Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c17319db-9c19-4de2-a311-7e42d92b16e3

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Elektroniczne wspomaganie opracowania dokumentów programu kształcenia szkolnictwa wyższego z uwzględnieniem studiów na kierunku transport

Autorzy Kwiecień, R.  Chrzan, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Development of electronic documents education program of higher education including field of study of transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule została przedstawiona koncepcja oraz gotowe rozwiązanie do opracowywania elektronicznych dokumentów programu kształcenia dla polskiego szkolnictwa wyższego. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie w sposobie tworzenia odpowiednich dokumentów, aby większość z nich mogła być generowana automatycznie. W artykule zaproponowano aby podstawowy dokument jakim jest karta przedmiotu (syllabus), była zapisywana w formacie rozszerzalnego języka znaczników XML (ang. Extensible Markup Language). Zapis taki pozwala na wyszczególnienie wszystkich pól dokumentu, które w sposób jednoznaczny można identyfikować. Zbiór syllabusów zapisanych w formie języka XML stanowi więc główną bazę danych, na podstawie której tworzy się pozostałe dokumenty. Podstawowym dokumentem generowanym automatycznie jest syllabus w formacie RTF (ang. Rich Text Format), odczytywalnym przez aplikację komputerową „Word”. Pozostałe dokumenty tworzone są przy pomocy aplikacji „Excel” w formie tabelarycznej. Główną zaletą takiego rozwiązania jest łatwość sporządzania wydruków za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji oraz możliwość edycji treści nowopowstałych dokumentów.
EN This article presents the concept and ready-made solution for the development of electronic documents education program for Polish higher education. The aim of this project is to facilitate in the way of creating the relevant documents to most of them could be generated automatically. The article proposes that the basic document which is the card subject (syllabus), was recorded in the format extensible markup language XML. This provision allows to list all the fields of the document, which clearly can be identified. Syllabus collection stored in the form of XML is a central database, based on which forms the remaining documents. The main document which is generated automatically is the syllabus in RTF format, readable by a computer application, "Word." Other documents are creating by using the application "Excel" in tabular form. The main advantage is ease to print using commercially available applications and the ability to edit the contents of the newly created documents.
Słowa kluczowe
PL Krajowe Ramy Kwalifikacji   program kształcenia   szkolnictwo wyższe   dokument elektroniczny   syllabus  
EN National Qualifications Frameworks   training program   higher education   electronic document   syllabus  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1810--1813
Opis fizyczny Bibliogr. 2 poz., il., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kwiecień, R.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, r.kwiecien@uthrad.pl
autor Chrzan, M.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, m.chrzan@uthrad.pl
Bibliografia
1. http://www.nauka.gov.pl/krajowe-ramy-kwalifikacji/, 10.10.2016.
2. Kwiecień R.: Komputerowe systemy automatyki przemysłowej, Computer systems for industrial automation, ISBN: 9788324651429 / 978-83-246-5142-9, 280 stron, Pub. Helion, Gliwice 2013.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c17319db-9c19-4de2-a311-7e42d92b16e3
Identyfikatory