Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bf946e6c-deca-491d-b09e-0b8c81ec67ad

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Kwalifikacja prawna umów zawieranych w transporcie samochodowym

Autorzy Wesołowski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Legal qualification of contracts in the road transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono problem kwalifikacji umów zawieranych na podstawie lakonicznie sformułowanych zleceń w transporcie samochodowym, jako umów przewozu lub umów spedycji. Autor wskazuje na konieczność dokonywania wykładni oświadczeń woli stron umowy, na podstawie art. 65 k.c. Akceptuje wykształcone w praktyce domniemanie faktyczne, że intencją stron było zawarcie umowy przewozu, pod warunkiem dokonania analizy i oceny całokształtu okoliczności istotnych dla oceny rzeczywistego zamiaru stron, które jednak samodzielnie nie stanowią przesądzających kryteriów kwalifikacji. Autor wskazuje, że na gruncie prawa polskiego kryterium takiego nie stanowi także przyjęta w niektórych innych krajach koncepcja zryczałtowanego wynagrodzenia za usługę.
EN The article discusses the issue of qualification of contracts concluded in road transport on the basis of crisply formulated orders as a contract of carriage or a forwarding contract. The author points to the need for interpretation of declarations of intent of the contracting parties in accordance with the provision of art. 65 of the Civil Code. The author accepts a presumption of fact that the intention of the parties was to conclude a contract of carriage. However a prior analysis and evaluation of a number of circumstances relevant to the assessment of the actual intention of the contracting parties has to be done. The author points out that under the Polish law, the application of all-in fee does not prejudge the qualification of the contract, as it does in some other countries.
Słowa kluczowe
PL umowa spedycji   umowa przewozu   wykładnia oświadczeń woli  
EN forwarding contract   contract of carriage   declaration of intent  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2015
Tom Nr 31
Strony 181--193
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Wesołowski, K.
  • Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
1. Basedow J., Übereinkommen internationaler Straßenverkehr, w: Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, Band 7, red. J. Basedow, C.H. Beck, München 1997. Clarke M.A., International Carriage of Goods by Road: CMR, Informa Law, London 2009.
2. Haładyj K., Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis 2015, wyd. 12, komentarz do art. 799 k.c.
3. Jezioro J., Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
4. Ogiegło L. w: System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań - część szczegółowa, red. J. Rajski, C.H. Beck, Warszawa 2011.
5. Verheyen W., EEX (bis) and CMR: the Return of Paralel Proceedings?, „European Transport Law” 2015, nr 2.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bf946e6c-deca-491d-b09e-0b8c81ec67ad
Identyfikatory
DOI 10.18276/ptl.2015.31-12