Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c22bec8d-2e76-4196-8ccc-d9377ec120fa

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Pomiar harmonicznych prądu w wybranych obciążeniach nieliniowych i konsekwencje ich występowania

Autorzy Erd, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów harmonicznych wybranych elementów oświetleniowych oraz jednostek komputerowych. Zauważono, że w trakcie pracy komputerów występują impulsy prądu zasilacza i są one synchroniczne w stosunku do maksimum napięcia sieci. Cecha ta potęguje niekorzystne oddziaływanie na sieć i powoduje konieczność instalacji zabezpieczeń o charakterze cieplnym w miejsce przetężeniowych. Problem ten ma szczególne znaczenie w dużych instalacjach sieciowych gdzie duża ilość komputerów jest dołączona do jednej fazy zasilania. Podobnie w przypadku elementów oświetleniowych zawartość harmonicznych w prądach oświetlaczy LED oraz świetlówek energooszczędnych jest bardzo wysoka i są one dopuszczane tylko dzięki złagodzeniu normy dla niewielkich źródeł światła do 25 W. W celu ochrony sieci przed zakłóceniami zaleca się instalację specjalizowanych zasilaczy i dopiero do nich elementów świecących.
EN The paper presents the results of measurements of harmonics selected elements of lighting and computer units. It is noted that when the current pulses are computers power supply, and are synchronous with respect to the maximum voltage. This feature enhances the adverse impact on the network and will need to install the security of a thermal overcurrent in place. This problem is of particular importance in large network installations where a large number of computers are connected to a single phase power supply. Similarly, in the case of lighting elements in the harmonic content of currents LED light and energy saving lamps is very high and they are allowed to operate only through relaxing the standards for small light sources to 25 W. In order to protect the network against interference recommend installing specialized power supplies, and only to them DC lighting elements.
Słowa kluczowe
PL harmoniczne prądu   oświetlenie   komputery   zakłócenia  
EN current harmonics   lighting   computer  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 6
Strony 3475--3485
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD3
Twórcy
autor Erd, A.
Bibliografia
1. PN-EN 50160: 2002 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych.
2. PN-EN_61000-2-2 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Środowisko Część 2-2 – Poziomy kompatybilności zaburzeń przewodzonych małej częstotliwości i sygnałów przesyłanych w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia
3. PN-EN_61000-3-2 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-2 :Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika mniejszy lub równy 16 A)
4. Abramik S, Włodziński W. Nowoczesne systemy oświetleniowe z diodowymi źródłami światła. Gdańskie Dni Elektryki 2006.
5. Asensi R. Harmoniczne. Jak rozumieć poziomy kompatybilności. Jakość zasilania –poradnik nr 3.4.1 www.lpqi.org
6. Klajn A., Markiewicz H. Jakość energii i niezawodność zasilania w instalacjach elektrycznych Dodatek do miesięcznika INPE Miesięcznik stowarzyszenia SEP 3/2007
7. Strzyżewski J. Źródła światła(3). Elektroinstalator 5/2009
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c22bec8d-2e76-4196-8ccc-d9377ec120fa
Identyfikatory