Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bebb9be2-0b4c-42d1-9971-096c12d84cb7

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Wpływ cyklu koniunkturalnego na spółki branży górniczej na przykładzie NWR

Autorzy Królikowska, E. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN The influence of business cycle on the mining industry illustrated with an example of NWR
Konferencja XVIII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Osiągana przez gospodarkę faza cyklu koniunkturalnego determinuje wiele aspektów działalności przedsiębiorstw. Pogorszenie się koniunktury na rynku surowcowym wpływa na osiągane wyniki finansowe przedsiębiorstw oraz podmiotów działających w ich otoczeniu. Artykuł przedstawia jaki wpływ miało załamanie na rynku surowcowym, które wystąpiło pod koniec 2012 roku oraz w jaki sposób zmaterializowały się ryzyka w obszarze finansowym na przykładzie spółki branży górniczej – New World Reosurces Plc.
EN The phase of the business cycle in economy determines a number of aspects of business activity. The deterioration of the economic situation on the raw material market affects the financial results of enterprises and entities in their environment. This paper presents the effects of the crash on raw material market which occurred in the end of 2012. On the basis of the New World Resources Plc mining company, the authors described the process of materialization of the risk in the financial field.
Słowa kluczowe
PL cykl koniunkturalny   finanse   rynek  
EN business cycle   finances   market  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2013
Tom T. 69, nr 9
Strony 86--89
Opis fizyczny Bibliogr. 1 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Królikowska, E.
  • Zespół Controllingu Grupy Kapitałowej JSW
Bibliografia
1. Sprawozdania finansowe NWR.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bebb9be2-0b4c-42d1-9971-096c12d84cb7
Identyfikatory