Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bf9c961b-f68c-4c79-9565-b07d0c90cc5f

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

Numerical analysis of volatile organic compounds concentration in a C segment vehicle interior

Autorzy Rodak, M.  Skrętowicz, M.  Janicka, A.  Zawiślak, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Analiza numeryczna stężenia lotnych związków organicznych we wnętrzu pojazdu segmentu C
Konferencja International Congress on Combustion Engines (5 ; 24-26.06.2013 ; Bielsko-Biala, Poland)
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Concentration of industry next to the cities centers and increasing amount of cars cause deterioration of air quality. Increasing concentration of harmful substance such as aromatic hydrocarbons and soot has negative influence for humans respiratory system. Technical progress and current lifestyle cause, that people spend more and more time in car interior. Outdoor pollutants have influence on cabin’s microclimate. The study aim was to determine the amount and concentration distribution of volatile organic compounds in the vehicle in simulation conditions.
PL Lokalizacja przemysłu nieopodal centrów miast, jak i zwiększająca się liczba pojazdów powoduje drastyczne pogorszenie jakości powietrza. Wzrost stężeń szkodliwych substancji, tj. węglowodorów aromatycznych oraz sadzy ma negatywny wpływ na układ oddechowy człowieka. Postęp techniczny i obecny styl życia powoduje, że ludzie spędzają coraz więcej czasu we wnętrzach pojazdów. Zewnętrze zanieczyszczenia wpływają na mikroklimat panujący w kabinie samochodu. Przeprowadzone badania miały na celu ocenę wielkości i rozkładu stężeń lotnych związków organicznych we wnętrzu pojazdu.
Słowa kluczowe
PL lotne związki organiczne   numeryczna mechanika płynów  
EN volatile organic compounds   computational fluid dynamics (CFD)  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2015
Tom R. 54, nr 3
Strony 1042--1045
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., il., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Rodak, M.
  • Faculty of Mechanical Engineering at Wroclaw University of Technology
autor Skrętowicz, M.
  • Faculty of Mechanical Engineering at Wroclaw University of Technology
autor Janicka, A.
  • Faculty of Mechanical Engineering at Wroclaw University of Technology
autor Zawiślak, M.
  • Faculty of Mechanical Engineering at Wroclaw University of Technology
Bibliografia
[1] MERKISZ J.: Ekologiczne problemy silników spalinowych. Tom 1, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1998.
[2] CHŁOPEK Z.: Badania modelu globalnej emisji spalin z silników pojazdów drogowych. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, Vol. 6, nr 8, s. 719-735, 1999.
[3] JANICKA A.: Method of toxicity estimation of gaseous mixtures emitted from different emission sources, Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 21, No 5A, 2012.
[2] JANICKA A.: Ocena toksyczności mikroatmosfery środowiska wnętrza pojazdu samochodowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013.
[3] ZAWIŚLAK M. Numerical modeling of vehicle interior in aspect of human exposure on volatile organic compounds, Pol. J. Environ. Stud., 2012,21 (5A), 454.
[4] ZAWIŚLAK M. Impact of vehicle interior geometry on chosen volatile carcinogens concentration distribution in vehicle cabin, Proceedings of ECOpole., 2013, 7 (1), 149.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bf9c961b-f68c-4c79-9565-b07d0c90cc5f
Identyfikatory