Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bebe9115-81a3-4444-9303-8d95ed6cbf9e

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Algorytm Dijkstry w modelowaniu samochodowego ruchu miejskiego

Autorzy Chalfen, M.  Kamińska, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Dijkstra's algorithm in urban traffic modelling
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono matematyczny model ruchu samochodowego mieście w okresie porannego szczytu. Obliczenia wykonano na przykładzie hipotetycznego miasta średniej wielkości przy założeniu niejednorodności gęstości sieci ulic i zróżnicowanych rzeczywistych prędkościach poruszania się samochodów w wybranych rejonach miasta. Do określenia optymalnej trasy przejazdu pojedynczego pojazdu wykorzystano algorytm Dijkstry wyszukiwania najtańszej ścieżki w grafie. Metodami statystycznymi wykazano przydatność tego algorytmu do modelowania ruchu samochodowego.
EN The paper presents a mathematical model of the traffic flow during the morning rush. The calculations were performed on the example of a hypothetical medium-sized cities, assuming a heterogeneity density of road network and diverse actual speed of movement of cars in some areas of the city. To determine the optimal route of the vehicle were used a Dijkstra algorithm to search the cheapest path in the graph. Statistical methods have shown the usefulness of this algorithm to modeling the urban traffic.
Słowa kluczowe
PL samochodowy ruch miejski   czas przejazdu w mieście   analiza efektywności   algorytm Dijkstry  
EN car urban traffic   travel time in the city   analysis of efficiency   Dijkstra algorithm  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 1885--1893
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Chalfen, M.
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Katedra Matematyki, 50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 53, mieczyslaw.chalfen@up.wroc.pl
autor Kamińska, J.
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Katedra Matematyki, 50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 53, joanna.kaminska@up.wroc.pl
Bibliografia
1. Biham O., Middleton A. A., Levine D., 1992. Self-organization and a dynamical transition in traffic-flow models. Physical Review A vol. 46 nr 10, 6124-6127.
2. Cuesta J. A., Martinez F. C., Molera J. M., Sanchez A., 1993. Phase transitions in two-dimensional traffic-flow models. Physical Review E, vol. 48, nr 6, 4175-4178.
3. Dijkstra E. W., 1959. A note on two problems in connection with graphs. In Numerische Mathematik, 1, s. 269-271.
4. Grubbs F. E., 1969. Procedures for Detecting Outlying Observations in Samples. Technometrics vol.11, no. 1, p. 1-21.
5. Herman R., Prigogine I., A Two-Fluid Approach to Town Traffic, Science New Series, Vol. 204, No. 4389, pp. 148-151.
6. Lighthill M. J., Whitham G. B., On kinematic waves. II. A theory of traffic flow on long crowded roads, Proc. Roy. Soc. London. Ser A. 229 (1955), 317-345.
7. Maciejewski M., Maciejewski M., Przegląd i porównanie mikroskopowych modeli przepływu ruchu. XI Międzynarodowa Konferencja Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu TransComp 2007, Zakopane 2007, s. 15-20.
8. Maciejewski M., Walerjańczyk W., Przegląd i porównanie makroskopowych modeli przepływu ruchu. Prace Naukowe - Transport z. 62 (2007): Bezpieczeństwo, Sterowanie Ruchem, Telematyka w Transporcie, OWPW, s. 191-200.
9. TFTM: Traffic Flow Theory Monographs: Revised Traffic Flow Theory, A state of the Art. Report. Transportation Research Board, National Academy of Science, USA 2001.
10. Wang W., Zhang W., Guo H., Bubb H., Ikeichi K., A safety-based approaching behavioral model with various driving characteristics. Transportation Research Part C, 19 (2011), 1202-1214.
11. Wiedemann R., Simulation des Straβenverkehrsflusses. Schrieftenreihe des IfV, 8, 1974. Institut für Verkehrswesen. Universität Karlsruhe.
12. http://www.caliper.com/TransModeler/default.htm
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bebe9115-81a3-4444-9303-8d95ed6cbf9e
Identyfikatory