Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c0a44dae-f465-46ac-8d98-d8b24659a499

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ hałasu infradźwiękowego na sprawność psychofizyczną kierowców autobusów miejskich

Autorzy Radosz, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Hałas infradźwiękowy jest czynnikiem fizycznym powszechnie występującym w środowisku pracy kierowców, w szczególności kierowców autobusów miejskich. Badania prowadzone przez różne ośrodki wykazują, że hałas infradźwiękowy w tych pojazdach często przekracza wartości stanowiące kryterium uciążliwości wg polskiej normy PN-N-01338. Mimo że poziom hałasu infradźwiękowego w autobusach miejskich nie osiąga wartości, które świadczą o szkodliwym oddziaływaniu na organizm człowieka, liczne badania sugerują, że hałas ten może mieć wpływ na funkcje psychofizyczne. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu hałasu infradźwiękowego na sprawność psychofizyczną w zakresie psychomotoryki i procesów poznawczych w odniesieniu do wybranych cech uznanych za istotne dla bezpiecznego prowadzenia pojazdów.
Słowa kluczowe
PL hałas infradźwiękowy   infradźwięki   stanowisko pracy kierowcy  
EN infrasound   infrasound noise   work stand   bus driver  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2014
Tom R. 15, nr 11
Strony 8--12
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., il., wykr.
Twórcy
autor Radosz, J.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, jarad@ciop.pl
Bibliografia
1. Alves-Pereira M., Castelo Branco N., Vibroacoustic disease: biological effects of infrasound and low frequency noise explained by mechanotransduction cellular signaling, „Progress in Biophysics and Molecular Biology” 2007, No. 93.
2. Danielsson A., Landstrom U., Blood pressure changes in man during infrasonic exposure. An experimental study, „Acta Med. Scand.” 1985, No. 217 (5).
3. Evans M., Tempest J. W., Some effects of infrasonic noise in transportation, „Journal of Sound and Vibration” 1972, No. 1 (22).
4. Harris C. S., Johnson D. L., Effects of infrasound on cognitive performance, „Aviat. Space Environ. Med.” 1978, No. 49 (4).
5. Holmberg K., Landstrome U., Sorderberg L., Kjellberg A., Tesarz M., Hygienic assessment of low frequency noise annoyance in working environments, „J. Low Freq. Noise Vibration” 1996, No. 15.1.
6. Ising H., Psychological, ergonomical and physiological effects of long-term exposure to infrasound and audiosound, „Noise Vib. Bull.” 1980, No. 54.
7. Kaczmarska A., Augustyńska D., Badania i ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem kierowców środków transportu drogowego na hałas infradźwiękowy, Program wieloletni pn. Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej, Część B: Program realizacji zadań w zakresie służb państwowych, 2005-2007.
8. Landstrom U., Bystrom M., Infrasonic threshold levels of physiological effects, „J. Low Freq. Noise Vib.” 1984, No. 3 (4).
9. Moller H., Physiological and psychological effects of infrasound on humans, „j> Low Freq. Noise Vib.” 1984, No. 3 (1).
10. Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Ocena uciążliwości hałasu niskoczęstotliwościowego w środowisku pracy oraz jego wpływ na funkcje umysłowe [rozprawa habilitacyjna], IMP, Łódź 2010.
11. PN-N-01338: 2010 Akustyka, Pomiar i ocena hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy.
12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy: Dz. U. Nr 217, poz. 1833, zm. Dz. U. 2005, Nr 212, poz. 1769; Dz. U. 2007, Nr 161, poz. 1142; Dz. U. 2009, Nr 105, poz. 873.
13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac: Dz. U. Nr 200, poz. 2047.
14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom: Dz. U. Nr 127 z dnia 10 sierpnia 2002, poz. 1092.
15. Yamazaki K., Tokita Y., Effects of infra and low frequency sound on sleep stage, „Proceedings of Internoise” 1984.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c0a44dae-f465-46ac-8d98-d8b24659a499
Identyfikatory