Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bfe82153-75f2-4c1b-8651-fa6e50d40fef

Czasopismo

Technologia Wody

Tytuł artykułu

Monitoring jakości wody na pływalniach : mikrobiologia

Autorzy Kiersnowska, Z.  Kruszelnicka, W.  Ginter-Kramarczyk, D.  Michałkiewicz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Monitoring of water quality in swimming pools : microbiology
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Moda na rekreację i aktywny tryb życia sprawiły, że z roku na rok wzrasta liczba osób korzystających z basenów, a co z tym idzie, coraz trudniej utrzymać odpowiednią jakość wody na pływalniach. Zanieczyszczenia dostają się do wody bezpośrednio od osób korzystających z kąpieli, a także z powietrza oraz z przyległych powierzchni (np. posadzki basenowej). W artykule przedstawiono szereg czynników mających wpływ na jakość wody na pływalniach oraz wyniki przeprowadzonego w 2017 roku przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitoringu jakości wody basenowej pod kątem analizy mikrobiologicznej.
EN The rising interest in recreation and active lifestyles has caused an increase in the number of swimming pool users, which makes it harder to maintain the level of water quality in the pools. The water is contaminated through direct contact with the users of the pool, by air, or by adjacent terrain (e.g. swimming pool floor). The article presents a number of factors influencing the quality of water in swimming pools and the results of water quality monitoring in terms of microbiological analysis, done in 2017 by the Chief Sanitary Inspectorate.
Słowa kluczowe
PL jakość wody na pływalniach   mikrobiologia wód basenowych   monitoring jakości wód basenowych  
EN water quality in swimming pools   microbiology of swimming pool waters   monitoring the quality of water in swimming pools  
Wydawca Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o. o.
Czasopismo Technologia Wody
Rocznik 2018
Tom Nr 6 (62)
Strony 76--81
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kiersnowska, Z.
  • Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
autor Kruszelnicka, W.
autor Ginter-Kramarczyk, D.
autor Michałkiewicz, M.
Bibliografia
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016).
2. DIN 19643. Aufbereitung von Schwimm und Badebeckenwasser (Water treatment for swimming and bathing pools). DIN 19643 1-4:2012-11, Beuth-Verlag, Berlin, 2012. https://www.beuth.de/de/publikation/aufbereitungvon-schwimm-und-badebeckenwasser-kommentar-zu-din-19643/186065025.
3. Guidelines for Safe Recreational Water Environments. Volume 2: Swimming Pools and Similar. WHO, Geneva, 2006. http://www.who.int/water_sanitation_health/bathing/srwe2full.pdf.
4. Zalecenia ZHK NIZP-PZH dotyczące wymagań sanitarno-higienicznych dla obiektów basenowych i jakości wody w basenach przeznaczonych dla niemowląt i dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. http://www.pzh.gov.pl, 2012.
5. Chowdhury, S.; Alhooshani, K.; Karanfil, T. Disinfection by-products in swimming pool: Occurrences, implications and future needs. Water Res. 2014, 53, 68–109.
6. Lee, J.; Jun, M.J.; Lee, M.H.; Eom, S.W.; Zoh, K.D. Production of various disinfection by products in indor swimming pool waters treated with different disinfection methods. Int. J. Hyg. Environ. Health 2010, 213, 465–474.
7. Wyczarska-Kokot, J. Wpływ metody dezynfekcji na zawartość chloramin w wodzie basenowej. Ochr. Śr. 2014, 36, 37–42.
8. Cheema, W.A.; Kaarsholm, K.M.S.; Andersen, H.R. Combined UV treatment and ozonation for the removal of by-product precursors in swimming pool water. Water Res. 2017, 110, 141–149.
9. Łaskawiec, E.; Madej, M.; Dudziak, M.; Wyczarska-Kokot, J. The use of membrane techniques in swimming pool water treatment. J. Ecol. Eng. 2017, 18, 130–136, doi:10.12911/22998993/74282.
10. Dudziak, M.; Wyczarska-Kokot, J.; Łaskawiec, E. Application of ultrafiltration in swimming pool water treatment system. W: Dezynfekcja Wody. Zagrożenia, Wyzwania, Nowe Technologie; Bergier T., Włodyka-Bergier A.; Wydawnictwa AGH: Kraków, Polska, 2017, 189–194, ISBN 978-83-7464-946-9.
11. Fayer, R.; Morgan, U.; Upton, S.J. Epidemiology of Cryptosporidium: Transmission, detection and identification. Int. J. Parasitol. 2000, 30(12-13), 1305–22.
12. Podewils, L.J.; Zanardi Blevins, L.; Hagenbuch, M. et al. Outbreak of norovirus illness associated with a swimming pool. Epidemiol. Infect. 2007, 827–833.
13. Pond, K. Water Recreation and Disease. IWA Publishing, WHO, 2005.
14. Szczygłowska, R.; Chyc, M.; Burzała, B.; Kołwzan, B. Ocena jakości bakteriologicznej i fizyczno-chemicznej wody basenowej w wybranym krytym obiekcie rekreacyjnym. Ochr. Śr. 2012, 4, 51–56.
15. http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id4196,bilans-jakosci-wody-dla-wybranego-obiektu-basenowego?print=1.
16. https://gis.gov.pl/wpcontent/uploads/2018/09/CA%C5%81O%C5%9A%C4%86__STAN_SANITARNY_KRAJU__2017.pdf.
17. Zakrzewska, A.; Wyczarska-Kokot, J. Ocena jakości wody basenowej i funkcjonowania instalacji do jej oczyszczania na podstawie dziennika pracy pływalni. Praca zbiorowa pod red. Kuś K., Piechurski F. Instalacje basenowe, Politechnika Śląska, Gliwice 2011, s. 211-223. (ISBN: 978-83-925064-7-8, ISSN:2080-i580).
18. Wyczarska-Kokot, J.; Zakrzewska, A. Dziennik pracy pływalni jako narzędzie monitoringu systemu oczyszczania wody basenowej. Instal. 07–08/2011, 42–48.
19. Wyczarska-Kokot, J. Mikroorganizmy w kształtowaniu jakości i oczyszczaniu wody basenowej. Pływalnie i baseny. 2011, 102–110.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bfe82153-75f2-4c1b-8651-fa6e50d40fef
Identyfikatory