fe do biomasy oraz gleby ekosystemu leśnego. Znaczenie bioindykacyjne. Publishing House of University of Silesia. Katowice.
 • Cieśliński G. (1997). Low molecular weight organic acids released from roots of durum wheat and flax into the sterile nutrient solution. J. Plant Nutr., 20,753-764.
 • Cyra S., Pajdzik J. (1995). Ochrona środowiska-metale ciężkie. Doradca Galicyjski Magazyn Rolniczy, 41, 4.
 • Czarnowska K. (1996). Ogólna zawartość metali ciężkich w skałach macierzystych jako tło geochemiczne gleb. Roczniki Gleboznawcze, 31, 1, 77-115.
 • Czerwiński W. (1977). Fizjologia roślin. PWN, Warsaw.
 • Dobrzański Z., Kołacz R., Górecka H., Malarz W., Rudnicka A. (2003). Wpływ przemysłu miedziowego na zawartość miedzi, ołowiu i cynku w roślinach paszowych. Acta Agrophysica, 1, 233-238.
 • Environmental Program for the municipality of Trzebinia for the years 2010-2013 together with strategic environmental impact assessment of the program.
 • Gambuś F. (1993). Metale ciężkie w wierzchniej warstwie gleb i roślin regionu krakowskiego. Habilitation dissertation.Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja in Krakow, 176.
 • Gambuś F., Filipek-Mazur B., Grzywnowicz I., Mazur K., Rogóż A. (1999). Zawartość metali ciężkich w glebach i roślinach z rejonów zagrożenia województwa tarnowskiego. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej Kraków, 64, 97-109.
 • Gworek B., Barański A., Czarnomski K., Sienkiewicz J., Porębska G.( 2000). Procedura oceny ryzyka w zarządzaniu gruntami zanieczyszczonymi metalami ciężkimi. Publishing House of Institute of Environmental Protection. Warsaw.
 • Gwóźdź E., Kopyra M.( 2003). Reakcje komórek roślinnych na metale ciężkie-aspekty biotechnologiczne. Biotechnologia. 3(62), 107-123.
 • Helios-Rybicka E., Rachel B., Wójcik R.(2004). Ocena wpływu przemysłu Pb-Zn OlkuszBukowno na zanieczyszczenie talem wód powierzchniowych. Geologia, t.30, 2,127-140.
 • Industry standard BN-78/9180-11. Gleby i utwory mineralne - podział na frakcje i grupy granulometryczne.
 • Industry standard BN-78/9180-11. Gleby i utwory mineralne - podział na frakcje i grupy granulometryczne.
 • Jankowski K., Jankowska J., Ciepela G.A., Sosnowski J., Wiśniewska-Kadźajan B., Kolczarek R., Deska J. (2014). Lead and cadmium content in some grasses along expressway areas. Journal of Elementology, vol.19,119-128.
 • Jędrzejczyk M., Rostański A. (2001). Hałda pocynkowa -siedlisko introdukowanych taksonów Viola guestphalica nauenb. I Viola calaminaria (ging.)lej. Natura Silesiae Superioris, Suplement, 45-54.
 • Journal of Laws (2002) No. 165, item 1359. Regulation of the Minister of Environment dated 4 October, 2002 on standards for soil quality and land quality.
 • Józefowska A. (2009). Materia organiczna gleby i metody jej frakcjonowania. Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie. Monography,T. II, 517-523.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H. (1999). Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN. Warsaw.
 • Kabata-Pendias A. (1994). Biogeochemia arsenu i selenu. [W:] Arsen i selen w środowiskuproblemy ekologiczne i metodyczne. Zeszyty Naukowe Komitetu Człowiek i Środowisko PAN, 8 ,9-16.
 • Kabata-Pendias A. (1998). Biogeochemia ołowiu.[W:] Ołów w środowisku-problemy ekologiczne i metodyczne.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H. (1993). Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN. Warsaw.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H. (2002). Biogeochemia pierwiastków śladowych (Biogeochemistry of Trace Elements). PWN, Warsaw.
 • Kabata-Pendias A., Szteke B. (2012). Pierwiastki śladowe w geo-i biosferze, Puławy.
 • Kot-Niewiadomska A. (2013). Ocena stanu środowiska gruntowego w rejonie poprzemysłowym zakładów metalurgicznych „Trzebinia”(ZMI).Zeszyty Naukowe Inżynieria Środowiska Uniwersytet Zielonogórski, 31, 5-17.
 • Kowicka M. (1997). Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi. Doradca nr 61, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego in Krakow,18-20.
 • Kusińska A., Bauman-Kaszubska H., Dzięgielewska-Sitko A. (2004). Stan zanieczyszczenia środowiska glebowego w obrębie aglomeracji Płockiej. 3rd International Scientific Conference on toxic substances in the environment. Kraków.
 • Kwiatkowska-Malina J., Maciejewska A.( 2009). Wpływ materii organicznej na pobieranie metali ciężkich przez rzodkiewkę i facelię. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 40, 217-223.
 • Lityński T., Jurkowska H. (1982). Żyzność gleby i odżywianie się roślin. PWN, Warsaw.
