Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c20b6f3e-9def-40ef-b5c3-dfcc2e0835d6

Czasopismo

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Tytuł artykułu

Ocena dynamiki zmian brzegu klifowego położonego w pobliżu miejscowości Pleśna w latach 2006-2015

Autorzy Suchocki, C.  Damięcka-Suchocka, M.  Jerzakowska, A.  Gawron, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of the dynamics of change of shore cliff located in the vicinity of Pleśna village in the period 2006-2015
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W wyniku widocznych na naszym globie zmian klimatycznych, które przyczyniają się do podnoszenia średniego poziomu mórz i oceanów oraz do zwiększonej liczby sztormów, zauważalny jest nasilający się proces abrazji morskiej występującej na klifach. W artykule zaprezentowano badania zmierzające do określenia tempa cofania się fragmentu odcinka brzegu klifowego zlokalizowanego w pobliżu miejscowości Pleśna. Przeanalizowano przemieszczenia klifu zachodzące wskutek czynników erozyjnych na podstawie obserwacji z lat 2006-2015. Okresowe pomiary klifu były wykonywane techniką naziemnego skaningu laserowego. W analizach zastosowano opracowaną metodykę monitorowania brzegów klifowych, która była wynikiem pięcioletnich badań prowadzonych przez pracowników Katedry Geodezji Politechniki Koszalińskiej.
EN Climate changes on our planet contribute to the rise in the average level of the seas, oceans, and a greater number of storms. It causes an increasing process of the sea abrasion on the cliffs. The paper presents the research, which determines the rate of retreat of the cliff shore fragment located in the vicinity of Pleśna village. The cliff displacements, which are the effect of erosive factors, were analysed on the basis of observations made in the years 2006-2015. Terrestrial laser scanning technology was applied to periodic measurements of the cliff. In the studies, the methodology of cliff shores monitoring was used, which was the result of five-year research performed by the staff of the Department of Geodesy Technical University of Koszalin.
Słowa kluczowe
PL abrazja morska   klif   naziemny skaning laserowy  
EN abrasion   cliff   terrestrial laser scanner  
Wydawca Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Czasopismo Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Rocznik 2016
Tom Vol. 65, nr 2
Strony 155--165
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., il., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Suchocki, C.
autor Damięcka-Suchocka, M.
autor Jerzakowska, A.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej Środowiska i Geodezji, 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, angelika-jerzakowska@wp.pl
autor Gawron, W.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej Środowiska i Geodezji, 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, gawron-wojciech@wp.pl
Bibliografia
[1] Hobbs P., Gibson A., Jones L., Poulton C., Jenkins G., Pearson S., Freeborough K., Monitoring coastal change using terrestrial LiDAR, [in:] Fleming Claire; Marsh Stuart, Giles Jeremy, (eds.) Elevation models for geoscience, Geological Society of London, 2010, pp. 117-127.
[2] Kramarska R., Frydel J., Jegliński W., Zastosowanie metody naziemnego skaningu laserowego do oceny geodynamiki wybrzeża na przykładzie klifu Jastrzębiej Góry, Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 446, 2011, s. 101-108.
[3] Lambrou E., Pantazis G., A new geodetic methodology for the accurate Documentation and Monitoring of inaccessible surfaces, 3rd IAG / 12th FIG Sympodium, Baden May 22-24, 2006.
[4] Mielczarski A., Klif, plaża i przyszłość Jarosławca, Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 6, 1997.
[5] Murai S., Otani H., Ito T., Digital photogrammetric system using total station with the scanning function, Processing and Visualization using High-Resolution Imagery, Pitsanulok, Thailand, 2004.
[6] Pennington C., Hobbs P., Coastal Surveying Techniques, GEOInformatics, no. 6, 2008.
[7] Rotnicki K., Borzyszkowska W., Przyspieszony wzrost poziomu morza i jego składowe na polskim wybrzeżu w latach 1951-1990, Ewolucja geosystemów nadmorskich Południowego Bałtyku, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań, 1999.
[8] Salik K., Sokołowski M., Dynamika Klifu Jarosławieckiego w okresie 1960-1983, Metody Geodezji, Fotogrametrii i Teledetekcji dla Inżynierii Środowiska i Budownictwa, XV Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2000.
[9] Skanowanie laserowe Pobrzeża Morza Bałtyckiego w Obwodzie Kalingradzkim, Sprawozdanie przedstawione na VII Konferencji ODGIK a Projekty Unijne, Elbląg, 20-21 kwietnia 2008.
[10] Subotowicz W., Litodynamika brzegów klifowych wybrzeża polskiego, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, 1982.
[11] Suchocki Cz., Propozycja budowy numerycznego modelu klifu w układzie współrzędnych obiektu, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 129, seria: Konferencje nr 54, Wrocław, 2009.
[12] Szopowski Z., Zarys historyczny zniszczeń polskich morskich brzegów klifowych, Materiały do monografii polskiego brzegu bałtyckiego, z. 1, Wyd. Polska Akademia Nauk, Instytut Budownictwa Wodnego w Gdańsku, Gdańsk-Poznań, 1961.
[13] Toś C., Wolski B., Zielina L., Modeling of natural slopes and earthen constructions monitored by scanning technology, Reports on Geodesy, no. 1, 82, Warszawa, 2007.
[14] Werno M., Inerowicz M., Juszkiewicz B., Odbudowa odcinka klifu w Jastrzębiej Górze, Konferencja naukowo-techniczna z okazji 50-lecia Instytutu Morskiego, Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Morskiego, Gdańsk-Szczecin, 2000.
[15] Winowski M., Geomorfologiczne skutki tajania pokrywy śniegu na wybrzeżu klifowym wyspy Wolin, Landform Analysis, vol. 9, 2008.
[16] Young P., Olsen J., Driscoll N., Flick R. E., Gutierrez R., Guza R. T., Johnstone E., Kuseter F., Comparison of Airborne and Terrestrial Lidar Estimates of Seacliff Erosion in Southern California, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 76, 4, 2010, pp. 421-427.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c20b6f3e-9def-40ef-b5c3-dfcc2e0835d6
Identyfikatory
DOI 10.5604/12345865.1211143