Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c08e5768-db59-496e-bff3-65a673c13a8c

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Klasyfikacja i zliczanie pojazdów na podstawie danych wideo

Autorzy Czapla, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Vehicle classification and counting on the basis of video data
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia metodę klasyfikacji i zliczania pojazdów na podstawie danych wideo. Wejściowa sekwencja obrazów składa się z ramek pobranych ze strumienia wideo otrzymywanego z kamery umieszczonej nad drogą. Poszczególne obrazy wejściowej sekwencji obrazów są przetwarzane oddzielnie. Definiowane są dwa pola detekcji, początkowe pole detekcji i końcowe pole detekcji. Obrazy wejściowej sekwencji obrazów są konwertowane do reprezentacji punktowej. Obliczana jest suma punktów krawędziowych dla każdego pola detekcji. Na podstawie sum punktów krawędziowych wyznaczane są stany pól detekcji. Analiza stanów pól detekcji umożliwia klasyfikację i zliczanie pojazdów. W artykule zamieszczono wyniki pomiarów.
EN The paper presents a method of vehicle classification and counting on the basis of video data. The input image sequence consists of consecutive frames taken from the video stream obtained from the camera placed above a road. Individual images from the input image sequence are processed separately. Two detection fields are defined, the initial detection field and the final detection field. Images from the input image sequence are converted into point representation. The sum of the edge points is calculated for each detection field. On the basis of the sums of edge points, states of the detection fields are determined. Analysis of the states of the detection fields allows vehicle classification and counting. Experimental results are provided.
Słowa kluczowe
PL ruch drogowy   dane obrazowe   pojazdy   metody przetwarzania obrazu   klasyfikacja pojazdów   zliczanie pojazdów   pomiary parametrów ruchu drogowego  
EN road traffic   vehicle classification   image data   vehicles   image processing approaches   couting vehicles   measuring traffic parameters  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 562--565
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., il., rys., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Czapla, Z.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu
Bibliografia
1. Coifman B., Beymer D., McLauchlan P., Malik J., A real-time vision system for vehicle tracking and traffic surveillance, “Transportation Research Part C” 1998, vol. 6, pp. 271-288.
2. Czapla Z., Video based vehicle counting for multilane roads, „Logistyka”, 2014, nr 4, s. 2709-2717.
3. Czapla Z. Shape coefficient as a generic feature for vehicle classification, „Logistyka” 2014, nr 6, s. 14094-14102.
4. Czapla Z., Video-Based Vehicle Classification and Counting for Road Traffic Measurements. “6th International Scientific Conference. Conference Proceedings”, Jan Perner Transport Faculty, University of Pardubice 2015, pp. 77-91.
5. Czapla Z., Point Image Representation for Efficient Detection of Vehicles, “Proceedings of the 9th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2015. Advances in Intelligent Systems and Computing”, vol. 403, Springer International Publishing 2016, pp. 691-700.
6. Di Zeno S., A note on the Gradient of a Multi-Image, “Computer Vision, Graphics, and Image Processing” 1986, vol. 33, pp. 116125.
7. Fernandez-Caballero A., Gomez F.J., Lopez-Lopez J., Road traffic monitoring by knowledge-driven static and dynamic image analysis. “Expert Systems with Applications” 2008, vol. 35, pp. 701-719.
8. Gupte S., Masoud O., Martin R. F. K., Papanikolopoulos N. P., Detection and Classification of Vehicles, “IEEE Transaction on Intelligent Transportation Systems” 2002, vol. 3, no. 1, pp. 3747.
9. Hsieh J.-W., Yu S.-H., Chen J.-S., Hu W.-F., Automatic Traffic Surveillance System for Vehicle Tracking and Classification, “IEEE Transaction on Intelligent Transportation Systems” 2006, vol. 7, no. 2, pp. 175-187.
10. Kamijo S., Matsushita Y., Ikeuchi K., Sakauchi M., Traffic Monitoring and Accident Detection at Intersections, “IEEE Transactions on Intelligence Transportation Systems” 2000, vol. 1, no. 2, pp. 108-118.
11. Mithun N. C., Rashid N. U., Rahman M. S. M., Detection and Classification of Vehicles From Video Using Multiple Time Spatial Images, “IEEE Transaction on Intelligent Transportation Systems” 2012, vol. 13, no. 3, pp. 1215-1225.
12. Muthukrishnan R., Radha M., Edge Detection Techniques for Image Segmentation, “International Journal of Computer Science & Information Technology” 2011, vol. 3, no. 6, pp. 259-267.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c08e5768-db59-496e-bff3-65a673c13a8c
Identyfikatory