Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bed89b07-4e8b-4649-8e34-f4fa3aa4bcfa

Czasopismo

Budownictwo i Architektura

Tytuł artykułu

Wpływ wybranych czynników na wyniki badania nasiąkliwości betonu

Autorzy Wawrzeńczyk, J.  Molendowska, A.  Kłak, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Results of concrete absorption test related to some particular factors
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Badanie nasiąkliwości betonu, pomimo że jest oznaczeniem prostym technicznie budzi jednak dyskusje ze względu na poprawność uzyskiwanych wyników. Brak jednoznacznego opisu procedury badania powoduje, że wyniki uzyskiwane w różnych laboratoriach mogą nie być porównywalne. W referacie przedstawiono wyniki badania nasiąkliwości 5 serii betonów wykonanych z trzema różnymi cementami, o trzech różnych stosunkach W/C. Badania prowadzono na kostkach sześciennych o boku 10 i 15 cm, które były długotrwale nasycane i suszone. Z przeprowadzonych badań wynika, że decydujący wpływ na wyniki oznaczeń nasiakliwości wagowej ma wielkość badanej próbki oraz czas suszenia próbek, który znacznie przekracza minimalny czas określony w normie dla prefabrykatów betonowych.
EN In spite of the fact that common concrete absorption tests are technically simple, the correctness of received results is still very disputable. The lack of unequivocal procedures makes it impossible to compare the results obtained in various laboratories. The paper presents the research results received in 5 series of concrete with three different cements and various w/c ratios. The investigations were conducted on cube specimens with dimensions of 10cm and 15cm, all cubes were soaked and dryed in long terms. The object of the research was to identify the effect of specimens dimensions and soaking time on the concrete absorption. Soaking time applied to investigations vastly exeeds the common soaking time described in standards concerning precast concrete elements.
Słowa kluczowe
PL nasiąkliwość   czas nasycania   czas suszenia  
EN absorption   soaking time   drying time  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Czasopismo Budownictwo i Architektura
Rocznik 2013
Tom Vol. 12, nr 3
Strony 239--246
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Wawrzeńczyk, J.
  • Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska, zmsjw@tu.kielce.pl
autor Molendowska, A.
  • Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska, agam@tu.kielce.pl
autor Kłak, A.
  • Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska, adamklak@tu.kielce.pl
Bibliografia
1 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
2 Glinicki M.A. Widmo nasiąkliwości. Budownictwo Technologie Architektura nr 3/2007, s. 50-53.
3 Glinicki M.A. Zagadnienia trwałości mostów betonowych w normach europejskich. Międzynarodowa konferencja EKO-MOST 2006, s.115-124.
4 Tracz T., Śliwiński J. Wpływ zawartości zaczynu cementowego i wskaźnika w/c na nasiąkliwość betonu. Cement Wapno Beton 3/2012, s.131-137.
5 Golda A., Kaszuba S. Nasiąkliwość betonu – wymagania a metody badawcze. Cement Wapno Beton 6/2009, s. 308-313.
6 PN-88/B-06250 Beton zwykły.
7 PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bed89b07-4e8b-4649-8e34-f4fa3aa4bcfa
Identyfikatory