Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bf35f1bd-706f-408c-9f6e-81425afc577f

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Pozasłuchowy wpływ elektrowni wiatrowych na człowieka

Autorzy Dahlke, G.  Drzewiecka, M.  Stasiuk-Piekarska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Non aural influence of wind power plants on the human
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań wpływu elektrowni wiatrowych na człowieka. Dynamicznie zwiększająca się popularność energetyki wiatrowej wśród inwestorów oraz brak w Polsce szczegółowych wytycznych dotyczących lokalizacji farm wiatrowych względem siedzib ludzkich powoduje, że naraża się ludzi na oddziaływanie wielu czynników mających wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo. Powszechnie w literaturze zwraca się uwagę na aspekty słuchowe, szczególnie hałas infradźwiękowy. Badania podjęte w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości PP w roku 2010, pozwoliły na zidentyfikowanie narażeń słuchowych. Tym razem, zaprezentowane zostały wyniki badań wpływu ruchu obrotowego łopat wirnika na pobudzenie układu równowagi obserwatora. Do badań wykorzystano aparaturę pomiarową pozwalającą na zapis zmian równowagi osób badanych. Zaobserwowane zmiany wymagają dalszych analiz umożliwiających korelację z wieloma czynnikami, jak np. odległość od elektrowni wiatrowej.
EN The paper presents the results of research on the impact of wind turbines on humans. Due to dynamical rise in popularity of wind energy among investors in Poland and the lack of specific guidelines for wind farms relative to human settlements, people are exposed to the effects of many factors affecting their health and safety. Widely in the literature, the attention to aspects of hearing, especially infrasound noise, is paid. The research undertaken in Poznan University of Technology, in the Department of Ergonomics and Quality Engineering in 2010, helped to identify effects on hearing. This time, the results of the impact of the rotation of the rotor blades to stimulation of the balance system of the observer is presented. In the research, the measuring devices allowing to record changes in the balance of subjects were used. The observed changes require further analysis to enable correlation of many factors, such as distance from the wind power.
Słowa kluczowe
PL elektrownie wiatrowe   wpływ na człowieka   zdrowie   równowaga  
EN wind turbines   impact on human   health   balance  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 5
Strony 290--300
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., il., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Dahlke, G.
autor Drzewiecka, M.
autor Stasiuk-Piekarska, A.
Bibliografia
1. Banak M.J., Lokalizacja elektrowni wiatrowych – uwarunkowania środowiskowe i prawne, [w] Człowiek i Środowisko, 34 (3-4), 2010, s. 117-128.
2. Dahlke G., Damijan Z., Pomiary akustyczne na terenie farm wiatrowych, 2010 (materiały niepublikowane).
3. Kasprzak C., The influence of infrasound noise from wind turbines on EEG signal patterns in humans, [w]: Acta Physica Polonica A, Volume 125, Issue 4 A, 2014, s. A20-A23.
4. McCallum L. C., Whitfield Aslund M. L., Knopper L. D., Ferguson G. M, Ollson Ch. A, Measuring electromagnetic fields (EMF) around wind turbines in Canada: is there a human health concern? [in:] Environmental Health: A Global Access Science Source, Volume 13, Issue 1, 15 February 2014, Article number 9.
5. Oerlemans S., Sijtsma P., Mendez Lopez B., Location and quantification of noise sources on a wind turbine, Journal of Sound and Vibration 299, 2007, pp. 869–883.
6. Pedersen E., van den Berg F., Bakker R., Bouma J., Response to noise from modern wind farms in The Netherlands, Journal of Acoustical Society of America, 126(2), 2009, pp. 634-643.
7. Pedersen E., Persson Waye K., Perception and annoyance due to wind turbine noise –a dose–response relationship, J. Acoust. Soc. Am., 116(6), 2004, pp. 3460-3470.
8. Pierpont N., Wind Turbine Syndrome: A report on a natural experiment, K-Selected Book, 2009, źródło internetowe: http://stopwiatrakom.eu/pliki/Polish-final-6-6-10.pdf
9. PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826)
11. Rubin G.J., Burns M., Wessely S., Possible psychological mechanisms for wind turbine syndrome. On the windmills of your mind, [w]: Noise and Health, Volume 16, Issue 69, March-April 2014, s. 116-122.
12. Walker, C., Baxter, J., Ouellette, D., Adding insult to injury: The development of psychosocial stress in Ontario wind turbine communities, Social Science and Medicine, 2014.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bf35f1bd-706f-408c-9f6e-81425afc577f
Identyfikatory