Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c24970a1-3012-47ca-aad9-96cb0f9a55cd

Czasopismo

Budownictwo i Prawo

Tytuł artykułu

Nowe warunki kontraktowe FIDIC, edycja 2017. Podsumowanie nąjważniejszych zmian

Autorzy Wysoczański, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The new FIDIC Conditions of Contract, 2017 edition. Summary of key changes
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł analizuje główne zmiany zawarte w nowej wersji warunków kontraktowych FIDIC – Czerwonej, Żółtej i Srebrnej Księgi, edycji 2, z 2017 r. Zaprezentowano powody i cele, jakie przyświecały federacji FIDIC przy aktualizacji warunków kontraktowych oraz najważniejsze ich modyfikacje w stosunku do poprzedniej wersji z 1999 r. Wskazano także na możliwe praktyczne konsekwencje rozwiązań przyjętych w najnowszej edycji warunków FIDIC.
EN The article examines major changes included in the new edition of the FIDIC Conditions of Contract - the Red, Yellow, and Silver Book, 2nd edition of 2017. It presents the reasons and aims which. The FIDIC federation bore in mind in the FIDIC update process, as well as the most important modifications compared to the previous version of 1999. It also discusses the possible practical consequences of the solutions adopted in the latest edition of the FIDIC conditions.
Słowa kluczowe
PL FIDIC   warunki kontraktu   wydanie drugie   umowa o roboty budowlane   Księga czerwona FIDIC   Księga żółta FIDIC   Księga srebrna FIDIC  
EN FIDIC   conditions of contract   second edition   construction works contract   FIDIC Red Book   FIDIC Yellow Book   FIDIC Silver Book  
Wydawca Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o.
Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Budownictwo i Prawo
Rocznik 2018
Tom R. 21, nr 1
Strony 30--33
Opis fizyczny
Twórcy
autor Wysoczański, H.
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Kancelaria Adwokacka Adwokat Hubert Wysoczański, Warszawa
Bibliografia
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c24970a1-3012-47ca-aad9-96cb0f9a55cd
Identyfikatory