Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c0d07698-69cd-4c6c-8547-fa9746e0ec1e

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Rozproszona dostawa usług systemowych

Autorzy Bućko, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Distributed delivery of ancillary services
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jednym z wyzwań technicznych i organizacyjnych przed jakimi stanął system elektroenergetyczny w uwarunkowaniach rynkowych jest zorganizowanie rynku systemowych usług regulacyjnych. Rosnący udział rozproszonych, niespokojnych źródeł wytwarzania energii oraz zmiana rynkowej pozycji odbiorców, powodują zapotrzebowanie na rozproszone dostarczanie usług regulacyjnych. W tym celu poszukuje się możliwości wykorzystania zdolności do działań regulacyjnych: rozproszonych wytwórców, odbiorców, prosumentów lub układów wykorzystujących zasobniki energii. Za najważniejsze próby, omówione w referacie, należy uznać: - rozwiązania organizacyjne tworzenia grup bilansujących lub wirtualnych elektrowni, - wykorzystanie działań regulacyjnych odbiorców (np. w ramach DSM/DSR), - poszukiwanie efektywnych technologii magazynowania energii.
EN One of the technical and organizational challenges the power system faces in deregulated market conditions is to organize an ancillary services market. The growing share of distributed generation of variable (intermittent) energy sources and a change in the market position of buyers, causes the demand for distributed delivery of ancillary services. For this purpose it is sought to use the ability of the regulatory measures: dispersed generators, consumers, prosumers and energy storage systems. The most important attempts discussed in the paper were: - organizational solutions creating a balancing groups or virtual power plants, - the use of response actions of customers (eg. in the context of DSM / DSR), - search for effective energy storage technologies.
Słowa kluczowe
PL rynek energii   usługi systemowe   system elektroenergetyczny  
EN energy market   ancillary services   power system  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2017
Tom Nr 2
Strony 29--35
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Bućko, P.
Bibliografia
[1] Bućko P.: Regulacyjne usługi systemowe w zakresie mocy czynnej. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2011.
[2] Kubek P., Rzepka P., Szablicki M., Wasilewski J.: Zasobniki energii – innowacyjny sposób stabilizacji częstotliwości systemu elektroenergetycznego. Automatyka, Elektryka, Zakłócenia. Nr 3(25)/2016.
[3] Paska J.: Zasobniki energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym – zastosowania i rozwiązania. Przegląd Elektrotechniczny. Nr 9a/2012.
[4] Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA, Warszawa. www.pse-operator.pl 2016.
[5] Bolton Zammit M. A., Hill D. J., Kaye R. J.: Designing ancillary services markets for power system security. IEEE Transactions on Power Systems, Volume: 15, Issue: 2, May 2000.
[6] Kun-Yuan Huang, Yann-Chang Huang: Integrating direct load control with interruptible load management to provide instantaneous reserves for ancillary services. IEEE Transactions on Power Systems, Volume 19, Issue 3, Aug. 2004.
[7] Le Anh Tuan, Bhattacharya K.: Competitive framework for procurement of interruptible load services. IEEE Transactions on Power Systems. Vol. 18, May 2003.
[8] Xingwang Ma, Sun D. I., Cheung K. W.: Evolution toward standardized market design. IEEE Transactions on Power Systems, Volume 18, Issue 2, May 2003.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c0d07698-69cd-4c6c-8547-fa9746e0ec1e
Identyfikatory