Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c17622b2-bfe8-44ce-a8dd-5ec90ad44c97

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Dynamika nawierzchni drogowej podatnej o skokowo zmiennej sztywności warstw asfaltowych : analiza numeryczna zagadnienia

Autorzy Tutka, P.  Nagórski, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Flexible pavement dynamic response with sudden change of stiffness of asphalt layers : numerical analysis
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu jest określenie wpływu skokowej zmienności sztywności warstw asfaltowych na przemieszczenia i odkształcenia warstw asfaltowych kluczowych w wymiarowaniu nawierzchni drogowej przy obciążeniu pojazdem normowym poruszającym się z prędkością typową. W tym celu wykorzystany zostanie model numeryczny nawierzchni drogowej, zaimplementowany w programie Abaqus, zwalidowany przy wykorzystaniu wyników obliczeń metodą analityczną z programu VEROAD.
EN The main purpose of the paper is to obtain dynamic impact of a sudden change of stiffness of asphalt layers on pavement’s displacements and strains, which are essential in pavement’s design. FE model created in Simulia Abaqus is used. Model is validated with analytical results from VEROAD.
Słowa kluczowe
PL nawierzchnia drogowa   model mechaniczny   wymiarowanie nawierzchni drogowej   VEROAD  
EN road surface   mechanical model   dimensioning   VEROAD  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1395--1399
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Tutka, P.
autor Nagórski, R.
Bibliografia
1. Piłat J., Radziszewski P.: Nawierzchnie asfaltowe. WKŁ, Wyd. II, Warszawa 2007
2. Tutka P., Nagórski R. : Wybrane zagadnienia dynamiki nawierzchni drogowej podatnej. Zastosowanie MES przy wykorzystaniu programu ABAQUS, TTS Technika Transportu Szynowego, EMIPRESS, vol. 19, nr 12, 2015, 1588-1594CD
3. Hopman P. C. The visco-elastic multilayer program VEROAD. HERON, 41 (1), 1996
4. Nagórski R., Nagórska M.: Weryfikacja modeli skończenie elementowych w analizie statycznej konstrukcji nawierzchni drogowych podatnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014
5. Nagórski R., Błażejowski K., Nagórska M.: Studium Właściwości mechanicznych konstrukcji nawierzchni drogowej podatnej z uwzględnieniem trwałości. Zagadnienia wybrane. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2014
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 14 maja 1999 r.)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c17622b2-bfe8-44ce-a8dd-5ec90ad44c97
Identyfikatory