Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c194a303-2baa-4666-a335-2cf82adcec42

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Badanie wpływu filtracji sygnału zapotrzebowania na jakość sterowania w systemie automatycznej regulacji wielkości zamówień dla magazynu ze zmiennym w czasie opóźnieniem dostaw

Autorzy Abrahamowicz, E.  Orłowski, P. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Study of the influence of filtering the demand signal on the control quality for automatic orders control system for a warehouse with variable time delay
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Poniższa praca przedstawia propozycję zastosowania filtracji ułamkowego rzędu sygnału określającego wielkość aktualnego zapotrzebowania klientów na produkt. Rozpatrywany model magazynu charakteryzuje się relatywnie dużym oraz zmiennym w czasie opóźnieniem dostaw. System sterowania został oparty na strukturze regulacji w sprzężeniu w przód i sprzężeniu zwrotnym. W pracy zostały porównane filtry całkowitego i niecałkowitego rzędu. Parametry filtrów oraz układu regulacji wyznaczone zostały z wykorzystaniem metod optymalizacji wielokryterialnej SPEA2. Wpływ poszczególnych filtrów na jakość układu sterowania został porównany na podstawie wskaźników określających utracone korzyści oraz zajętość powierzchni magazynowej.
EN This paper presents proposal of using fractional order filtering of the consumer demand. Considered inventory system with variable time delay uses a feedback-feedforward control system. The paper describes integer and fractional order filters. The parameters of the filters and control system are determined using multi-objective optimisation algorithm SPEA2.The simulations results are shown and compared using two quality indicators.
Słowa kluczowe
PL filtracja cyfrowa   system magazynowy   optymalizacja wielokryterialna   filtr niecałkowitego rzędu  
EN digital filtering   inventory system   multi-criteria optimisation   fractional order filter  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2017
Tom R. 93, nr 7
Strony 117--121
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Abrahamowicz, E.
autor Orłowski, P.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Sterowania i Pomiarów
Bibliografia
[1] Korzeń Z., Inteligentne magazyny- logistyczne uwarunkowania integracji systemów, Polski Kongres Logistyczny. LOGISTICS 2000, (2000)
[2] Rutkowski K., Zarządzanie łańcuchem dostaw- próba sprecyzowania terminu i określenie związków z logistyką, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 12 (2004)
[3] Cudziło M., Wybrane problemy decyzyjne w zarządzaniu procesami logistycznymi, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i zarządzanie, 61 (2013), 5-18
[4] Ignaciuk P., Bartoszewicz A., Modelowanie procesów logistycznych w przestrzeni stanu, Logistyka, 2 (2010)
[5] Kramarz M., Kramarz W., Analiza zakłóceń w wybranym ogniwie łańcucha dostaw branży motoryzacyjnej, Logistyka, 4 (2012), 435-442
[6] Pieles S., Analiza zakłóceń w przepływach logistycznych przedsiębiorstwa produkcyjnego- studium przypadku, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2015, 379-394
[7] Monieta J., Redukcja zakłóceń wybranych sygnałów pomiarowych statków morskich, Biuletyn WAT, 3 (2014), 91-102
[8] Abrahamowicz E., Orłowski P., Zastosowanie regulatora ułamkowego rzędu PD do automatycznego sterowania zamówieniami dla magazynu ze zmiennym w czasie opóźnieniem dostaw, Pomiary Automatyka Robotyka, 220 (2016), nr 2, 5-10
[9] Abrahamowicz E., Orłowski P., Analiza porównawcza regulatorów niecałkowitego i całkowitego rzędu w zastosowaniu do dwukryterialnego problemu sterowania wielkością zamówień dla systemu magazynowego ze zmiennym w czasie opóźnieniem dostaw, Modelowanie Inżynierskie, 28 (2016), nr 59, 5-11
[10] Das. S., Functional Fractional Calculus for System Identification and Controls, Springer-Verlag, 2008
[11] Kaczorek T., Selected Problems of Fractional Systems Theory, Springer Science & Business Media, 2011
[12] Porada R., Gulczyński A., Sterowanie elektroelektronicznym źródłem napięcia z zastosowaniem regulatorów ułamkowych, Electrical Engineering, 2014, 201-207
[13] Petras I., Fractional-order feedback control of a DC motor, Journal of Electrical Engineering, 60 (2009), nr 3, 117-128
[14] Ostalczyk P., Duch P., Brzeziński D., Sankowski D., Order Functions Selection in the Variable-, Fractional-Order PID Controller, Advanced in Modeling and Control of Non-integer- Order Systems. Springer International Publishing, 2015, 159-170
[15] Chen Y.Q., Vinagre B.M., Vinagre, A New IIR-type Digital fractional order differentiator, Signal Processing, 83(2003), 2359-2365
[16] Tseng C.C., Design of fractional order Digital FIR differentia tors, IEEE Signal Processing Letters, 8(2001), 77-79
[17] Siwczyński M., Drwal A., Żaba S., Zastosowanie cyfrowych filtrów ułamkowego typu wykładniczego do analizy układów o parametrach rozłożonych, Przegląd Elektrotechniczny, 88(2012), 184-190
[18] Stanisławski R., Gałek M., Latawiec K. J., Łukaniszyn M., Modeling and identification of a fractional-order discrete-time Laguerre-Hammerstein system, Progress in Systems Engineering: Proceedings of the Twenty-Third International Conference on Systems Engineering, Springer, 366(2014), 77
[19] Dzieliński A., Sierociuk D., Ultracapacitor modelling and control using discrete fractional order state-space models and fractional kalman filters, Control Conference (ECC), 2007 European. IEEE, 2007, 2916-2922
[20] Ostalczyk P., Fractional-order linear digital 1D and 2D filter response calculation using Matlab, International Journal of Dynamics and Control, 2016, 1-10
[21] Chołodowicz E., Orłowski P. A periodic inventory control system with adaptive reference stock level for long supply delay. Measurement Automation Monitoring, 61(2015), no. 12, 568-572
[22] Orłowski P., Analiza dwukryterialnego problemu optymalizacji w zastosowaniu do automatycznego sterowania systemem zamówień w magazynie z dużymi opóźnieniami dostaw z wykorzystaniem regulatora feedback-feedforward z predyktorem Smitha, Przegląd Elektrotechniczny, 92(2016), nr 10, 218-221
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c194a303-2baa-4666-a335-2cf82adcec42
Identyfikatory
DOI 10.15199/48.2017.07.26