Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c1d7f1f3-0960-449e-805f-73751ea849b5

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska

Tytuł artykułu

Badania symulacyjne wybranych parametrów czynnika roboczego w komorze spalania silnika zasilanego biogazem

Autorzy Kruczyński, S. W.  Januła, J.  Wołoszyn, R. 
Treść / Zawartość http://www.ip.simr.pw.edu.pl/zn/
Warianty tytułu
EN The simulation analysis of the chosen parameters of the gases in the combustion chamber of the engine fuelled by biogas
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przeprowadzono badania symulacyjne wpływu składu biogazu jako mieszaniny CH4 oraz CO2 na wybrane parametry czynnika roboczego w komorze spalania silnika spalinowego. Zakres badań obejmował porównawczą ocenę wartości maksymalnych jak również przebiegów zmian temperatur, ciśnień spalania oraz stężenia tlenków azotu w czasie spalania aktywnego w komorze silnika. Badania przeprowadzono w oparciu o parametry geometryczne silnika 0M-427 CNG-M. Silnik ten po zmodyfikowaniu do zasilania paliwem gazowym został zastosowany do autobusu testowego. Wyniki badań umożliwiły wstępną ocenę możliwości zastosowania biogazów do zasilania silników w zastosowaniach trakcyjnych.
EN The paper contains the description of the simulation analysis of the influence of the biogas (a mixture of CH4 and CO2) chemical composition on the chosen parameters of gases in the engine combustion chamber. The research contains the comparison assessment of temperature characteristic as well as its maximal value, pressure characteristic and NOx concentration during the combustion process. The cycle efficiency was analysed as well. The numerical simulation was performed on the basis of geometrical parameters of 0M-427 CNG-M engine. The engine was modified in order to enable to be fuelled with compressed natural gas and was installed in the test bus. The results of the research enable preliminary assessment of possibility of the use of biogas as fuel for traction engine.
Słowa kluczowe
PL biogaz   paliwo gazowe   silnik spalinowy   spalanie silnika   komora silnika  
EN biogas   fuel gas   combustion engine   engine chamber  
Wydawca Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
Rocznik 2011
Tom z. 1/82
Strony 157--164
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Kruczyński, S. W.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Instytut Pojazdów
autor Januła, J.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Instytut Pojazdów
autor Wołoszyn, R.
  • Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny, Instytut EPiM
Bibliografia
[1] Białecka B.: Badania wpływu składowiska odpadów komunalnych na stan powietrza atmosferycznego Ochrona Powietrza i Problemy odpadów.4 2002.
[2] Pawłowska M.: Możliwość zmniejszania emisji metanu z wysypisk na drodze jego biochemicznego utleniania w rekultywacyjnym nakładzie glebowym – badania i modele, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej Lublin 1999.
[3] Romuniak W, Głaszczka A, Śledziński T .: Utylizacja odpadów pochodzących z produkcji zwierzęcej.
[4] Rychter T., Teodorczyk A.: Teoria silników tłokowych WKiŁ.
[5] Teodorczyk A., Januła J.: The effect of biogas composition on performance of spark ignition piston engine. Konferencja międzynarodowa Silniki Gazowe 2003.
[6] Wandrasza J.: W. praca zbiorowa Paliwa z odpadów Gliwice 1997.
[7] Wołoszyn R., Kruczyński S., Rudkowski M., Pawlak G., Januła J .: Osiągi i emisja silnika MB OM -427 przystosowanego do zasilania gazem ziemnym. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Silniki Gazowe 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c1d7f1f3-0960-449e-805f-73751ea849b5
Identyfikatory