Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bfb29b90-415b-45d1-aa10-194b15e7b567

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Primenenie diagnosticeskih kriteriev dla analiza processa zavodnienia neftanyh mestorozdenij

Autorzy Salavatov, T.  Gusejnova, D.  Al'-Rabbas, D. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Application of diagnostic driteria in waterflood performance analysis
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji RU
Abstrakty
RU Одним из основных методов воздействия на нефтяную залежь является заводнение, как наиболее интенсивный и экономически эффективный способ разработки нефтяных месторождений. Проведение эффективной разработки нефтяных месторож¬дений с применением водного воздействия требует принятия обоснованных решений по регулированию комплекса технологических процессов нефтегазодобычи. Поэтому повышение эффективности процесса заводнения нефтегазовых месторождений зависит и от совершенствования методов анализа, контроля и регулирования водного воздействия. Для определения тенденций развития процесса разработки и своевременного принятия решений по управлению процессом нефтедобычи, разработан подход к анализу водного воздействия на основе коэффициента Джини. Сущность предложенного подхода заключается в совместном анализе динамики изменения коэффициента Джини и основных технологических показателей для оценки эффективности водного воздействия на залежь. Предложенный подход был применен для диагностирования текущего состояния процесса разработки и оценки водного воздействия на эксплуатационном объекте – горизонте S1A месторождения Heijah (Йемен). Показано, что применение коэффициента Джини, наряду с другими методами анализа водного воздействия нефтяных месторождений, позволяет принимать обоснованные решения по изменению стратегии доразработки в условиях недостаточности информации.
EN Waterflood or pressure maintenance project is considered one of several methods of enhanced oil recovery which is widely being used in oil fields. Water injection efficiency analysis is very important for operation future plan and finds out, if any opportunity is available to improve project performance. The conventional methods beside nonparametric criteria have been applied in this research in order to evaluate water injection operation. Gini coefficient analysis has been used to illustrate the water injection impact in terms of oil and water production trends over the time of injection operation. The proposed approach has been applied to diagnose the current state of the development and evaluation of the impact of the water production on the whole project development of the Heijah S1A field (Yemen). The use of the Gini coefficient, along with other methods of analysis of the process of development of oil fields, you can make informed decisions to change the development strategy in the conditions of lack of information. This approach makes it possible to determine the trend of the development of reservoir, conduct diagnostics transient formation of the system and to take timely decisions on managing the process of oil production regulation modes of production and injection wells.
Słowa kluczowe
PL złoża gazu   nawadnianie   eksploatacja złóż  
EN gas fields   waterflooding   exploitation  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 371--375
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., wykr.
Twórcy
autor Salavatov, T.
  • NII „Geotehnologiceskie Problemy Nefti, Gaza i Himia” Baku, Azerbejzan
autor Gusejnova, D.
  • NII „Geotehnologiceskie Problemy Nefti, Gaza i Himia” Baku, Azerbejzan
autor Al'-Rabbas, D.
  • NII „Geotehnologiceskie Problemy Nefti, Gaza i Himia” Baku, Azerbejzan
Bibliografia
[1] Мирзаджанзаде А.Х., Мамедов Ю.Г., Шахвердиев А.Х. – Мировая практика разработки нефтяных месторождений. АНХ 2000, № 7 – 8, сc. 37 – 43.
[2] Dake L.P. – The Practice of Reservoir Engineering. Elsiever Science Publishers 2001, 546 р.
[3] Мирзаджанзаде А.Х., Алиев Н.А., Юсифзаде Х.Б., Салаватов Т.Ш. et al. – Фрагменты разработки морских нефтегазовых месторождений. Баку: издательство «Елм» 1997, 408 с.
[4] Мирзаджанзаде А.Х., Шахвердиев А.Х. – Динамические процессы в нефтегазодобыче: Системный анализ, диагноз, прогноз. М.: Наука 1997, 254 с.
[5] Мирзаджанзаде А.Х., Султанов Ч.А. – Диакоптика процессов нефтеотдачи пластов. Баку: издательство «Азербайджан» 1995, 366 с.
[6] Мирзаджанзаде А.Х., Хасанов М.М., Бахтизин Р.Н. – Этюды о моделировании сложных систем нефтедобычи. Нелинейность, неравновесность, неоднородность. Уфа: Гилем, 1999, 464 с.
[7] Мирзаджанзаде А.Х., Байков В.А. – Парадоксы нефтяной физики. Москва-Ижевск. ИКИ 2004. 224 с.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja III. Zagospodarowanie i eksploatacja złóż węglowodorów
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bfb29b90-415b-45d1-aa10-194b15e7b567
Identyfikatory