Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c1734a57-07dc-4e9c-b748-2207cdbe05b8

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

Ocena wzbogacania oleju napędowego wodorem w aspekcie zmian parametrów ekologicznych silnika o zapłonie samoczynnym

Autorzy Daszkiewicz, P.  Merkisz, J.  Idzior, M.  Bajerlein, M.  Rymaniak, Ł. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The evaluation hydrogen enrichment of diesel in terms changes of environmental performance engine ignition
Konferencja International Congress on Combustion Engines (5 ; 24-26.06.2013 ; Bielsko-Biala, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań i dokonano analizy zmian wskaźników ekologicznych silnika badawczego o zapłonie samoczynnym zasilanego dwupaliwowo (olejem napędowym z dodatkiem wodoru). Zasilanie dwupaliwowe polegało na dostarczeniu paliwa alternatywnego do kanału dolotowego i wykorzystaniu samozapłonu dawki oleju napędowego, określanej każdorazowo dla danego obciążenia i prędkości obrotowej. Badania przeprowadzono na jednocylindrowym, stacjonarnym silniku o zapłonie samoczynnym wyposażonym w układ zasilania typu Common Rail, którym dostarczano dawkę oleju napędowego inicjującą zapłon przy zasilaniu standardowym. Paliwo alternatywne (wodór) dostarczane było do kolektora dolotowego. Na tej podstawie sporządzono charakterystyki obciążeniowe obejmujące te same parametry pracy jednostki przy zasilaniu standardowo olejem napędowym oraz dwupaliwowo, olejem napędowym i paliwem alternatywnym. Pierwszy etap obejmowały badania wstępne przeprowadzone na stanowisku silnikowym, zasilanym olejem napędowym. Kolejną fazę badawczą rozszerzono o współspalanie oleju napędowego z wodorem. Przedstawione w pracy rezultaty badań zaprzeczyły możliwość skutecznej poprawy wskaźników emisyjnych powstałych przy współzasilaniu wodorem silnika o zapłonie samoczynnym, wskazano zależności pomiędzy rozpatrywanymi wielkościami.
EN The article presents the results of the research and the analysis of changes of ecological indicators test engine ignition dually fueled (diesel with the addition of hydrogen). Dual power was to provide an alternative fuel into the intake manifold and the use of auto-ignition diesel dose, determined in each case for a given load and speed. The study was conducted on jednocylindrowym, stationary diesel engine and equipped with a Common Rail, which delivered a dose of initiating ignition of diesel fuel with a standard power supply. Alternative fuel (hydrogen) was supplied to the intake manifold. On this basis, including load characteristics, the same parameters of the power supply unit with standard diesel and dual-fuel, diesel and alternative fuels. The first stage included a preliminary study carried out on a bench motor, powered by diesel. The next phase of the research was extended to co-diesel and hydrogen. The results of the research work effectively denied the opportunity to improve the emission rates of hydrogen współzasilaniu resulting from the diesel engine, the relationship between the indicated values under consideration.
Słowa kluczowe
PL silnik spalinowy   emisja   współspalanie   wodór   paliwa gazowe  
EN combustion engine   emission   co   hydrogen   gaseous fuels  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2015
Tom R. 54, nr 3
Strony 461--468
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., fot., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Daszkiewicz, P.
autor Merkisz, J.
autor Idzior, M.
autor Bajerlein, M.
autor Rymaniak, Ł.
Bibliografia
[1] Bradley D., Lawes M., Kiu K.,Verhelst S., Woolley R.: Laminar burning velocities of lean hydrogen air mixtures at pressures up 1 MPa. Combust Flame 2007.
[2] Cipolla G.: Diesel perspective in global mar-ket vision. Silniki Spalinowe/Combustion En-gines, nr 2/2007 (129), s. 33‒37.
[3] Das L.M.: Hydrogen-oxygen reaction mechanism and its implication to hydrogen engine combustion. Int. Journal of Hydrogen Energy, 21, 2011, 703-715.
[4] Jaros J.: Wodór, współczesny nośnik energii. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
[5] Lejda K.: Wodór w aplikacjach do środków napędu w transporcie drogowym. Wydawnictwo KORAW, Rzeszów 2013.
[6] Luft S.: Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym - cechy charakterystyczne. Czasopismo Combustion Engines 2/2010 (141).
[7] Merkisz J., Pielecha J., Radzimirski S.: Pragmatyczne podstawy ochrony powietrza atmosferycznego w transporcie drogowym. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009.
[8] Naber J.D., Siebers D.L.: Hydrogen combustion under diesel engine conditions. Int. Journal of Hydrogen Energy, 23, 2008, 363-371.
[9] Park S.H., Lee K.M., Hwang C.H.: Effects of hydrogen addition on soot formation and oxidation in laminar premixed C2H2/air flames. Int. Journal of Hydrogen Energy, 36, 2011, 9304-9311.
[10] Saravanan N., Nagarajan G.: An experimental investigation of hydrogen-enriched air induction in a diesel engine system. Int. Journal of Hydrogen Energy, 33, 2008 1769-1775.
[11] Surygała J.: Wodór jako paliwo. WNT, Warszawa 2008.
[12] Szwaja S.: Studium pulsacji ciśnienia spalania w silniku tłokowym silniku spalinowym zasilanym wodorem. Częstochowa, 2010.
[13] Szwaja S., Grab-Rogaliński K.: Hydrogen combustion in a compression ignition diesel engine. Int. Journal of Hydrogen Energy, 34/10, 2009, 4413-4421.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c1734a57-07dc-4e9c-b748-2207cdbe05b8
Identyfikatory