Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c121dd76-9fe9-4587-8c2a-da0e27a17f0d

Czasopismo

Archives of Civil Engineering

Tytuł artykułu

Durability of high performance concrete (HPC) subject to fire temperature impact

Autorzy Jackiewicz-Rek, W.  Drzymała, T.  Kuś, A.  Tomaszewski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In the recent years a tendency for design of increasingly slender structures with the use of high performance concrete has been observed. Moreover, the use of high performance concrete in tunnel structures, subject to high loads with possibility of extreme loads occurrence such as fire, has an increasing significance. Presented studies aimed at improving high performance concrete properties in high temperature conditions (close to fire conditions) by aeration process, and determining high temperature impact on the concretes features related to their durability. In this paper it has been proven that it is possible to obtain high performance concretes resistant to high temperatures, and additionally that modification of the concrete mix with aerating additive does not result in deterioration of concrete properties when subject to water impact in various form.
Słowa kluczowe
PL trwałość   beton wysokowartościowy   warunki pożarowe   fibrobeton   beton napowietrzony  
EN durability   high performance concrete   fire conditions   fibre reinforced concrete   aerated concrete  
Wydawca Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
Czasopismo Archives of Civil Engineering
Rocznik 2016
Tom Vol. 62, nr 4/II
Strony 73--93
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz., il., tab.
Twórcy
autor Jackiewicz-Rek, W.
autor Drzymała, T.
  • The Main School of Fire Service, Faculty of Fire Safety Engineering, Department of Construction Engineering and Construction Material Fundamentals, Warsaw, t.drzymala@sgsp.edu.pl
autor Kuś, A.
  • Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering
autor Tomaszewski, M.
  • Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering
Bibliografia
1. Hager I., Tracz T., Wpływ wysokiej temperatury na wybrane właściwości betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien polipropylenowych, Cement Wapno Beton, 1/2009;
2. Hager I., Metody oceny stanu betonu w konstrukcji po pożarze, Cement Wapno Beton, 4/2009;
3. Gawin D., Procesy degradacji mikrostruktury kompozytów cementowych w wysokiej temperaturze, Studia z zakresu inżynierii nr 69, Warszawa, 2010;
4. Omer A., Effects of elevated temperatures on properties of concrete, Fire Safety Journal, 42/2007;
5. Kalifa P., Chéné G., Gallé C., High-temperature behaviour of HPC with polypropylene fibres From spalling to microstructure, Cement and Concrete Research, 31/2001;
6. Metin H., The effects of high temperature on compressive and flexural strengths of ordinary and high performance concrete, Fire Safety Journal, 41/2006;
7. Gawin D., Majorana C. E., Schreßer B. A., Numerical analysis of hydro-thermal behaviour and damage of concrete at high temperature, Mechanics Of Cohesive-Frictional Materials, 4/1999;
8. Kowalski R., Mechanical properties of concrete subjected to high temperature, Architecture Civil Engineering Environment, 2/2010;
9. Erdakov P., Khokhryachkin D., Impact of fire on the stability of tunnels, Lulea University of Technology, 2005;
10. Han C., Hwang Y., Yang S., Gowripalan N., Performance of spalling resistance of high performance concrete with polypropylene fibre contents and lateral confinement, Cement and Concrete Research 35/2005;
11. Kalifa P., Menneteau F. D., Ouenard D., Spalling and pore pressure in HPC at high temperatures, Cement and Concrete Research 30/2000;
12. Tanacan L., Yasa Y., Arpacıoglu U., Effect of high temperature and cooling conditions on aerated concrete properties, Construction and Building Materials, 23/2009;
13. Saad M., Abo-El-Enein, Hanna G. B., Kotkata M. F., Effect of temperature on physical and mechanical properties of concrete containing silica fume, Cement and Concrete Research, 5/1996;
14. PN-EN 1992-1-2:2008P: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe;
15. PN-EN 206:2014-04 Beton Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność;
16. Poon C-S., Azhar S., Anson M., Wong Y-L., Comparison of the strength and durability performace of normal- and high-strength pozzolanic concretes at elevated temperatures, Cement and Concrete Research 31/2001;
17. Ling T-C., Poon C-S., Kou S-C., Influence of recycled glass content and curing conditions on the properties of sel-compacting concrete after exposure to elevated temperatures, Cement and Concrete Composites, 34/2012;
18. PN-EN 197-1:2012P Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku;
19. PN-88/B-06250 Beton zwykły;
20. PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu;
21. PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie;
22. PN-EN 14889-2:2007P Włókna do betonu - Część 2: Włókna polimerowe - Definicje, wymagania i zgodność;
23. PN-69/C-89022 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie temperatury zapalenia
24. PN-EN ISO 1716:2010; Badania reakcji na ogień wyrobów - Określanie ciepła spalania brutto (wartości kalorycznej)
25. PN-EN ISO 11358-1:2014-09; Tworzywa sztuczne -- Termograwimetria (TG) polimerów - Część 1: Zasady ogólne
26. ISO 834-12:2012 Fire resistance tests - Elements of building construction - Part 12: Specific requirements for separating elements evaluated on less than full scale furnaces.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c121dd76-9fe9-4587-8c2a-da0e27a17f0d
Identyfikatory
DOI 10.1515/ace-2015-0109