Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c0d45dc5-5119-4fd5-bc7c-bec54c81a4bb

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Uwarunkowania zagrożeń pożarowych w zabytkowych środkach transportu

Autorzy Łukasik, Z.  Krzyszkowski, A.  Kozyra, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Determinates of fire risks in the historic means of transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono główne przyczyny zagrożeń pożarowych w zabytkowych środkach transportu. Do przyczyn tych należą: zmniejszenie wytrzymałości izolacji obwodów elektrycznych - oświetleniowych, procesy zmęczeniowe elementów pojazdów i układów elektrycznych a także zły stan techniczny pojazdów w szczególności zbiorników i przewodów doprowadzających paliwo do silnika. W artykule zaprezentowano założenia analiz technicznych zjawisk eksploatacyjnych w zabytkowych środkach transportu. Podano zależności matematyczne wykorzystywane w modelowaniu oceny stanu technicznego obiektu wraz z wyznaczeniem zakresu, czasu miejsca przeglądu lub naprawy.
EN The article presents the main causes of fires in the historic means of transport. The reason for this are: a reduction in insulation resistance of electrical circuits – lightning, processes fatigue vehicle parts and electrical systems as well as the bad technical condition of vehicles, in particular thanks and fuel hoses in the engine. The article presents the assumptions of technical analysis of phenomena operating in the historic means of transport. Given depending on the mathematical modeling used in the assessment of the technical state of the object with the determination of scope, time, place or repair.
Słowa kluczowe
PL pożar   ochrona przeciwpożarowa   środki transportu  
EN fire   fire protection   means of transportation  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 3
Strony 40--44
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., wykr., il.
Twórcy
autor Łukasik, Z.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
autor Krzyszkowski, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
autor Kozyra, J.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Bibliografia
1. Buń R., Krzyszkowski A., Model matematyczny oddziaływań elektrodynamicznego w cewkach, Narodowy Uniwersytet-Politechnika Lwowska, „Radioelektronika i Telekomunikacja" 2002, nr 440.
2. Kocańda S., Zmęczeniowe pękanie metali, Warszawa, WNT, 1985.
3. Kozyra J., Bukata W., BHP w branży elektrycznej. Podręcznik do kształcenia zawodowego, WSiP, Warszawa 2016.
4. Kozyra J., Kuśmińska-Fijałkowska A., Elementy liniowej logistyki stosowane w zabezpieczaniu obiektów zagrożonych wybuchem, „Logistyka" 2014, nr 4.
5. Kozyra J., Wojciechowski J., Olczykowski Z., Awarie systemu elektroenergetycznego zagrożeniem dla sprawnego funkcjonowania transportu samochodowego, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2016, nr 6.
6. Krzyszkowski A., Model matematyczny procesów starzeniowych izolacji w cewkach komutacyjnych silnika trakcyjnego, „Modelowanie Technologii Informatycznych" 2001, nr 10, Akademia Nauk Ukrainy, Kijów.
7. Krzyszkowski A., Analiza systemów obsługowych pojazdów szynowych, Politechnika Radomska, Radom 2010.
8. Krzyszkowski A., Badania sprzęgów wysokonapięciowych ASWP 3, I konferencja naukowo-techniczna LogiTrans 2003, Szczyrk 22-24.10.2003 r. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej, seria: Transport Nr 1(17).
9. Krzyszkowski A., Kisilowski J., Koleje dużych prędkości rzeczywistość czy fikcja, SITK Ostrów Wielkopolski 23.11.2015.
10. Krzyszkowski A., Kozyra J., Zawisza T., Analiza systemu obsługowego samolotu ORLIK PZL-130TC-11, „Logistyka" 2015, nr 3.
11. Krzyszkowski A., Przerembel S., Hawryluk A., Ocena podatności obsługowej samolotu TS11-Iskra, „Logistyka" 2009, nr 3.
12. Krzyszkowski A., Zawisza T., Zięba P., Programy - logistyka oblotów samolotu PZL TC II ORLIK jako ocena stanu technicznego obiektu, „Logistyka" 2015, nr 4.
13. Krzyszkowski A., Logistyka a bezpieczeństwo asymetryczne, „Logistyka" 2014, nr 4
14. Łukasik Z., Krzyszkowski A., Uwarunkowania logistyczne rozwoju portu lotniczego w Radomiu, Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach". Radom 23-24 sierpnia 2013.
15. Malinowski A., Taryma S., Badania techniczne pojazdów zabytkowych w Stacjach Kontroli Pojazdów, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2012, nr 5.
16. Malinowski A., Taryma S., Badanie techniczne pojazdu zabytkowego, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2013, nr 10.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c0d45dc5-5119-4fd5-bc7c-bec54c81a4bb
Identyfikatory