Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c0419f29-b3be-4ae2-9372-950db15bee79

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Wpływ procesu blanszowania i temperatury na wybrane właściwości fizyczne buraka ćwikłowego

Autorzy Łapczyńska-Kordon, B. 
Treść / Zawartość http://ir.ptir.org/
Warianty tytułu
EN Effects of blanching process and drying temperature on selected physical properties of the red beet
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Próbki buraka ćwikłowego w kształcie cylindrów nieblanszowane i blaszowane mikrofalowo suszono w warunkach konwekcji wymuszonej w temperaturze 50, 60 i 70°C. Podczas suszenia rejestrowano co 5 min. Ubytki masy i określono objętość, gęstość i porowatość wyjmowanych próbek w zależności od zawartości wody. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono modele empiryczne. Stwierdzono, że gęstość buraka ćwikłowego maleje wraz z obniżeniem zawartości wody podczas suszenia i jest większa dla materiału blanszowanego oraz niższych temperatur suszenia. Natomiast jego porowatość rośnie wraz z obniżeniem zawartości wody w buraku i jest mniejsza dla materiału blanszowanego oraz niższych temperatur suszenia. Skurcz suszarniczy buraka ćwikłowego wzrasta wraz ze zmniejszeniem zawartości wody zarówno w materiale nieblanszowanym, jak i blanszowanym i jest większy dla materiału blanszowanego oraz wyższych temperatur.
EN The effects of blanching and drying temperature on the changes in density, porosity and shrinkage during convection drying of red beet, were studied. The red beet samples of cylindrical shape, microwave blanched and non-blanched, were dried under forced convection at the temperatures of 50, 60 and 70°C. Mass losses during drying were recorded every 5 min. as well as the volume, density and porosity of removed samples were measured as dependent on the moisture content (dry basis). On the basis of obtained results the empirical models were determined. It has been stated that the density of red beet both, blanched and non-blanched, decreases with the reduction of moisture content (d.b.) during drying, and it is greater for material blanched and lower drying temperatures. However, the porosity increases with the reduction of moisture content (d.b.) in blanched and non-blanched red beet and it is lower for blanched material and lower drying temperatures. The shrinkage of red beet being dried rises with the reduction of moisture content (d.b.) both, in blanched and non-blanched material, and it is greater for blanched material and higher drying temperatures.
Słowa kluczowe
PL suszenie konwekcyjne   gęstość   porowatość   skurcz   blanszowanie mikrofalowe   burak ćwikłowy  
EN convection drying   density   porosity   shrinkage   microwave blanching   red beet  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2002
Tom R. 6, nr 6
Strony 309--314
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., wykr.
Twórcy
autor Łapczyńska-Kordon, B.
  • Wydział Techniki i Energetyki Rolnictwa Akademia Rolnicza w Krakowie
Bibliografia
Karathanos V., Anglea S., Karel M., 1993. Collapse of structure during drying of celery. Drying Technology, 11(5).
Lis H., Lis T., 1999. Gęstość suszonych ciał jako funkcja objętościowych udziałów I gęstości faz. Inżynieria Rolnicza, Nr 4: 227-233.
Lozano J. E., Rotstein E., Urbicain M. J., 1983. Shrinkage, porosity and bulk density of foodstuffs at changing moisture contents. Journal of Food Science, vol. 48: 1497-1502.
Łapczyńska-Kordon B., 2000. Zmiany gęstości i struktury wewnętrznej selera podczas suszenia. Inżynieria Rolnicza, Nr 7: 91-98.
Markowski M., 1995. Effect of moisture content on shrinkage and bulk density of vegetables. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, vol. 3/44, no. 4: 105-112.
Nowak D., Witrowa- Rjchart D., Lewicki P.P., 1998. Skurcz objętościowy i zmiana gęstości marchwi i ziemniaka podczas suszenia konwekcyjnego. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, z.454: 461-468.
Suzuki K., Kubota K., Hasegawa T., Hosaka H., 1976. Shrinkage in dehydration of root vegetables. Journal of Food Science, vol. 4: 1189-1193.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c0419f29-b3be-4ae2-9372-950db15bee79
Identyfikatory