Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c248d6db-f635-45ae-ab9f-c4add0731a3a

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Symulacja Monte Carlo odpowiedzi otworowej sondy geofizycznej typu neutron-neutron dla trzech konfiguracji układu źródło – detektor w modelowym ośrodku skalnym

Autorzy Wiącek, U.  Zorski, T. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Monte Carlo simulations of the response of the neutron-neutron well logging tool for three source-detector configurations in the model rock medium
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W ramach prezentowanej pracy, przy pomocy programu MCNP5 (symulacje Monte Carlo), wyznaczono odpowiedzi sondy typu neutron-neutron dla trzech wariantów układu źródło – detektor (NNTE, N2TE i NNTK). Pierwsze dwa rozważane warianty sondy neutronowej: NNTE i N2TE rejestrują zarówno neutrony epitermiczne, jak i termiczne, natomiast trzeci wariant NNTK odpowiada typowej sondzie przemysłowej wyposażonej w dwa niekolimowane detektory neutronów termicznych. Obliczenia te wykonane zostały w ośrodku skalnym o znanym składzie chemicznym, składającym się z bloków stanowiących wzorce kalibracyjne na stanowisku Geofizyki Kraków SA w Zielonej Górze, oraz łupków skalnych o określonych parametrach. Modele sondy wykonane zostały z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych szczegółów konstrukcyjnych. Dla układu składającego się z sondy neutronowej, odwiertu i otaczającego go ośrodka skalnego przeprowadzono serię eksperymentów numerycznych. Otrzymane wyniki pokazują wpływ parametrów ośrodka a także samej geometrii układu źródło – detektor na odpowiedź sondy.
EN The neutron well logging is one of the basic methods for determination of characteristic parameters of the rock samples like: rock porosity and macroscopic neutron absorption cross section, Σa. The response of this tool is based on the thermal and epithermal neutron measurements. A signal of NNTE density tool in specific geological conditions was numerically calculated by means of the Monte Carlo (MC) codes. The three variants of the construction of the neutron logging tool is presented. These calculations were performed for three geometrical variants of the neutron source and neutron detectors system (NNTE, N2TE and NNTK). The model rock media was structured with flat rock layers of the well-known chemical composition: calibration blocks at Zielona Góra and shale gases with determined parameters. The obtained results show the influence of the rock parameters and geometrical construction of the neutron source – detectors system on the neutron well logging tool response.
Słowa kluczowe
PL ośrodek skalny   sondy neutronowe   symulacja Monte Carlo  
EN rock medium   well logging   Monte Carlo simulation  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 557--564
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Wiącek, U.
  • Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków
autor Zorski, T.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki
Bibliografia
[1] Drabina A., Zorski T. – Zastosowanie programu MCNP do symulacji odpowiedzi sondy neutronowej NNTE. Prace Instytutu Nafty i Gazu 2006, nr 137, ss. 509 –515.
[2] Kluge H. – Irradiation Facility with Radioactive Reference Neutron Sources: Basic principles. PTB-Bericht N-34, Braunschweig; 1998.
[3] The MathWorks Inc., (2012), MATLAB The Language of Technical Computing User’s Manual, http://www.mathworks.com/help/matlab/index.html.
[4] Wiącek U. – Symulacja Monte-Carlo odpowiedzi otworowej sondy geofizycznej neutron-neutron w ceramicznym ośrodku modelowym stanowiska kalibracyjnego w Zielonej Górze. Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Raport 2015, nr 2086/AP.
[5] Woźnicka U., Dworak D., Wiącek U., Zorski T. – Neutron well-logging profiles in sloped thin layer formations simulated by Monte Carlo method. Geosciences and Engineering 2012, nr 1, pp. 173 –178.
[6] Woźnicka U., Dworak D., Wiącek U., Zorski T. – Geofizyczne profilowania neutronowe w asymetrycznych formacjach cienkowarstwowych (Symulacje komputerowe na przykładzie sondy NNTE). Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków 2012, ISBN: 978-83-934248-7-0.
[7] Zorski T. – Metodyka interpretacji pomiarów geofizyki otworowej w cienkowarstwowych utworach gazonośnych przedgórza Karpat. Geologia 2004, tom 30, zeszyt 3, ss. 275 –298.
[8] Zorski T., Massalski T., Drabina A., Stadtmüller M. – The Methods of Calibration and Standarization Measurements of the Neutron Well Logging Sondes in “Geofizyka Kraków”. Nafta-Gaz 1996, nr 11, s. 493.
[9] Zorski T., Massalski T. – Empirical and semiempirical approach to the comprehensive calibration of nuclear logging tools. 59th EAGE Conference, Geneva 26 – 30 May 1997, Extended Abstracts, vol. 1, s. 172.
[10] X-5 Monte Carlo Team, (2008), MCNP – A General Monte Carlo N-Particle Transport Code Version 5 Los Alamos National Laboratory LA-UR-03-1987.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja V – Realizacja Programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Projekt pt. Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych (ResDev). Sesja posterowa
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c248d6db-f635-45ae-ab9f-c4add0731a3a
Identyfikatory