 • Maciejewska M., Kotowska J. (1992). Wpływ wapnowania na zawartość cynku w życicy trwałej przy zróżnicowanym nawożeniu fosforem. Materials from the 7th Symposium on “Microelements in agriculture”. University of Agriculture in Wrocław. Wrocław.
 • Manahan S.E. (2003). Toxicological Chemistry and Biochemistry. Third Edition. Lewis Publisher, 425.
 • Moraghan J.T., Mascani H.J. ( 1991). Environmental and soil factors affecting micronutrients deficiencies and toxicities. W: Micronutrients in agriculture. 2. Wyd. (Ed. Mortvedt I in.).SSSA. Madison. Wl, 371-413.
 • Niemyska-Łukaszuk J. (1995). Wpływ składu granulometrycznego i odczynu gleby na zawartość przyswajalnych form metali ciężkich. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 418, 459-463.
 • Ostrowska A., Porębska G., Sienkiewicz J., Borzyszkowski J., Król H.( 2006). Właściwości gleb i roślin w monitoringu środowiska leśnego. Monografia. Instytut Ochrony Środowiska. Warsaw.
 • Panek E. (2000). Metale śladowe w glebach i wybranych gatunkach roślin obszaru polskiej części Karpat. Wydawnictwo Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków.
 • Paulo A., Lis J., Pasieczna A. (2002). Tal pod koniec XX wieku. Przegląd Geologiczny,5,403-407.
 • Pęckowski J. (2013). Trzebinia: osada górniczo-przemysłowa w powiecie chrzanowskim. Monografia. Trzebinia.
 • Petkowski J. (1995). Toksyczność ołowiu i wpływ jego związków na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi. Biuletyn informacyjny Instytutu Zootechniki, 53-55.
 • Petryk A. (2016). Assessment of heavy metals in plants and soil in the Trzebinia Municipality, Poland. 1.Cadmium. Infrastructure and Ecology of Rural Areas. No. IV/1/2016. s. 1243-1256. DOI: 10.14597/infraeco.2016.4.1.091
 • Piotrowska J.K. (2006). Podstawy toksykologii. Kompendium dla studentów szkół wyższych. Praca zbiorowa pod redakcją prof. J.K. Piotrowskiego. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warsaw.
 • Piskornik Z. (1994). Fizjologia roślin dla wydziałów ogrodniczych. Wydanie drugie poprawione. Publishing House of Univesity of Agriculture in Kraków. Kraków.
 • Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 6 February 2012 on the Level of Undesirable Substances in Animal Feed. Journal of Laws 2012, item 203 [2012a].
 • Rejmer P. (1997). Podstawy ekotoksykologii. Wydawnictwo Ekoinżynieria, Lublin.
 • Samardakiewicz S., Woźny A. (1987). Ołów w komórkach roślinnych. Zakład Botaniki Ogólnej of the University of Adam Mickiewicz in Poznań, 23-29.
 • Siwek M. (2008). Rośliny w skażonym metalami ciężkimi środowisku poprzemysłowym. Część II. Mechanizmy detoksyfikacji i strategie przystosowania roślin do wysokich stężeń metali ciężkich, Wiadomości Botaniczne,52(3/4),7-23.
 • Słysz A., Wierzbicka M. H. (2005). Przystosowania roślin Armeria Maritima do wzrostu w środowisku skażonym metalami ciężkimi. Obieg Pierwiastków w Przyrodzie. Monografia, T. III, 629-636.
 • Staszewski T., Kubiesa P., Łukasik W., Szdzuj J. (2008). Zawartość ołowiu i kadmu w ekosystemach lasów i iglastych na terenie Polski. Metale ciężkie w środowisku. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Szuwarzyński M., Kryza A.( 1995). Ocena wpływu zakładów przemysłowych - ZG Trzebionka, ZM Trzebini, Rafinerii Nafty w Trzebini, ZSO i in. Na rozmieszczenie metali ciężkich w glebach i wodach obszaru Trzebini-Chrzanów. Centr. Arch. Geol. PIG. Warszawa.
 • Terelak H., Motowicka-Terelak T., Stuczyński T., Pietruch C.( 2000). Pierwiastki śladowe (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) w glebach użytków rolnych Polski. IUNG, Warsaw.
 • Terelak H., Motowicka-Terelak T., Stuczyński T., Budzyńska K.( 1995). Zawartość metali ciężkich i siarki w glebach użytków rolnych Polski oraz ich zanieczyszczenie tymi składnikami. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolnych, 418, 45-49.
 • Weber J.( 1995). Submikromorfologiczna charakterystyka środowiska glebowego zmienionego pod wpływem emisji hut miedzi. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej, Wrocław.
 • Wiater J.( 2008). Ocena zawartości miedzi i jej mobilności w glebach kwaśnych wybranych gmin Podlasia. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 35/36, 346-350.
 • Wierzbicka M. (1991). Skażenia roślin ołowiem. Conference on ‘Zanieczyszczone Środowisko a Fizjologia Roślin’. Warsaw, 101-108.
 • Właśniewski S., Hajduk E., Kaniuczak J.( 2007). Akumulacja wybranych metali ciężkich w glebach i roślinach w strefie oddziaływania Rafinerii Nafty Jedlicze. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 520.
 • www.trzebinia.pl - date of access: 01.07.2016.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c262c315-5212-45eb-82c5-850fbd2dbbf2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.