Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bf51c823-56df-46b1-85c4-4ef6b0d81578

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

Wpływ biokomponentu paliwowego w postaci oleju roślinnego na ślady zużycia par współpracujących

Autorzy Weresa, E.  Czaban, J.  Szpica, D.  Banaszuk, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Impact of fuel bio-component in the form of vegetable oil on cooperating pairs wear
Konferencja International Congress on Combustion Engines (5 ; 24-26.06.2013 ; Bielsko-Biala, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Badania smarności mieszanin paliwowych (olejowych) pozwalają na wstępną ocenę procesów tribologicznych. Wykorzystując znormalizowaną metodę badawczą na aparacie czterokulowym przeprowadzono analizę śladów zużycia par współpracujących przy zmiennym obciążeniu, w różnych konfiguracjach mieszanin paliwowych olej napędowy (ON) / olej roślinny (ORZ). Zużycie to może być przyczyną nieszczelności w układach tłoczenia paliwa, przez co zostanie zakłócony proces zasilania, a stopień wymaganej korekty wykroczy poza obszar dopuszczony przez moduł sterowania, w efekcie wystąpi nierównomierność biegu. Dodatkowo przeprowadzono badania smarności mieszanin olej silnikowy OS/ON/ORZ; które mogą powstać w efekcie nieszczelności tłok-uszczelnienie-cylinder. Tego typu mieszaniny są przyczyną tzw. krystalizacji w układzie olejenia silnika, w efekcie poprzez „zatkanie” filtra paliwa, prowadzą do zatarcia. Na podstawie kształtu, oraz wielkości śladów zużycia przy różnych obciążeniach na stanowisku badawczym można wnioskować o zdatności eksploatacyjnej głównych par współpracujących w układzie zasilania i przeniesienia napędu silnika. Na tej podstawie, stosownie do potrzeb, można modyfikować resursy między naprawcze, czy częstotliwość czynności diagnostyczno-obsługowych.
EN Investigation of the lubricity of a fuel is essential for evaluation of engine tribology. We approximate a rate of friction and wear of mechanical components of an engine under laboratory conditions using the standard method on four-ball extreme pressure tester T-02. Investigations were performed for diesel fuel blended in different proportions with the pure vegetable oil (PVO). The tribological interactions may lead to the leakage in the fuel feeding systems followed by the fuel supply disruptions that cannot be adjusted by the control module, and consequently, in the uneven running of the engine. Additionally, we tested the lubricity of diesel/engine oil/vegetable oil mixture, which can build up as a result of piston-seal-cylinder leakage. That mixture may cause so-called "crystallization" within the engine lubrication system and, as a result, the "clogging" of the fuel filter and the engine seizure. On the basis of the shape and size of wear that developed under different loadings, we can presume the exploitation suitability of the power transmission and engine system. The data can be useful for the modifications of the service life of the engine or frequency of its diagnostic maintenance.
Słowa kluczowe
PL układ zasilania pojazdu   zużycie   trybologia   smarność   badania  
EN supply system of the vehicle   wear   tribology   lubricity   research  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2015
Tom R. 54, nr 3
Strony 286--290
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Weresa, E.
autor Czaban, J.
autor Szpica, D.
autor Banaszuk, P.
Bibliografia
1. Mitchell, K.: The Lubricity of Winter Diesel Fuels. SAE Paper 952370, 1995. doi:10.4271/952370.
2. Stachowiak G.W., Batchelor A.W.: Engineering Tribology. Elsevier, 1993.
3. Ping W.D., Korcek S., Spikes H.: Comparison of the Lubricity of Gasoline and Diesel Fuels. SAE Paper 962010, 1996. doi: 10.4271/962010.
4. Meyer K., Livingston T.: Diesel Fuel Lubricity Requirements for Light Duty Fuel Injection Equipment. CARB Fuels Workshop, Sacramento, CA February 20, 2003.
5. PN EN 590:2006. Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania metody badań.
6. Piekoszewski W., Szczerek M., Tuszyński W.: The action of lubricants under extreme pressure conditions in a modified four-ball tester, Wear, vol. 240, pp. 183–193, 2001. doi: 10.1016/S0043-1648(01)00555-5.
7. PN-76/C-04147. Badanie własności smarnych olejów i smarów.
8. Szczerek M., Tuszyński W.: Tribological Tests. Scuffing. Publ. IteE, Radom, Poland 2000.
9. Szpica D., Czaban J., Banaszuk P., Weresa E.: The diesel and the vegetable oil properties assessment in terms of pumping capability and cooperation with internal combustion engine fuelling system. Acta Mechanica et Automatica vol. 9, No. 1(31), pp. 14 – 18, 2015.
10. Gil L., Ignaciuk P., Niewczas A.: Investigation of wear of injection system components in diesel engine fueled with vegetable fuels, Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces vol. 4, No. 158, pp. 100-108, 2010.
11. Tuszyński W.: Badanie przeciwzużyciowych oddziaływań środków smarowych. Rozprawa doktorska. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej. Sulejówek 1999.
12. Holmberg H., Ronkainen H., Matthews A.: Coatings Tribology – Contact Mechanism and Surface Design. Ed. M.Hutching, London 1997.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bf51c823-56df-46b1-85c4-4ef6b0d81578
Identyfikatory