Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c0095539-446f-4f50-be5c-5de12e68bf7c

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wybrane problemy logistyki miejskiej

Autorzy Zagożdżon, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Selected problems of city logistics
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Opracowywanie i wdrażanie efektywnych i przyjaznych środowisku systemów transportu publicznego oraz zmiana relacji między transportem prywatnym a zbiorowym jest jednym z zasadniczych celów współczesnych miast. Zbiorowe formy przewozów są najbardziej efektywne społecznie i spójne z funkcjonowaniem i rozwojem miasta. Celem artykułu jest analiza miejsca i roli transportu publicznego w obsłudze przewozowej miast na tle zasadniczych tendencji występujących w przewozach pasażerskich w krajach UE. Analizie poddano ogólne wielkości przewozów pasażerów samochodami osobowymi, transportem kolejowym, metrem i tramwajami, komunikacją autobusową oraz jednośladami w UE-27 w latach 1995-2010. Omówiono również strukturę przewozów pasażerów w wybranych krajach UE. Następnie przedmiotem analizy była struktura obsługi przewozowej aglomeracji miejskich na świecie. Analiza ta pozwoliła na sformułowanie konkluzji, iż pomimo ogólnej dominacji transportu prywatnego w przewozach pasażerskich, potrzeby komunikacyjne aglomeracji obsługiwane są przez ekologiczne, tanie społecznie formy transportu publicznego. W dalszej części artykułu zaprezentowano ,“dobre praktyki“ wdrażania i promocji zbiorowych form transportu w miastach europejskich.
EN Development and implementation of effective and nvironmentally friendly public transport systems and change of the relationship between private and collective transport is one of the main objectives of modern cities. Collective forms of transport are the most effective socially and consistent with the operation and development of the city. The purpose of this article is to analyze the place and role of public transport in urban transport service from the general trends in passenger transport in the EU countries. This paper analyzes the overall volumes of transportation by passenger cars, rail, metro and tram, bus transportation and two-wheelers in the EU-27 in the period 1995-2010. It also discusses the structure of passenger transport in selected EU countries. Then the operation structure of the urban transport networks in the world was analyzed. This analysis allowed us to formulate conclusions that the transportation operation of modern, large cities is accomplished on the basis of public transport. The rest of the article presents the „good practices“ implementation and promotion of collective forms of transport in European cities.
Słowa kluczowe
PL logistyka miejska   transport publiczny   transport miejski   przewozy pasażerskie  
EN city logistics   public transport   passenger transport   urban transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 1533--1542
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Zagożdżon, B.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Bibliografia
1. EU Transport in Figures. Statistical pocketbook 2012. www.ec.europa.eu (pobrano 05.12.2012).
2. Passenger Transport Mode Shares in World Cities. Journeys, November 2011.
3. Szołtysek J., Podstawy logistyki miejskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
4. Traffic Management and Parking for Passenger Transport. Best Practice Report. Worcestershire County Council, November 2007.
5. www.uitp.org (pobrano 15.02.2013).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c0095539-446f-4f50-be5c-5de12e68bf7c
Identyfikatory