Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c18b59a3-9ab8-4faf-adbc-784044320f3f

Czasopismo

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Tytuł artykułu

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Autorzy Świderski, A.  Czarnecki, M.  Gontarczyk, M.  Zelkowski, J. 
Treść / Zawartość http://www.gmil.pl/archiwum
Warianty tytułu
EN Selected issues of road safety
Konferencja Międzynarodowa Konferencja Naukowa Logistyki Stosowanej „Technologie podwójnego zastosowania w logistyce cywilnej i wojskowej. Teoria i Praktyka”. (8 ; 31.05-02.06.2016. Rynia, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono analizę zdarzeń drogowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwrócono uwagę na stan techniczny pojazdu, gdyż często bywa on przyczyną wielu wypadków i kolizji drogowych. Ponadto oszacowano koszt występujących zdarzeń drogowych, aby zwrócić uwagę na ważność omawianej problematyki.
EN This paper presents an analysis of road accidents in aspect of road safety. Particular attention was paid to the technical condition of the vehicle which is often the cause of many road accidents and collisions. In addition, it was estimated the cost of road accidents in order to draw attention to the importance of the discussed issues.
Słowa kluczowe
PL wypadek drogowy   kolizja drogowa   bezpieczeństwo ruchu drogowego   stan techniczny pojazdu  
EN traffic accident   road collision   traffic safety   technical condition of the vehicles  
Wydawca Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA
Czasopismo Gospodarka Materiałowa i Logistyka
Rocznik 2016
Tom nr 5
Strony 679--696
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., rys., tab., pełny tekst na CD
Twórcy
autor Świderski, A.
autor Czarnecki, M.
autor Gontarczyk, M.
autor Zelkowski, J.
Bibliografia
Encyklopedia Popularna PWN (2015). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Soboń, S. (2014). Kodeks Drogowy Komentarz z orzecznictwem NSA, SN, TK, cześć I, Ustawa Prawo o ruchu drogowym z komentarzem. Warszawa: Grupa Image.
Symon, E. (2014). Wypadki drogowe w Polsce w 2013 roku. Warszawa: Wydział Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
Jaździk-Osmólska, A. (red.). (2014). Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2013 z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych wypadków na transeuropejskiej sieci transportowej. Warszawa: IBDiM. http://www.krbrd.gov.pl/files/file/Koszty-wypadkow-i-kolizji-drogowych-w-Polsce-w-2013 (2.02.2016)
Krupińska, A., Leśnikowska-Matusiak, I. (2011). Globalny Plan Dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, 1/2011, 9-11.
Orłowski, K. (2015). Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w zarządzaniu transportem samochodowym. Warszawa. Systemy Logistyczne Wojsk, 43/2015, 65-84.
Waśniewski, T. Czarnecki, M. Marcinkowska, A. Szymańska, M. (2015). Zastosowanie technologii RFID w logistyce miejskiej. Systemy Logistyczne Wojsk, 42/2015, 204-220.
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. (2013). Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013‐2020. Warszawa: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. http://www.krbrd.gov.pl/files/file/Programy/KRBRD (28.01.2016).
Najwyższa Izba Kontroli . 2016. Działania policji na rzecz bezpieczeństwa obywateli w ruchu drogowym. Informacja o wynikach kontroli. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/transport/nik-o-dzialaniach-policji-na-rzecz-bezpieczenstwa-w-ruchu-drogowym.html.
Czarnecki, M. (2016). Identyfikacja badań technicznych pojazdu drogą radiową w technologii RFID. Niepublikowana praca dyplomowa. Miejsce: Wojskowa Akademia Techniczna.
Bilans roku 2009 w Warszawie. http://www.twojapogoda.pl/wiadomosci/106997, bilans-roku-2009-w-warszawie (2.02.2016).
Drogowe statystyki. http://ec.europa.eu/polska/news/140331_wypadki_drogowe_pl.htm (29.01.2016).
Główny Inspektorat Transportu Drogowego. http://www.gitd.gov.pl/gitd/o-nas, (30.01.2016).
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. http://www.krbrd.gov.pl. (30.01.2016).
Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. http://www.obserwatoriumbrd.pl. (30.01.2016).
Wiele wypadków w Polsce. http://www.biznes.newseria.pl/news/wiele_wypadkow_w_polsce (20.01.2016).
Zarządzenie nr 635 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych (Dz.Urz. KGP Nr 11, poz. 67). http://www.infor.pl/akt-prawny/U27.2012.014.0000028, (28.01.2016).
Zarządzenie nr 123 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych (Dz.Urz. KGP, poz. 28). http://edziennik.policja.gov.pl/actdetails.html?year=2012&act=28, (28.01.2016).
Zielińska A. (2016). Wypadki drogowe w Polsce w 2013 roku. http://www.its.waw.pl 2011,0,2690. (2.02.2016).
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c18b59a3-9ab8-4faf-adbc-784044320f3f
Identyfikatory